Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

D1)      Biosynthesis of Indole Alkaloids, K.H.C.Başer, Chimica Acta Turcica, 8 (2) 133-144 (1980).

D2)      Thalictrum minus var. microphyllum Boiss. Alkaloitleri, K.H.C.Başer, Doğa, Temel Bilim. 5, 163-171 (1981)

D3)      Kronik Sinüzitlerde Ecballium elaterium ‘un Etkilerinin Araştırılması, M.İ.Cingi, S.Erkuş, E.Cingi, K.H.C.Başer, M.C.Keçik, Ü.Öner, Anadolu Tıp Dergisi, 5, 123-135 (1983)

D4)      A New Delphinium from Anatolia Delphinium anatolicum Mısırdalı et al, H.Mısırdalı, H.Malyer, K.H.C.Başer, İst.Üniv.Fen Fak.Mec. Seri B., 50, 113-115 (1985).

D5)      Deneysel Olarak Aristolohik Asit’in Karaciğer ve Böbrek Üzerindeki Akut ve Kronik Toksisitesinin Histopatolojik İncelenmesi, Ü.Öner, İ.Cingi, K.Erol, K.H.C.Başer, M.Öğütveren, S.Erken., Anadolu Tıp Dergisi, 9, 249-64 (1987).

D6)      The Potentiometric Titration of Acid Value of Purified Storax, S.Fıçıcıoğlu, M.Tunçel, K.H.C.Başer, Gazi Ecz. Fak.Der., 5, 49-53 (1988)

D7)      Kapsaisin’in İzole Kobay Trakeasında Etkileri, M.İ.Cingi, K.Erol, K.H.C.Başer, Turkish J. Pharmacol. Clin. Res. (5)132 (1998)

D8)      Tıbbi Bitkiler ve Baharatların Dünya’da ve Türkiye’deki Ticareti ve Talep Durumu, K.H.C.Başer, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, 53, 18-21 (1990)

D9)      Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, K.H.C.Başer, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, 53, 30-31 (1990)

D10)      Horse Chestnut Extraction and Escin Isolation, Ö.M.Koçkar, M.Kara, S.Kara, K.H.C.Başer, Chimica Acta Turcica, 18, 345-351 (1990)

D11)      Türk Gülyağının Üretimi ve Özellikleri, K.H.C.Başer, M.Kürkçüoğlu, O.Z. Konur, TAB Bülteni, (4) 13-15 (1990)

D12)      İngiltere’de Teknoparklar II, K.H.C.Başer, Eskişehir Sanayi Odası Bülteni, 235, 10-15, Eskişehir, 1991.

D13)      Anadolunun Aristolochia Türlerinin Alkaloitleri Üzerine Araştırmalar, K.H.C.Başer, M.Öğütveren, Doğa J.Pharmacy, 2, 57-62 (1992).

D14)      The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey, K.H.C.Başer, M.Kürkçüoğlu, T.Özek, G.Tümen, E.Sezik, Doğa Tr. J. of Pharmacy , 2, 7-16 (1992)

D15)      The Determination of Caffeine in Tea Infusion by Second-Order Derivative Ultraviolet Spectroscopy, M.Tunçel, N.Kırımer, S.Fıçıcıoğlu, K.H.C.Başer, J.Fac.Pharm.Gazi, 9 (11-7 (1992)

D16)      Defne Meyvası Sabit Yağının Ekstraksiyon Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi üzerine Bir Araştırma, H.Tanrıverdi, M.Tunçel, K.H.C.Başer, Fabad J. Pharm. Sci., 18, 107-113 (1993)

D17)      60 Yıllık Bir Türk Bitkisel İlacı: Lityazol Cemil, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (7-8) 13-18 (1993)

D18)      Narenciye Ürünleri Teknolojileri-I, A.Kunkar, K.H.C.Başer, H.Tanrıverdi, TAB Bülteni, (7-8) 19-26 (1993)

D19)      Uçucu Yağların Dünya Ticareti, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (9) 15-17 (1993)

D20)      Kocakarı İlaçları, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (9) 21-32 (1993)

D21)      Narenciye Ürünleri Teknolojileri-II, A.Kunkar, C.Kunkar, K.H.C.Başer, H.Tanrıverdi, TAB Bülteni, (9) 39-42 (1993)

D22)      Kinin’in Hikayesi, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (10) 17-23 (1994).

