Proje Raporları

Proje Raporları

G1)     Türkiye’de Yetişen Thalictrum minus Alkaloitleri, TBAG-439, K.H.C.Başer, Ocak 1981, Eskişehir. (85 sayfa)

G2)     Anadolu’nun Aristolochia Türlerinin Alkaloitleri, TBAG-609, KH.C.Başer, 1985, Eskişehir. (75 sayfa)

G3)     Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlaç Hammaddeleri Üretimi, Sonuç Raporu, UNDP/UNIDOProjesi DP/TUR/83/003, K.H.C.Başer, Nisan 1989, Eskişehir (11 sayfa)

G4)     Study Tour to Science Parks in U.K., K.H.C.Başer, November 1990, Eskişehir. (26 sayfa)

G5)     Processing of Herbal Pharmaceutical Materials based on Traditional Ghanaian Therapies, UNIDO Mission Report by K.H.C.Başer and S.Balasubramaniam, December 1991, Accra / Ghana. (74 sayfa)

G6)     Processing of Nigerian Medicinal and Aromatic Plants for Industrial Utilization, UNIDO Mission Report by K.H.C.Başer and M.B.Narasimha, June 1992, Lagos/Nigeria. (57 sayfa)

G7)     Fact Finding and Preparatory Assistance to Assess the Potential for the Industrial Utilization of Medicinal and Aromatic Plants, Sierra Leone, UNIDO Mission Report by K.H.C.Başer and C.A.Mac Foy, June 1993, Freetown/Sierra Leone. (68 sayfa)

G8)     Türkiye’de Yetişen Bazı Allium Türlerinin (Sect. Allium  Kükürtlü Bileşikleri Yönünden İncelenmesi, TBAG 1066, K.H.C.Başer, M.Koyuncu, M.Koşar, Kasım 1993, Eskişehir. (93 sayfa )

G9)     Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlaç Hammaddeleri Üretimi-Safha II,, Sonuç Raporu, UNDP/UNIDOProjesi DP/TUR/88/001, K.H.C.Başer, Mayıs 1994, Eskişehir (204 sayfa)

G10)     Bitki Droglarının Farmakolojik Etkilerinin Araştırılması, 89120330, DPT Projesi, K.H.C. Başer, 1993.

G11)     Doğal ürünlerin Saflaştırılması ve Kimyasal Yapı Tayini İmkanlarının Geliştirilmesi, Sonuç Raporu, DPT Projesi, 91K120270, Ekim 1994, Eskişehir (329 sayfa).

G12)     Fact-Finding and Preparatory Assistance to Assess the Potential for the investigation of Medicinal and Aromatic Plants in Sudan, UNIDO Mission Report by K.H.C.Başer and K.Abeywickrama, January 1996, Sudan (100 sayfa)

G13)     Preparatory Assistance on the Establishment of Research and Development, Training and Information Centre for processing Medicinal and Aromatic Plants, Islamic Republic of Iran, July/August 1996, Tehran, Iran (67 sayfa).

G14)     Aromatik Bitkilerden Uçucu Yağ Üretim ve Fraksiyonlama Teknolojilerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Öncelikli Alan Projesi (TBAG-1330) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. K.H.C. Başer, Kasım 1996, Eskisehir (97 sayfa).

G15)     The Selection of Participants for the Workshop on the Promotion of Quality Improvement of Aromatic Plant Products in Selected African LDCs (Zambia, Malavi, Uganda, Ethiopia, Ghana). UNIDO Mission Report by Prof. Dr. K.H.C. Başer, October 1997 (28 sayfa).

G16)     Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Okaliptüs (Eucalyptus) Türlerinin Uçucu Yağ Verim ve Bileşimlerinin ve Üretim Teknolojilerinin Belirlenmesi, K.H.C. Başer, A.G. Gülbaba, N. Azcan, M. Kara, N. Kırımer, M. Kürkçüoğlu, T. Özek, N. Özkurt, Orman Bakanlığı Yayın No: 084, DOA Yayın No: 11, ISSSN: 1300-912, Teknik Bülten No:7, Tarsus (1998).

G17)     Sıvılaştırılmış Gazlarla Bitkisel Kaynaklardan Tıbbi ve Aromatik Madde Üretim ve Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi, Anadolu üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (AÜAF 23.3.1996 Kayıt No 10, Sıra No 8), Mart 1996- Mart 2000 (124 sayfa).

G18)     Türkiye Florasının Yeni Tat ve Koku Maddeleri Yönünden Taranması, 95K120280, DPT Projesi, Mart 1995- Mart 2001 (680 sayfa).

G19)     Mersin ve Adana yoresindeki dogal Biberiye ( Rosmarinus officinalis L.) populasyonlarinin tespiti ve ucucu yag verim ve bilesimlerinin belirlenmesi, A.G. Gulbaba, N.Ozkurt, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Orman Bakanligi Yayin No: 193, DOA Yayin No: 25 (2002).

G20)     Marmara Bölgesinden toplanan nane taksonlarının uçucu yağ verim ve kompozisyonları üzerine araştırmalar, TUBITAK Projesi (SBAG-105S089), Eylül 2005-Eylül 2008.

G21)     Terpenlerin enzimatik polimerizasyonu ve reaksiyon kinetiğinin modellenmesi, Proje Ekibi: A. Tanyolaç, K.H.C. Başer, F. Demirci, N. Aktaş, Ö. Özmen, TUBITAK Projesi 108M015, Ağustos 2010 (250 sayfa)

Lütfen görmek istediğiniz yayını aşağıdaki listeden seçiniz