Konferans Kitaplarında Yayınlanmış Bildiriler

Konferans Kitaplarında Yayınlanmış Bildiriler

B1)    Thalimicrinone-Thalictrum minus var. microphyllum Bois. Yapraklarindan Yeni Bir Alkaloit, K.H.C. Baser, 4. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed. K.H.C. Baser, Eskisehir, Turkey, 111 (1983).

B2)    Endemic Aristolochia Species of Turkey, H.Malyer, K.H.C. Baser, S. Erken, in Plant Life of South-West Asia Proceedings of Royal Society of Edinburgh, Section B, (Biological Sciences), 311 (1986)

B3)    Current Research into Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, K.H.C.Baser, Eds. Atta-ur-Rahman and P.W.Le Quesne, New Trends in Natural Products Chemistry 1986. Studies in Organic Chemistry, Vol.26. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 45-58,(1986).

B4)    Bitkisel Drog Ihracatinin Dunyada ve Türkiyedeki Durumu, K.H.C.Baser,  N.Oktay, 5. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Eds.E.Sezik  and E.Yesilada, Ankara, Turkey, 19-27 (1987)

B5 )    Thalictrum minus var. microphyllum’da Alkaloit Dagilimi, K.H.C.Baser, 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisiı Bildiri Kitabi, Eds.E.Sezik  and E.Yesilada, Ankara , Turkey , 137- 138 (1987)

B6)    Turkiye’de Yetisen Thalictrum sultanabadense Alkaloitleri, K.H.C.Baser, M.Ogutveren, N.G.Bisset, 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Eds.E.Sezik  and E.Yesilada, Ankara , Turkey , 139-140 (1987)

B7)    Thalictrum minus var. minus Alkaloitleri, K.H.C.Baser, N.Kirimer, 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabı, Eds.E.Sezik and E.Yesilada, Ankara , Turkey , 141-143 (1987)

B8)    Bitkisel Droglardan Ilac Hammaddelerinin Endustriyel Uretimi, K.H.C.Baser, M.Kara, 6. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed. B. Sener, Ankara, Turkey, 139-157 (1988)

B9)    Kanserde Etkili Bisindol Alkaloitleri, K.H.C.Baser, 7. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed. M.Tanker, E.Sezik, Ankara, Turkey, 37-42 (1988).

B10)    Immün Sistem, Kanser ve Polisakkaritler, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, 7. Bitkisel  Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed. M.Tanker, E.Sezik, Ankara, Turkey, 181-198 (1988).

B11)    Biyolojik Kaynaklar: Eczacilik ve Tip, K.H.C.Baser, Biyolojik Zenginlikler ve  Kalkinma, Ed. Doç.Dr. Aykut Kence, Türkiye Çevre Sorunlari Vakfi Yayini, 76-93 (1988), Ankara, Turkey

B12)    Bongardia chrysogonum  (L.) Spach’un Saponozitleri Uzerinde Arastirmalar ,  K.H.C.Baser, G.Toker, B.Sener, 8. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 131-134  (1993)

B13)    Atkestanesinden Aescin (Essin) Uretimi, O.M.Kockar, M.Kara, S.Kara,  K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 35-45 (1993)

B14)    Ruscus aculeatus  kök ve Rizomlarindan Ruskogenin elde edilmesi, Y.I.Akyol, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 81-85 (1993)

B15)    Turkiye’de yetistirilen Kirmizibiber’den oleorezin ekstraksiyonu ve urunun   incelenmesi, S.H.Beis, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 135-140 (1993)

B16)    Türkiye’de yetisen Chamaecytisus  Link Türlerinde Spartein Tespiti ve Miktar  Tayini, M.Heper, N.Kirimer, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri  Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Çubukçu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 183- 188 (1993)

B17)    Thalictrum minus  var. majus  Alkaloitleri, N.Kırımer, K.H.C.Başer, 8. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Çubukçu,  G.Sarıyar, A.Mat, İstanbul, Turkey, 215-220 (1993).