D23)      Ticari önemi olan Türk Origanum Türlerinin Uçucu Yağları, K.H.C.Başer, T.Özek, G.Tümen, E.Sezik, TAB Bülteni, (10) 28-30 (1994)

D24)      Narenciye Ürünleri Teknolojileri-III, A.Kunkar, C.Kunkar, K.H.C.Başer, H.Tanrıverdi, TAB Bülteni, (10) 31-39 (1994)

D25)      Sideritis germanicopolitana üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, F.Koca, A.Kaya, K.H.C.Başer, Doğa- Tr. J.  Botany, 18, 153-159 (1994)

D26)      Akut sinüzitte tedavi öncesi ve sonrası organik asit türev düzeylerinin saptanarak sultamisilin’in etkinliğinin araştırılması, C. Cingi, I. Cingi, K.H.C. Başer, E. Cingi, Ankem Dergisi 8(2) 150 (1994)

D27)      Ziziphora clinopodioides Lam. Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, F.Koca, S.Erken, G.Tümen, K.H.C.Başer, Doğa- Tr. J.  Botany, 19, 135-144 (1995).

D28)      Two New Records for the Flora of Turkey. K.H.C.Başer, M.Vural, G.Tümen, H.Akyalçın, F.Satıl, Doğa- Tr. J.Botany , 19, 489-490 (1995).

D29)      Production of alpha-terpineol from alpha-pinene,  K.Benkli, İ.Işıkdağ, K.H.C.Başer, Acta Pharmaceutica Turcica, 37 (3), 90-93 (1995).

D30)      Steroidal İlaçlara Tarihsel Bir Bakış, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (11) 9-14 (1995).

D31)      Cedrus libani (Toros Sediri) Uçucu Yağı, K.H.C.Başer, B.Demirçakmak, TAB Bülteni, (11) 17-22 (1995)

D32)      Brunei Yağmur Ormanlarında, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (11) 27-32 (1995).

D33)      The Effects of Arnebia densiflora (nordm.) on the Chromosomes of Rats, E.A.Çakmak, İ.Değirmenci, A.Başaran, H.V.Güneş, B.Bozan, N.Kırımer, K.H.C.Başer, N.Başaran, J. Health Sci., 7: 102-110 (1995).

D34)      Tıbbi Bitkiler, K.H.C. Başer, Bilim ve Teknik, 331, 76-79 (1995).

D35)      Türkiye’de Çay olarak kullanılan Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağları, K.H.C.Başer, Dünya Gıda, 18-21 (1996).

D36)      Research into Diuretic Effect of Sideritis dichotoma Huter, N.Kırımer, H.Tanriverdi, A.Başaran, G.Timuralp, S.Şimşek, K.H.C.Başer, FABAD, J. Pharm.Sci., 22, 101-103 (1996).

D37)      Adamotu’nun Büyüsü, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (12) 30-35 (1996).

D38)      Türkiye Piyasasında Bulunan Kuşburnu Ürünlerinde C Vitamini Tayini, B.Bozan, Z.Tunalıer, M.Koşar, A.Altıntaş, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (12) 44-50 (1996).

D39)      Composition of the Fruit Oils of Capparis  species, Ş.Küsmenoğlu, G.Toker, K.H.C.Başer, U.Koca, Acta Pharmaceutica Turcica, 39 (2) 55-57 (1997).

D40)      A New Species of Chamaecytisus Link. (Leguminosae/Fabacaea) from SW Anatolia, H.Duman, K.H.C.Başer, H.Malyer, The Karaca Arboretum Magazine, IV (1), 13-18 (1997).

D41)      Two New Species and New Hybrid from Anatolia, H.Duman, K.H.C.Başer, Z.Aytaç, Tr. J. Botany, 22, 51-55 (1998).

D42)      Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Endüstriyel Kullanımı, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (13-14) 19-43 (1998).

D43)      Bazı Yeni Bitki Türleri ve Türkiye Florası için Yeni Kayıtlar, K.H.C.Başer, N.Kırımer, TAB Bülteni, (13-14) 57-65 (1998).

