Araştırma Projeleri (Proje Yürütücüsü, Danışman, Hakem veya İzleyici olarak)

Araştırma Projeleri (Proje Yürütücüsü olarak)

E1)      Türkiye’de Yetişen Thalictrum minus Alkaloitleri, TUBİTAK Araştırma Projesi (TBAG-439). Ocak 1979- Ocak 1981.

E2)      Türkiye’de Yetişen Bazı Thalictrum Türlerinin Alkaloitleri, NATO Araştırma Projesi (029.81), Haziran 1981- Haziran 1983.

E3)      Anadolu’nun Aristolochia Türlerinin Alkaloitleri, TUBİTAK Araştırma Projesi (TBAG-609). Nisan 1983- Nisan 1985.

E4)      Bitki Droglarının Farmakolojik Etkilerinin Araştırılması, DPT Projesi (89K120330), Ocak 1989- Ocak 1992.

E5)      Türkiye’de Yetişen Allium  Türlerinin (sec. Allium) Kükürtlü Bileşikleri Üzerine Araştırma, TUBİTAK Öncelikli Alan Projesi (TBAG-1066), Eylül 1991- Ocak 1994.

E6)      Doğal Ürünlerin Saflaştırılması ve Yapı Tayini İmkanlarının Geliştirilmesi, DPT Projesi, (91K120270), Ekim 1991- Ekim 1994.

E7)      Türkiye’de Yetiştirilen Ökaliptus Türlerinin Uçucu Yağ Verim ve Bileşimlerinin Araştırılması (İZT-324/20-7701/1992-1994), T.C.Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile.

E8)      Aromatik Bitkilerden Uçucu Yağ Üretim ve Fraksiyonlama Teknolojilerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Öncelikli Alan Projesi (TBAG-1330), Şubat 1995- Temmuz 1996.

E9)      Sıvılaştırılmış Gazlarla Bitkisel Kaynaklardan Tıbbi ve Aromatik Madde Üretim ve Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (AÜAF 23.3.1996 Kayıt No 10, Sıra No 8), Mart 1996- Mart 2000.

E10)      Türkiye Florasının Yeni Tat ve Koku Maddeleri Yönünden Taranması, 95K120280, DPT Projesi, Mart 1995- Mart 2001.

E11)      Origanum onites L. Yağ Altı Suyunun Uçucu Bileşiklerinin İncelenmesi Anadolu Universitesi Araştırma Fonu Projesi (AÜAF 00 03 46) 2001-2003

E12)      Bitkisel Materyalden Endüstriyel Ekstraksiyon Teknolojilerinin Geliştirilmesi, 2001K120170, DPT-Projesi, 2001-2004

E13)      Mersin ve Adana vilayetlerindeki biberiye (Rosmarinus officinalis L.) populasyonları ile uçucu yağ verim ve kompozisyonlarının belirlenmesi ( 20.7702/1999-2002) Çevre ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile ortak

E14)      Marmara Bölgesinden toplanan nane taksonlarının uçucu yağ verim ve kompozisyonları üzerine araştırmalar, TUBITAK Projesi (SBAG-105S089), Eylül 2005-Eylül 2008 (36 ay).

E15)      Farmakope kalitesinde bitkisel drog monograflarının hazırlanması, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (070301), 20.2.2007-Şubat 2009 (24 ay)

E16)      Moğolistan uçucu yağlarının bileşimi ve biyolojik etkileri üzerine araştırmalar, TUBITAK ve Moğolistan Bilimler Akademisi Projesi, TBAG-107T274), 1 Kasım 2007 (24 ay)

E17)      Healthy Feed for Safety-Dissemination of research results of EC funded research on feed quality (FEED-SEG), FP6 ” Priority 5 Food Quality and Safety ” projesi, Nisan 2007 (24 ay)

E18)      Kuzey Kıbrıs’ın Aromatik Bitkileri Üzerine Araştırmalar, YDÜ BAP Projesi SAG-2017-1-053, 5.6.2017 (devam ediyor)

E19)  7210646, MARRUBİUM VULGARE L. BİTKİSEL PREPARATLARININ GELİŞTİRİLMESİ, PROJE PERSONELİ, İZLEME SÜRECİNDE, 1507- TÜBİTAK KOBİ AR-GE PROJELERİ, TEYDEB, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.01.2022 – 30.06.2023.

E20) 3170220, SU DİSTİLASYON METODU İLE DOĞAL AROMA ELDE EDEN KÜÇÜK EV ALETİ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ, AKADEMİK DANIŞMAN, TAMAMLANDI, 1501- TÜBİTAK SANAYİ ARGE YARD. UYG. PROJELER, TEYDEB, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.04.2017 – 31.10.2018.

E21) 7110249, YENİ BİYOAKTİF AROMA MADDELERİNİN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE ÜRETİMİ, PROJE PERSONELİ, TAMAMLANDI, 1507- TÜBİTAK KOBİ AR-GE PROJELERİ, TEYDEB, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.04.2011 – 30.09.2012.

E22) 110O951, Lignoselülozik Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Akronimi: GREASE, Danışman, Sonuçlandı, TOVAG – Tarım, Ormancılık Ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu, Uluslararası / WOOD WISDOM NET-2, ARDEB, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.02.2012 – 01.02.2015, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.02.2012 – 01.02.2015.

E23) 7100075, ISPARTA YAĞ GÜLÜ (ROSA DAMASCENA) AYIRMA-SINIFLANDIRMA VE KURUTMA SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, İZLEYİCİ, TAMAMLANDI, 1507- TÜBİTAK KOBİ AR-GE PROJELERİ, TEYDEB, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.05.2010 – 31.10.2011.

E24) 3080849, TİTREŞİM TEKNOLOJİSİ İLE AROMALI MİKROPARTİKÜLLER GELİŞTİRİLMESİ, İZLEYİCİ, TAMAMLANDI, 1501- TÜBİTAK SANAYİ ARGE YARD. UYG. PROJELER, TEYDEB, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.09.2008 – 29.09.2010.

E25) 108M015, Terpenlerin Enzimatik Polimerizasyonu Ve Reaksiyon Kinetiğinin Modellenmesi, Danışman, Sonuçlandı, MAG – Mühendislik Araştırma Destek Grubu, 1001 – Araştırma, ARDEB, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.06.2008 – 01.08.2010, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.06.2008 – 01.08.2010.

E26) 7070301, İLAÇ ETKEN MADDESİ OLAN SAPONİNLERİN TIBBİ BİTKİLERDEN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, HAKEM, TAMAMLANDI, 1507- TÜBİTAK KOBİ AR-GE PROJELERİ, TEYDEB, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.07.2007 – 31.12.2008.

E27) 107T498, Uçucu Yağlardaki Enantiomerlerin Taranması, İzolasyonu ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları, Danışman, Sonuçlandı, KBAG – Kimya Biyoloji Araştırma Destek Grubu, Uluslararası / COST, ARDEB, Projeye Katılma/Ayrılma Tarihleri: 01.06.2008 – 01.06.2010, Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 01.06.2008 – 01.06.2010.

Lütfen görmek istediğiniz yayını aşağıdaki listeden seçiniz