B18)    Türk Gül Yaginin Kalitesinin Tesbiti, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Çubukçu,  G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 243-250 (1993)

B19)    Füzel Yaginin Fraksiyonlanmasi ve Izoamilasetatin Hazırlanmasi, T.Ozek,  S.H.Beis, M.Kürkçüoglu, H.Tanriverdi, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukçu, G.Sariyar, A.Mat,  Istanbul, Turkey, 273-278 (1993)

B20)    Defne Meyvasi Sabit Yaginin Ekstraksiyonu ve Kalitesinin Belirlenmesi,  H.Tanriverdi, M.Tuncel, K.H.C.Baser, 8. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Cilt 2, Eds. B. Cubukcu, G.Sariyar, A.Mat, Istanbul, Turkey, 333-343 (1993)

B21)    Origanum onites ve Origanum minutiflorum ‘un Uçucu Yaglarinin Farmakolojik Etkileri, M.İ.Cingi, N.Kirimer, İ.Sarikardasoglu, C.Cingi, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey,  10-15 (1992).

B22)    Hepatoprotective (Antihepatotoxic) Plants in Turkey, Y.Öztürk, K.H.C.Baser,  S.Aydin,  9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser,  Eskisehir, Turkey, 40-50 (1992) .

B23)    Arnebia densiflora ’nin Toksisitesi ve Farmakolojik Yönden Arastirilmasi,  N.Kirimer, M.İ.Cingi, S.Alpan, S.Gez, B.Bozan, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 110-114 (1992).

B24)    Alcea pallida L. (A) ve Tilia argentea Miller Bitkilerinin Farelerde Yüzme  Performansi Üzerine etkisi: Antistress Aktivite, Y.Öztürk, S.Aydin, K.H.C.Baser,  N.Kirimer, N.Öztürk,  9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 152-156 (1992).

B25)    Arnebia densiflora ’dan Naftakinonlarin izolasyonu ve Yapi Tayini,  N.Kirimer, B.Bozan, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 157-163 (1992) .

B26)    Calamintha nepeta subsp. glandulosa Uçucu Yaginin Bilesimi,  N.Kirimer, T.Özek, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri  Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 171-176 (1992).

B27)    Eskisehir, Turkey Yöresinde Azotlu ve Fosforlu Gübrenin Datura stramonium ‘un Yaprak  Verimi ve Alkaloit Miktarlarina Etkisi, N.Kirimer, B.Altinel, B.Bozan, M.Kosar,  M.Tunçel, A.Özmen, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 177-187 (1992) .

B28)    Türk Gül Yaginin Toksikolojik ve Farmakolojik Olarak Degerlendirilmesi,  M.Kürkçüoglu, M.İ.Cingi, M.Özdemir, R.S.Alpan, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 212-215 (1992).

B29)    Hypericum perforatum  L. Bitkisinin Siçanlarda Koleretik Aktivitesi, Y.Öztürk,  S.Aydin, K.H.C.Baser, N.Öztürk, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 216-222 (1992) .

B30)    Hypericum perforatum  L. ‘un Farelerde Barbiturat Uyku Zamani Üzerine Etkisi:  Hepatoprotektif Aktivite, S.Aydin, Y.Öztürk, K.H.C.Baser, N.Kirimer,  9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey,  223-229 (1992).

B31)    Hypericum perforatum  L.’un Antimikrobial Aktivitesi Üzerine Bir Çalisma,  M.Sengül, S.Aydin, N.Öztürk, Y.Öztürk, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 230-234 (1992)

B32)    Kırmızı Biberden Gida Boyasi Eldesi ve Ürünün Renk Degeri ile Toksisitesinin  Tespiti, N.Kirimer, S.H.Beis, M.İ.Cingi, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 235-246  (1992).

B33)    Türk Limon Yaprak Yagı ve Deterpenasyonu, H.Tanriverdi, T.Özek, S.H.Beis,  A.Kunkar, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 247-252 (1992).

B34)    Laurus nobilis  L. Yaprak ve Meyva Uçucu Yaglarinin Bilesimi, H.Tanriverdi,  T.Özek, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 253-257 (1992).

B35)    Laurus nobilis  L. Meyvalarinin Diüretik Etkisi ve Striknin Letalitesi Üzerine  Etkisinin Arastirilmasi, A.Basaran, N.Kirimer, H.Tanriverdi, S.Kaptanoglu,  M.İ.Cingi, G.Timuralp, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 258-263 (1992).

B36)    Laurus nobilis’ in Yaprak ve Meyvalarinin Antispazmodik Etki yönünden  arastirilmasi, N.Kirimer, M.İ.Cingi, K.Erol, G.Ulak, H.Tanriverdi,  K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 264-268 (1992).