D44)      Tıbbi ve Aromatik Yabani Bitkilerimiz Tehdit Altında mı?, K.H.C.Başer, TEMA (TEMA Vakfı Faaliyet Dergisi), 5,16, 44-47 (1998).

D45)      Inhibitory Effects of Carvacrol on DMBA Induced Pulmonary Tumorigenesis in Rats, M.Zeytinoğlu, S.Aydın, Y.Öztürk, K.H.C.Başer, Acta Pharmaceutica Turcica, 40, 2, 93-98 (1998).

D46)      Bioassays on Periploca graeca  L. (Silk vine), F.Demirci, B.Demirci, S.A.Ali, M.I.Choudhary, K.H.C.Başer, Acta Pharmaceutica Turcica, 40, 3, 145-149 (1998).

D47)      Eczacılıkta Kullanılan Sabit Yağlar, K.H.C.Başer, N.Kırımer, Dünya Gıda, Eylül, 36-37 (1998).

D48)      The Effects of Rumex patientia L. and Urtica dioica L. on some Blood and Urine parameters, Liver and Kidney Histology in the Diabetic Rats, H.V.Güneş, İ.Değirmenci, M.Aydın, B.Bozan, E.Aral, Z.Tunalıer, C.Üstüner, M.Erçakır, K.H.C.Başer, A.Başaran, Turk J.Med.Sci., 29, 227-232 (1999).

D49)      Alizarin and Purpurin Contents of Rubia tinctorum L. Roots Collected from Various Regions of Turkey, B.Bozan, M.Koşar. C.Akyürek, K.Ertuğrul, K.H.C.Başer, Acta Pharmaceutica Turcica, 41, 4, 187-190 (1999).

D50)      Çinde Bir Hafta, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (15) 11-15 (2000).

D51)      Uçucu Yağların Parlak Geleceği, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, 15, 20-33 (2000).

D52)      Toroslara Gezi, K.H.C.Başer, TAB Bülteni, (15) 37-40 (2000).

D53)      Two New Records for Turkey: Satureja icarica P.H.Davis, Satureja pilosa Velen, G.Tümen, F.Satıl, H.Duman, K.H.C. Başer, Turk J. Botany, 24, 211-214 (2000).

D54)      Morphological and Anatomical Studies on Cyclotrichium origanifolium (Labill.) Manden.et Scheng. (Labiatae), A.Kaya, K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, Turk J Bot, 24, 273-278 (2000).

D55)      Salvia smyrnea Boiss., K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, The Karaca Arboretum Magazine, 5,189-192 (2000).

D56)      The Composition of Essential Oils from Two Varieties of Sideritis erythrantha var. erythrantha and var. cedretorum, N.Tabanca, N.Kırımer and K.H.C.Başer, Turk J.Chem., 25, 201-208 (2001).

D57)      Morphological and Anatomical Investigation on Thalictrum orientale Boiss., A.Kaya, Z.Erdemgil, K.H.C.Başer, Acta Pharm. Turcica, 43, 111-116 (2001).

D58)      Sideritis athoa Papanikolau et Kokkini, Lamiaceae, K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, The Karaca Arboretum Magazine, 6, 35-38 (2000).

D59)      Thymus pulvinatus Celak, Lamiaceae, K.H.C.Başer, F.Satıl, G.Tümen, The Karaca Arboretum Magazine, 6, 39-42 (2000).

D60)      Her Derde Deva Bir Bitki: Kekik (Oregano: A Panacea), K.H.C.Başer, Bilim ve Teknik, 74-77 (May 2001).

D61)      Recent Studies on the Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species, F.Z.Erdemgil, K.H.C.Başer, N.Kırımer, Acta Pharmaceutica Turcica, 43, (3, 4) 185-188 (2001)

D62)      Book Review: Tibetan Medicinal Plants,  K.H.C.Başer, Turk J.Bot., 26, 125 (2002).

D63)      Bitkisel İlaçların Dünya Ticareti, K.H.C.Başer, MİSED (TEB Meslek İçi Eğitim Dergisi) 3-4, 16-27 (2002).

D64)      The Essential Oil of Anthemis cretica L. subsp. leucanthemoides (Boiss.) Grierson, K.H.C. Başer, T. Ozek, F. Demirci, I. Boydağ, Acta Pharmaceutica Turcica , 44,189-194 (2002).