B37)    Micromeria myrtifolia Uçucu Yaginin Bilesimi, T.Özek, N.Kirimer, K.H.C.Baser,  9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser,  Eskisehir, Turkey, 298-306 (1992) .

B38)    Micromeria congesta Uçucu Yaginin Farmakolojik ve Toksikolojik Olarak  Degerlendirilmesi, N.Kirimer, M.İ.Cingi, M.Özdemir, A.Elbasi, T.Özek,  K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 307-310 (1992).

B39)    Eskisehir, Turkey Çevresi Nepeta türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Arastirmalar, A.Kaya, K.H.C.Baser, A.Özdemir,9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi  Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 311-317 (1992).

B40)    Sideritis germanicopolitana Uçucu Yaginin Bilesimi, N.Kirimer, T.Özek, H.Tanriverdi, F.Koca, A.Kaya, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç  Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 371-381 (1992) .

B41)    Salvia sclarea, Salvia fruticosa ve Dorystoechas hastata Uçucu Yaglarinin  Farmakolojik Etkileri, N.Kirimer, M.İ.Cingi, S.Aydin, H.Özkul, N.Öztürk,  K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 382-388 (1992).

B42)    Halk Ilaci Olarak Kullanilan Thymus sibthorpii Bentham, K.H.C.Baser, G.Tümen,  T.Özek, M.Kürkçüoglu, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 389-396 (1992).

B43)    Thymus longicaulis  C.Presl. var. subisophyllus  (Borbas) Jalas Uçucu Yaginin  Bilesimi, K.H.C.Baser, G.Tümen, T.Özek, M.Kürkçüoglu, 9. Bitkisel  Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler, Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 397-403  (1992).

B44)    TBAM’da Bilgisayar Kullanimi, Y.Öztürk, B.Bozan, B.Bozan, S.Aydin, K.H.C.Baser, 9. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiriler,  Ed.K.H.C.Baser, Eskisehir, Turkey, 443-451 (1992).

B45)    The Analysis of Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp.  serpyllifolia (Bieb.) P.H.Davis, N.Kirimer, T.Özek, K.H.C.Baser, M.Harmandar, Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering,  Marmara University Publication No:518, V. I, 283-285 (1992) .

B46)    Composition of the Essential Oil of Origanum onites, M.Ögütveren, F.Z.Erdemgil,  M.Kürkçüoglu, T.Özek, K.H.C.Baser, Turkish VIIIth National Symposium on  Chemistry and Chemical Engineering, Marmara University Publication No:518, V. II, 119-124 (1992).

B47)    Balikesir, Kazdag Yöresinde Çay Olarak Kullanilan Bitkiler Üzerinde Morfolojik,  Anatomik ve palinolojik Çalismalar I. Sideritis perfoliata L., S.athoa Papanikolaou  and Kokkini, S.dichotoma Huter, K.H.C.Baser, G.Tümen, H.Çakır, A.Kaya, Firat üniversitesi, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazig,  Botanik, 53-71 (1992).

B48)    The Production and Properties of Turkish Rose Oil, K.H.C.Baser, M.Kürkçüoglu, O.Z.Konur, Proceedings of an International Conference Essential Oils for Perfumery  and Flavours, 26-30 May 1990, Antalya, Turkey, Eds.K.H.C.Baser, N.Güler,  Istanbul, Turkey, 63-68 (1993).

B49)    Aromatic Plant and Essential Oil Production in Turkey,  K.H.C.Baser, Plantes Aromatiques et Medicinales,  4‘emes  Rencontres Techniques et Economiques- Nyons, 5-7 Decembre 1994, Ed. N.Verlet, 241-247 (1995).

B50)    Essential Oils from Aromatic Plants which are Used as Herbal Tea in Turkey, K.H.C.Baser,  Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey,  Vol. 2, 67-79 (1995).

B51)    The Essential Oils of Turkish Origanum Species: A Treatise, G.Tümen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 200-210 (1995).

B52)    A Systematic Study of Essential Oils of Eucalyptus Species Grown in Turkey, N.Azcan, M.Kara, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.kürkçüoglu, T.Özek, G.Gülbaba, S.Aslan, K.Günses, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 181-199 (1995).

B53)    On Essential Oils and Aromatic Waters as Medicine in Istanbul, Turkey, Turkey Between 17th and 19th Centuries, T.Baytop, K.H.C.Baser, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 2, 99-107 (1995).