D65)      Composition of the Essential Oils of Viscum album L. subspecies from Turkey, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Başer, B.Demirci, D.Deliorman Orhan, F.Ergun, J.Fac.Pharm. Gazi, 19, 87-92 (2002).

D66)      Dogal Maddelerin Biyotransformasyonu, N.Kirimer, F.Demirci, K.H.C.Başer, Biyotek, 2(7) 55-56 (2002).

D67)      Book Review: Studies on the History of Botany in Turkey by Asuman Baytop, K.H.C.Başer, Turk J Bot, 28, 349 (2004).

D68)      Bitkilerin Farmakolojik Ansiklopedisi, K.H.C. Başer, BağBahçe 1(1) 22-23 (2005)

D69)      Aloe (dala) vera, K. H. C. Baser, DerKi Internet Dergisi , Sayı 13 (Ekim) (2005) http://www.derki.com/hekim/aloe-dalavera/

D70)      Ayva Sarı, Nar Kırmızı… Sonbahar!, K.H.C. Başer, DerKi Internet Dergisi , Sayı 14 (2006) http://www.derki.com/hekim/ayva-sari-nar-kirmizisonbahar/

D71)      Bir Sağlık Kaynağı: Kekik, K.H.C Başer, BağBahçe (2) 26-27(2006).

D72)      Adaçayı (Salvia spp.), K.H.C. Başer, BağBahçe (3) 18-19 (2006)

D73)      Nane (Mentha L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (4) 22-24 (2006)

D74)      Macahel’e bir gezi ve Türkiye Florasına bir katkı, K.H.C. Başer, M. Koyuncu, M. Vural, BağBahçe (5) 28-31 (2006)

D75)      Meyan (Glycyrrhiza glabra L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (6) 20-21 (2006)

D76)      Mayıs papatyası (Matricaria chamomilla L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (7) 16-17 (2006)

D77)      Biberiye (Rosmarinus officinalis L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (8) 16-17 (2006)

D78)      Yeni bir bitkinin keşfi, K.H.C. Başer, DerKi Internet Dergisi , Sayı 15 (2006) http://www.derki.com/hekim/yeni-bir-bitkinin-kesfi/

D79)      Kocakarı ilaçları, K.H.C. Başer, DerKi Internet Dergisi , Sayı 16 (2006) http://www.derki.com/hekim/kocakari-ilaclari/

D80)      Kinin’in hikayesi, K.H.C. Başer, DerKi Internet Dergisi , Sayı 17 (2006) http://www.derki.com/hekim/kininin-hikayesi/

D81)      Adamotu’nun büyüsü, K.H.C. Başer, DerKi Internet Dergisi , Sayı 19 (2006) http://www.derki.com/hekim/adamotunun-buyusu/

D82)      Lavanta (Lavandula L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (9) 24-25 (2007)

D83)   Tıbbi bitkiler ve sağlığımız, K.H.C. Başer, DerKi Internet Dergisi , Sayı 21 (2007) http://www.derki.com/hekim/tibbi-bitkiler-ve-sagligimiz/

D84)      Uçucu yağlar ve hayvanlar, K.H.C. Başer, DerKi İnternet Dergisi, Sayı 24 (2007) http://www.derki.com/hekim/ucucu-yaglar-ve-hayvanlar/

D85)      Anason (Pimpinella anisum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (10) 22 (2007)

D86)      Mürver (Sambucus nigra L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (10) 32 (2007)

D87)      Damla sakızı (Mastix), K.H.C. Başer, BağBahçe (11) 24 (2007)

D88)      Zeytin yaprağı (Olea europea L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (11) 25 (2007)

D89)      Alıç (Crataegus L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (12) 14-15 (2007)

D90)      Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (13) 28-29 (2007)

D91)      Hatmi (Althaea officinalis L.) K.H.C. Başer, BağBahçe (14) 26 (2007)

D92)      Hayıt (Vitex agnus-castus L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (15) 18 (2008)

D93)      Devedikeni (Silybum marianum L. (Gaertner)), K.H.C. Başer, BağBahçe (16) 18-19 (2008)

D94)      Gümüşdüğme (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip., K.H.C. Başer, BağBahçe (17) 18-19 (2008)

D96)      Enginar (Cynara scolymus L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (18) 24-25 (2008)

D96)      Avrupa Farmakopesinde Bitkisel Droglar, K.H.C. Başer, TEB Haberler, (2) 28-30 (2008)

D97)      İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) populasyonlarında farklı biçim zamanlarının verim ve kaliteye etkisi, U. Karik, A.B. Tınmaz, M. Kürkçüoğlu, K.H.C. Başer, G. Tümen, BağBahçe, 36(1-2) 37-48 (2007)

D98)      Tıbbi bitkiler ve sağlığımız, K.H.C. Başer, Fitomed, (5) 8-10 (2008)

D99)      Güzelavratotu (Atropa belladonna L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (19) 25-25 (2008)

D100)    Acı biber (Capsicum annuum var. minimum (Miller) Heiser, K.H.C. Başer, BağBahçe (20) 24-25 (2008)

D101)    Aynısafa (Calendula officinalis L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (21) 22-23 (2009)

D102)    Uçucu yağlar ve aromaterapi, K.H.C. Başer, Fitomed (7) 8-25 (2009)

D103)    Oğulotu (Melissa officinalis L.). K.H.C. Başer, BağBahçe (22) 24-25 (2009)

D104)    Kuşburnu (Rosa spp.), K.H.C. Başer, BağBahçe (23) 26-27 (2009)

D105)    Ihlamur ( Tilia spp.), K.H.C. Başer, BağBahçe (24) 28-29 (2009)

D106)    Çoban Üzümü ( Vaccinium myrtillus L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (25) 28-29 (2009)

D107)    Pelinotu (Artemisia absinthium L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (26) 25 (2009)

D108)    Avrupa Farmakopesi’nin bitkisel drogları, K.H.C. Başer, Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler, 1(1) 14-24 (2009)

D109)    SGK niye sorunları eczacı ile birlikte çözme yoluna gitmiyor?, K.H.C. Başer, Eczacı, (58) 57 (2010)

D110)    Anımsadıklarım, K.H.C. Başer, Eczacı, (61) 35 (2010)

D111)    Kediotu (Valeriana officinalis L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (27) 24-25 (2010).

D112)    Çarkıfelek (Passiflora incarnata L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (28) 28 (2010).

D113)    İlaç ve Baharat Bitkileri, KHC Başer’le söyleşi, A.N. Nazlıcan, Agroskop, Mart-Nisan, 12-17 (2010)

D114)    Türkiye’nin Yenen Yabani Bitkileri, K.H.C. Başer, BağBahçe (29) 22-25 (2010).

D115)    Kişniş (Coriandrum sativum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (30) 24-25 (2010).

D116)    Çörekotu (Nigella sativa L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (32) 26-27 (2010).

D117)    Keten Tohumu (Linum usitatissimum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (33) 26-27 (2011).

D118)    Patlıcangiller (Solanaceae), K.H.C. Başer, BağBahçe (34) 26-27 (2011).

D119)    Nar (Punica granatum L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (36) 24-26 (2011)

D120)    Isırganotu (Urtica dioica L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (37) 28-29 (2011)

D121)    Kabak çekirdeği (Cucurbita pepo L.), K.H.C. Başer, BağBahçe (38) 28-29 (2011)

D122)    Sevketi Bostan (Scolymus hispanicus L.) Bitkisini Kulture Alma ve Seleksiyon Islahi, A.O. Sari, M. Tutar, A. Bilgic, K.H.C. Baser, G. Ozek, M. Kosar, Anadolu AARI, 21(2) 1-10 (2011)

D123)    Dereotu (Anethum graveolens L.), K.H.C. Baser, BagBahce (39) 12 (2012)

D124)    Bitkisel Droglarin Standart/Farmakope Monograflari, K.H.C. Baser, MISED (27-28) 42-78 (2012)

D125)    Kudret nari (Momordica charantia L.), K.H.C. Baser, BagBahce (42) 28-29 (2012)

D126)    Turkiye tibbi bitkilerle marka urunler pazarlayabilecek kapasitededir (Turkey has the capacity to market Turkish brands with medicinal plants), K.H.C. Baser, Biyohayat (2) 32-35 (2012)