B54)    A Comparative Study of the Essential Oils of the Wild and Cultivated Satureja hortensis, K.H.C.Baser, G.Tümen, T.Özek, N.Kirimer,  Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, Turkey, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Turkey,  Ed. K.H.C.Baser, Vol. 1, 69 (1995).

B55)    The Essential Oil of Satureja cuneifolia: A Substitute of Thyme in Turkey, G.Tümen, N.Kirimer, N.Ermin, K.H.C.Baser, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 1, 70 (1995).

B56)    The Essential Oils of Sideritis species: A Review, N.Kirimer, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, G.Tümen, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 1, 70 (1995).

B57)    The Composition of Essential Oils from Tilia L. species Growing in Turkey, G.Toker,K.H.C.Baser, M.Kürkçüoglu, T.Özek, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 1, 71(1995).

B58)    Essential Oil Composition of Achillea nobilis L., S.Küsmenoglu, T.Özek, B. Demirçakmak, K.H.C.Baser, Flavours, Fragrances and Essential Oils, Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul, Turkey, 15-19 October 1995, AREP Publ., Istanbul, Turkey, Ed. K.H.C.Baser, Vol. 1, 71 (1995).

B59)    Formulation of Beauty Masks Containing Carrot and Nettle Extracts,  Y.Yazan, K.H.C.Baser, Second International Cosmetic Symposium (ICoS) Proceedings, 23-24 October 1995, Eskisehir, Turkey, Anadolu Üniversitesi Yay. No: 893, Eczacilik Fak. yay. No: 4, Eds: K.H.C.Baser, Y.Yazan, 213 (1995).

B60) TBAM’da yapilan bilimsel arastirmalara panoramik bir bakis, TAB Workshop, 25-26 May 1995, Ege University, Izmir (1995)

B61)    Sideritis scardica Griseb. subsp. scardica üzerinde morfolojik ve anatomik Çalismalar, K.H.C.Baser, F.Koca, G.Tümen, H.Akyalçin, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Botanik Seksiyonu, 79 (1994).

B62)    Satureja cuneifolia türü üzerinde morfolojik, anatomik ve palinolojik Çalismalar, A.Kaya, F.Koca, K.H.C.Baser, G.Tümen, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Botanik Seksiyonu, 208 (1994).

B63)    Sideritis amasiaca Bornm. Uçucu Yaginin Kimyasal Bilesimi, K.H.C.Baser, G.Tümen, N.Kirimer, N.Ermin, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Çevre Seksiyonu, 75 (1994).

B64)    Sideritis scardica Griseb. ssp. scardica ‘nin Uçucu Yaginin Kimyasal Bilesimi, K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tümen, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Çevre Seksiyonu, 115 (1994).

B65)    Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. Bitkisinden Elde Edilen Naftakinonlarin Gida, Kozmetik ve Ilaç Endüstrisinde Kullanilabilirliginin Arastirilmasi, B. Bozan, S. Kara, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 78-87 (1997)

B66)    Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarinin Belirlenmesi, M. Kosar, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 88-97 (1997)

B67)    Türkiye’ de Yetisen Echinophora Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, H.Malyer, A.Biçakçı, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 114-121 (1997)

B68)    Türk Sakızı Uçucu Yaginin Bilesikleri, G. Tümen, K.H.C. Baser, N. Kirimer, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 122- 129 (1997)

B69)    Micromeria Türlerinin Uçucu Yaglari, N. Kirimer, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 130-138 (1997)

B70)    Türkiye Piyasasinda Bulunan Kusburnu Ürünlerinde C Vitamini Tayini, B. Bozan, Z. Tunalier, M. Kosar, A. Altintas, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 258- 266 (1997)

B71)    Hypericum perforatum Bitkisi Fraksiyonlarinin Hepatoprotektif Etkisinin Arastirilmasi, T. Herekman, F. Demirci, S. Aydin, Y. Öztürk, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 325-331 (1997)

B72)    Kekik (Origanum onites L.) Uçucu Yaginin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi, S. Aydin, Y. Öztürk, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 332-338 (1997)

B73)    Kekik (Origanum onites L.) Yag-alti-suyu’ nun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi, S. Aydin, Y. Öztürk, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 339-344 (1997)