D127)    Tarcin (Cinnamomum verum J.S. Presl.), K.H.C. Baser, BagBahce (43) 24-25 (2012)

D128)    Zerdecal (Curcuma longa L.), K.H.C. Baser, BagBahce (44) 26-27 (2012)

D129)   Bazi yagalti sularinin ucucu bilesikleri ve mikrobiyal kontrolleri, N. Kirimer, C. Koseoglu, G. Iscan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Marmara Pharm. J., 16, 23-38 (2012)

D130)    Tavsanmemesi (Ruscus aculeatus L.), K.H.C. Baser, BagBahce (45) 22-23 (2013)

D131)    Isparta gulu (Rosa damascena Mill.), K.H.C.Baser, BagBahce (46) 30-32 (2013)

D132)    Atkestanesi (Aesculus hippocastanum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (47) 32 (2013)

D133)    Sarimsak (Allium sativum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (48) 30-31 (2013)

D134)    Zencefil (Zingiber officinale Roscoe), K.H.C. Baser, BagBahce (49) 30-31 (2013)

D135)    Üzüm çekirdeği (Vitis vinifera L.), K.H.C. Baser, BagBahce (50) 30-32 (2013)

D136)    Sinameki (Cassia acutifolia Del. – C. angustifolia Vahl), K.H.C. Baser, BagBahce (51) 30-32 (2014)

D137)    Safran (Crocus sativus L.), K.H.C. Baser, BagBahce (52) 30-31 (2014)

D138)    Karanfil (Syzigium aromaticum (L.) Merr. et Perry), K.H.C. Baser, BagBahce (53) 26-27 (2014)

D139)    Okseotu (Viscum album L.), K.H.C. Baser, BagBahce (54) 22-23 (2014)

D140)    Kimyon (Cuminum cyminum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (55) 26-27 (2014)

D141)    Ucucu yaglar ve sagligimiz, K.H.C. Baser, FYZY (29) 16-19 (2014)

D142)    Melekotu (Angelica archangelica L.), K.H.C. Baser, BagBahce (56) 28-29 (2014)

D143)    Ekinezya (Echinacea Moench), K.H.C. Baser, BagBahce (57) 30-32 (2015)

D144)    Tibbi Bitkilerin Onemi, K.H.C. Baser, Saglik ve Insan (38) 22-24 (2015)

D145)    Thalictrum aquilegifoliumT. isopyroides ve T. sultanabadense (Ranunculaceae)’nin Yaprak Anatomisi, A. Kaya, K.H.C. Baser, Bagbahce Bilim Dergisi 2(1) 30-36 (2015)

D146)    Adamotu’nun Buyusu, K.H.C. Baser, 3. Goz Dergisi (6) 64-67 (2015)  http://3gozdergisi.com/dergi/6

D147)    Olmezcicek (Helichrysum Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce (58) 30-32 (2015)

D148)    Kirlangicotu (Chelidonium majus L.), K.H.C. Baser, BagBahce (59) 32 (2015)

D149)    Sevketibostan (Scolymus hispanicus L.), K.H.C. Baser, BagBahce (60) 30-31 (2015)

D150)    Sigirkuyrugu (Verbascum sp.) K.H.C. Baser, BagBahce (61) 22-23 (2015)

D151)    Ravent rizomu (Rhei rhizoma) K.H.C. Baser, BagBahce (62) 28-29 (2015)

D152)    Dagokuzgozu (Arnica montana L:) K.H.C. Baser, BagBahce (63) 26-27 (2016)

D153)    Centiyane koku (Gentiana lutea L.) K.H.C. Baser, BagBahce (64) 26-27 (2016)

D154)    Duvarsarmasigi yapragi (Hedera helix L.) K.H.C. Baser, BagBahce (65) 28-29 (2016)

D155)    Cemenotu tohumu (Trigonella foenum-graecum L.) K.H.C. Baser, BagBahce (66) 28-29 (2016)

D156)    Karahindiba (Taraxacum officinale F.H. Wigg) K.H.C. Baser, BagBahce (67) 24-25 (2016)

D157)    Turkiye’de Eczacilik ve Eczaci, K.H.C. Baser, Saglik ve Insan, 5(57) 14-16, Eylul (2016)

D158)    Roka (Eruca sativa Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce (68) 26-27 (2016)