B74)    Kekik (Origanum onites L.) Yag-alti-suyu’ nun Koleretik Etkisi, S. Aydin, Y. Öztürk, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 345-351 (1997)

B75)    Fibroblast Hücre Kültürlerinde Centella asiatica Ekstresi ve Dekspantenol’ ün Yara İyilestirici Etkilerinin Arastirilmasi, S. Korkmaz, H. Zeytinoglu, M. Zeytinoglu, Y. Öztürk, K.H.C.Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 352-360 (1997)

B76)    Dictamnus albus’ un Kontakt Dermatit Yapicı Etkisinin Deney Hayvanlari Üzerinde Incelenmesi, R. Beis, Y. Öztürk, S. Aydin, K.H.C Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 361-368 (1997)

B77)    Seker Hastaliginda Kullanildigi Bilinen Bazi Bitkilerin Kan Aminoasit Düzeylerine Etkisinin YBSK ile Belirlenmesi, B. Bozan, M. Kosar, Z. Tunalier, İ. Degirmenci, C. Üstüner, A. Basaran, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 369-378 (1997)

B78)    Thalictrum isopyroides C.A.M. Alkaloitleri, A. Ertan, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 389-392 (1997)

B79)    Morina persica L. Uçucu Yaginin Bilesimi, K.H.C. Baser, M. Kürkçüoglu, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 426-430 (1997)

B80)    Eucalyptus  camaldulensis Dehn. ve Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden Yaprak ve Meyva Uçucu Yaglarinin Bilesimi, N. Azcan, M, Kürkçüoglu, M. Kara, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 431-437 (1997)

B81)    Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. et Scheng. Türü Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Arastirmalar, A. Kaya, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 438-445 (1997)

B82)    Nepeta flavida Hub.-Mor. ve Nepeta sulfuriflora P.H. Davis Uçucu Yaglarinin Bilesimi, K.H.C. Baser, B. Demirçakmak, H. Duman, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 450-456 (1997)

B83)    Sideritis erythrantha’ nin İki Varyetesi var. erythrantha ve var. cedretorum Uçucu Yaglarinin Bilesimi, N. Ermin, N. Kirimer, K.H.C. Baser, 11. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi Bildiri Kitabi, Ed.M.Çoskun, Ankara, Turkey, 457-465-360 (1997)

B84)    The Chemistry and Pharmacology of Origanum (Kekik) Water, S.Aydin, K.H.C.Baser, Y.Öztürk, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 52-60 (1997).

B85)    The Essential Oils of Satureja occurring in Turkey, G.Tümen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 250-254 (1997).

B86)    Analysis of the Essential Oil of Achillea setacea Waldst. et Kıt., S.Küsmenoglu, K.H.C.Baser, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 201-203 (1997).

B87)    The Essential Oil Composition of Some Nepeta Species of Turkey, K.H.C.Baser, B.Demirçakmak, H.Duman, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 224-228 (1997).

B88)    The Essential Oils of Three New Labiatae taxa from Turkey: Origanum hüsnü can-baseri, Sideritis gülendamii and Salvia aytachii, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, H.Duman, in Essential Oils: Basic and Applied Research,  Proceeding of the 27th International Symposium on Essential Oils, 8-11 September 1996, Vienna, Austria, Eds. Ch.Franz, A.Mathe and G.Buchbauer, p. 229- 232 (1997).

B89)    Current knowledge on the wild food and non-food plants of Turkey, K.H.C. Baser, In: V.M. Heywood and M. Skoula (Eds.), Identification of wild food and no-food plants of the Mediterranean region, Chania, CIHEAM (Cahiers Options Mediterraneennes, n. 23) pp. 129-159 (1997)

B90)    Headspace Analysis of Living Flowers, K.H.C.Baser, M.Kürkçüoglu, T.Özek, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 289-297 (1998).

B91)    SPME and Headspace Assay Development: Application to Rose Products, K.H.C.Baser, M.Kürkçüoglu, Proceedings, International Conference on Essential Oils and Aromas: Global Markets, Present and Future, 8-12 November 1998, IFEAT, London, pp. 298-305.

B92)    Future prospects of Essential Oils and Related Products in Developing Countries in Context of World Demand and Supply, K.H.C.Baser, in: Fragrances and Flavours in the 21st Century, Proceeding 14th FAFAI Seminar of Fragrances and Flavours Association of India, 17-18 January 1999, Jaipur, India, pp. 9-20.

B93)    Marketing Strategies for Essential Oils, K.H.C.Baser, in Proceedings: Workshop on Business Creation for Industrial Exploitation of Medicinal and Aromatic Plant, 24-26 May 1999, Beijing, China.

B94)    Country Profile: Turkey. K.H.C. Baser. In: V.H. Heywood and M. Skoula, Wild food and non-food plants: Information networking, CIHEAM-IAMC, Chania, Greece, pp.303-322 (1999)

B95)    Composition of the Essential Oils of Thymus Growing in Eskisehir, S.Alan, K.H.C.Baser, N.Kirimer, F.Koca, M.Kürkçüoglu, T.Özek, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 28-32 (2000).

B96)    Essential oil of Crithmum maritimum L. From Turkey, K.H.C.Baser, T.Özek, B.Demirci, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of  XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 61-64 (2000).

B97)    Composition of the Essential Oils of Nepeta fissa C.A.Meyer, K.H.C.Baser, T.Özek, B.Yildiz, Z.Bahçecioglu, G.Tümen, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 65-68 (2000).

B98)    The Chemical Composition of Santolina chamaecyparissus L. Essential Oil, B.Demirci, T.Özek, K.H.C.Baser, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 84-87 (2000).

B99)    Composition of the Essential Oils of Sideritis congesta P.H.Davis et Hub.-Mor, N.Kirimer, N.Tabanca, K.H.C.Baser, G.Tümen, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 164-167 (2000).

B100)    The Chemical Composition of Turkish Myrtle Oil, T.Ozek, B.Demirci, K.H.C.Baser, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 191-196 (2000).

B101)    Secoiridoid Content of Two Subspecies of Gentiana lutea Growing in Turkey, N.Öztürk, B.Bozan, K.H.C.Baser, I.Calis, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 200-204 (2000).

B102)    Essential Oils of Two Varieties of Thymus cappadocicus Boiss., N.Tabanca, M.Kürkçüoglu, K.H.C.Baser, B.Yildiz, Z.Bahçecioglu, New Trends and Methods in Natural Products’ Research, Proceedings of XII. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, 20-22 May 1998, Ankara, Turkey, Eds. I.Çalis, T.Ersöz, A.A.Basaran, p 208-213 (2000).

B103)    Bursa civarinda Gülyagı elde edilisi hakkinda yeni gözlemler, K.H.C.Baser, M.Kürkçüoglu, G.Tümen, IV. Türk Eczacilik Tarihi Toplantisi Bildirileri, Ed. E.Dölen, Marmara Üniversitesi Yayin No: 657, Eczacilik Fakültesi Yayin No: 15, p.439-445, Istanbul (2000).

B104)    TBAM’de Dogal Aromatik Maddelerin Mikrobiyal Biyotransformasyonu, N.Kirimer, K.Güven, F.Demirci, G.Iscan, K.H.C.Baser, Biyoteknoloji ve Sanayi, 6-9 Mart 2000, Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi ve Bilim-Teknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi (EBİLTEM), p.141-146, Izmir, Türkiye.

B105)    Sustainable Wild Harvesting of Medicinal and Aromatic Plants: An Educational Approach, K.H.C.Baser, Harvesting of Non-Wood Forest Products, Seminar Proceedings, Ministry of  Forestry of Turkey, p. 349-355, Ankara, 2001.

B106)    Phytochemical Diversity in the Flora of Turkey, K.H.C.Baser. In: Plants of the Balkan Peninsula: Into the Next  Millenium. Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress (14-18 May 2000, Istanbul) Ed. By N.Özhatay, Istanbul, Vol. I, pp 517-528 (2001).

B107)    Recent Advances on the Umbelliferae Essential Oils of Turkey , K.H.C.Başer, Prooceedings of the 8 th International Symposium on Natural Product Chemistry, 18-22 January 2000, Karachi , Pakistan . Natural Products Chemistry at the Turn of the Century, Eds. Atta-ur-Rahman, M.I. Choudhary, K.M. Khan, Karachi, pp 271-289 (2002).

B108)    Antikandidiyal Etkili Uçucu Yağlar ve Aroma Bileşikleri, K. H. C. Başer, F. Demirci,  A. Pauli, In: Candida Mikrobiyolojisi ve Infeksiyonları Simpozyumu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 43, Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 145 (2002).

B109)    Fonksiyonel Gidalar ve Nutrasotikler, K.H.C. Baser. 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8) , 31-44. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B110)    Sumak (Rhus coriaria L.)’ın Fenolik Bileşikleri ve Antioksidan Etkileri, M. Kosar, B. Bozan, F. Temelli, K.H.C. Baser. 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 113-124. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B111)    Bazi Sideritis Turlerinin Antioksidan Etki ve Fenolik Bileşikler Yonunden Incelenmesi, Z.Tunalier, N.Ozturk, M.Kosar, K.H.C:Baser, H.Duman, N.Kirimer . 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8) , 130-138. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B112)    Osmanli Cileginin Taze ve Dondurulmus Meyvelerinde Aroma Bilesiklerinin Belirlenmesi, E. Kafkas, M.Kurkcuoglu, B. Demirci, K.H.C.Baser, S. Paydas 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 182-187. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B113)    Cilek Meyvelerinde Olgunlasma Donemi Boyunca Seker ve Organik Asit Icerikleri, E. Kafkas, M. Kosar, S. Paydas, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 212-219. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B114)    Perilla frutescens (L.) Britton Ucucu Yaginin Bilesimi, K.H.C. Baser, B. Demirci, A.A. Dönmez, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 237-239. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B115)    Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum Uzerinde Farmakognozik Arastirmalar, S. Oflaz , M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 252-258. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B116)    Ticari Kekik Sularinda Cözünen Bilesiklerin Izolasyonu ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi, I. Boydag, O. Arslandere, N.Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser , 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 256-263. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B117)    Yagalti Sularinin Kimyasal Bilesimi, Neş’e Kirimer, Oznur Arslandere, K.H. C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 264-274. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B118)    Kati-Faz Mikro Ekstraksiyon Teknikleri Kullanilarak Sultaniye Saraplarinda Ucucu Bilesiklerin Belirlenmesi, S. Selli, M. Kurkcuoglu, E. Kafkas, T. Cabaroglu, A. Canbas, K.H.C. Baser, J.L. Collin, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 275-278. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B119)    Bazi Satureja Turlerinin Ucucu Yaglarinin Antimikrobiyal Aktiviteleri, A.D. Azaz, F. Satil, G. Tumen, M. Kurkcuoglu, F. Demirci, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 349-354. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B120)    Bazi Umbelliferae Turlerinden Elde Edilen Ucucu Yaglarin Antimikrobiyal Etkileri, G. İşcan, F. Demirci, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, M. Kıvanç, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 355-366. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B121)    Petroselinum crispum, Anethum graveolens ve Eruca sativa’nin Antioksidan Etki ve Fenolik Bilesikler Yonunden Incelenmesi, N. Ozturk, Z. Tunalier, M. Kosar, K.H.C. Baser , 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 376-384. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B122)    Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Cayinin Izole Damar Preparatlari Uzerine Etkisi, B. Sirmagul, E. Yildirim, K. Erol, N. Kirimer, Ö. Arslandere, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 458-464. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B123)    Marmara Bölgesindeki Istanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) Populasyonlarinin Kalite Ozelliklerinin Belirlenmesi, A. B. Tinmaz, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, M. Ozturk, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 465-472. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B124)    Monoterpenlerin Mikrobiyal Transformasyonu, N. Kirimer, F. Demirci ve K.H. C. Baser , 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 473-483. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B125)    Endemik Bir Tur: Sideritis galatica Bornm. (Labiatae), A. Kaya, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 484-489. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B126)    Turkiye’de Yeni Bir Endemik Tur: Sideritis gulendamiae H. Duman et F.A. Karaveliogullari (Labiatae), A. Kaya, F. Satıl, G. Tumen, K.H.C. Baser, 14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiriler, 29-31 May 2002, Eskisehir , Eds. K.H.C.Baser ve N.Kirimer, Uploaded on the Web: June 2004, (ISBN 975-94077-2-8), 490-496. http://documents.anadolu.edu.tr/bihat

B127)    Total Phenolic Content and Reductive (Antioxidant) Power of Selected Sideritis Species Grown in Turkey, H.J.D. Dorman, M. Kosar, K.H.C.Baser, R. Hiltunen, Proceedings, The IXth International Congress ”Phytopharm 2005”. Actual Problems of Creation of New Medicinal Preparations of Natural Origin, 22-25 June 2005, St. Petersburg, Russia. pp. 149-151

B128)    Turk Gul Yagi Arastirmalarinda Son Gelismeler, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, T. Ozek, Prof. Dr. Turhan Baytop Anisina Bilimsel Toplanti, 20.Haziran 2003, Istanbul., Turhan Baytop Anma Kitabi, Farmakognozi Anabilim Dali, Istanbul Universitesi, Eczacilik Fakultesi, Istanbul 2004, p 67-72.

B129)    Turkiye icin Yeni Bir Yontem: On-Line YBSK-DPPH? Serbest Radikal Supurucu Etkinin Belirlenmesi, M.Kosar, H.J.D.Dorman, K.H.C.Baser, R.Hiltunen, XV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiri Kitabi, Eds. E.Sezik, E.Yesilada, D.Deliorman, p.64-70, Ankara, 2006.

B130)    Nepeta congesta var. congesta uzerinde Mikromorfolojik ve Fitokimyasal Calismalar, A.Kaya, B.Demirci, K.H.C.Baser, XV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiri Kitabi, Eds. E.Sezik, E.Yesilada, D.Deliorman, p.127-135, Ankara, 2006.

B131)    Istanbul Kekigi (Origanum vulgare subsp. hirtum) populasyonlarinda farkli biçim zamanlarinin verim ve kaliteye etkileri, A.Tinmaz, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, G.Tumen, XV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiri Kitabi, Eds. E.Sezik, E.Yesilada, D.Deliorman, p.295-304, Ankara, 2006.

B132)    Tibbi ve Aromatik Bitkiler ile Ucucu Yag sektorunun dis ticaretindeki yeri ve onemi, M.Ozturk, K.H.C.Baser, A.B.Tinmaz, U.Karik, XV. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, Bildiri Kitabi, Eds. E.Sezik, E.Yesilada, D.Deliorman, p.311-322, Ankara, 2006.

B133)    Folk use of some wild and cultivated Allium species in Turkey, M. Kosar, M. Koyuncu, K.H.C. Baser. In: F. Ertug (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 87-90 (2006)

B134)    Plants used for common cold in Turkey, K.H.C. Baser, G.Tumen, H. Malyer, N. Kirimer. In: F. Ertug (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 133-137 (2006)

B135)    Plants used as analgesic in the folk medicine of Turkey, Serap Oz Aydin, T. Dirmenci, G. Tumen, K.H.C. Baser, In: F. Ertug (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 167-171 (2006)

B136)    Demise of a 60 year old herbal medicine: Lityazol Cemil, Z. Tunalier, N. Kirimer, K.H.C. Baser, In: F. Ertug (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 213-216 (2006)

B137)    Plants used in Anatolia for wound healing, G. Tumen, H. Malyer, K.H.C. Baser, S. Oz Aydin, In: F. Ertug (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 217-221 (2006)

B138)    Bazi cilek genotiplerinde organik cozucu: t-butil metil eter kullanılarak GC/MS ile belirlenen aroma bilesikleri, E. Kafkas, M. Kurkcuoglu, S. Paydas, K.H.C. Baser, In: II. Ulusal Uzumsu Meyveler Sempozyumu (14-16 Eylul 2006), 304-308 (2006)

B139)    Mono- ve seskiterpenlerin mikrobiyal transformasyonu, N. Kirimer, F. Demirci, G. Iscan, K.H.C. Baser, XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık 2009, Antalya, 144-146 (2009)

B140)    Wild Food Plants of Turkey, K.H.C. Baser, In: Proceedings of the 5th International Congress of Ethnobotany: Traditions and Transformations in Ethnobotany. Eds. M.L. Pochettino, A.N. Ladio, P.M. Arenas, Cyted, Bariloche, Argentina 164-168 (2010)

B141)    Nar meyvesinin kimyasal bilesimi ve biyolojik etkileri, K.H.C. Baser, Proceedings, 1. Ulusal Nar Kongresi Bildiriler (13-15 May 2011), Bilecik Seyh Edebali University Publications, Bilecik, Turkey, 105-110 (2012).

B142)    Turkiye’nin onemli tibbi ve aromatik odun disi orman urunleri, K.H.C. Baser, Tibbi ve Aromatik Bitkilerin Eczacilik ve Ormanciliktaki Onemi Calistayi (20-21 Mart 2014), Inonu Universitesi, Malatya, 8-26 (2014)

Please select the publication you want to see