D159)    Dunya Bitkilerinin Durumu, K.H.C. Baser, BagBahce (68) 30-32 (2016)

D160)    Bitkilerin Farmakolojisi, K.H.C. Baser, BagBahce (69) 24-25 (2017)

D161)    Cay Agaci (TeaTree) [Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel], K.H.C. Baser, BagBahce (69) 28-29 (2017)

D162)    Susam (Sesamum indicum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (70) 8-10 (2017)

D163)    Kurtuzumu (Goji berry) (Lycium barbarum L., L. chinense Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce (71) 26-27 (2017)

D164)    Cia tohumu (Chia seeds) (Salvia hispanica L.), K.H.C. Baser, BagBahce (72) 22-23 (2017)

D165)    Dunya Bitkilerinin Durumu-2017 (State of the World’s Plants-2017), K.H.C. Baser, BagBahce (72) 28-32 (2017)

D166)    Incir (Figs) (Ficus carica L.), K.H.C. Baser, BagBahce (73) 30-32 (2017)

D167)    Karkade (Hibiscus sabdariffa L.), K.H.C. Baser,  BagBahce (74) 24-26 (2017)

D168)    Bazi yabani mantarlarin antioksidan ozellikleri, S.S. Erdogan, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, Nevsehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6(ICAFOF 2017 Ozel Sayi) 254-260 (2017)

D169)    Turkiye’de Eczacilik ve Eczaci, K.H.C. Baser, Yakin Dogu Eczacilik, (1) 42-47 (2017)

D170)    Defne (Laurus nobilis L.), K.H.C. Baser, BagBahce (75) 24-25 (2018)

D171)    Cadifindigi (Hamamelis virginiana L.), K.H.C. Baser, BagBahce (76) 30-32 (2018)

D172)    Karniyarik Tohumu (Plantago indica L. – Plantago afra L.),K.H.C. Baser, BagBahce (77) 30-32 (2018)

D173)    Karabiber (Piper nigrum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (78) 28-29 (2018)

D174)    Akgunluk (Boswellia sacra Fleuck), K.H.C. Baser, BagBahce (79) 30-32 (2018)

D175)    Kakule (Elettaria cardamomum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (80) 32 (2018)

D176)    Nohut (Cicer arietinum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (81) 30-32 (2019)

D177)    Hazanbel (Acorus calamus), K.H.C. BaserBagBahce (82) 24-25 (2019)

D178)    Sahtere (Fumaria officinalis), K.H.C. BaserBagBahce (83) 30-31 (2019)

D179)    Turunc (Citrus x aurantium subsp. amara (Link.) Engl., K.H.C. BaserBagBahce (84) 28-29 (2019)

D180)    Argan yagi (Argania spinosa L. Skeels), K.H.C. Baser, BagBahce (85) 26 (2019)

D181) Bupleurum lophocarpum Boiss. & Balansa ve B. heldreichii Boiss & Balansa turlerinin ucucu yag bilesimleri, D. Kirci, G. Ozturk, M. Celik, O. Cetin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Eskisehir Teknik Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yasam Bilimleri ve Biyoteknoloji, 8(2) 212-217 (2019).

D182) Havuc Tohumu (Daucus carota L.), K.H.C. Baser, BagBahce (86) 14 (2019).

D183) Sedir Yagi (Cedri aetheroleum), K.H.C. Baser, BagBahce (87) 30-32 (2020).

D184) Bamya (Abelmoschus esculentus (L.) Moench.), K.H.C. Baser, BagBahce (88) 28-29 (2020).

D185) Karabugday (Fagopyrum esculentum Moench), K.H.C. Baser, BagBahce (89) 30-32 (2020)

D186) Huşağacı (Betula sp.), K.H.C. Baser, BagBahce (90) 26-28 (2020)

D187) Ginseng (Panax L.), K.H.C. Baser, BagBahce (91) 26-28 (2020)

D188) Dunya’nin Bitki ve Mantarlarinin Durumu 2020-1, K.H.C. Başer, BagBahce (92) 28-32(2020)

D189) Dunya’nin Bitki ve Mantarlarinin Durumu 2020-2, K.H.C. Başer, BagBahce (93) 28-32 (2021)

D190) Direct SPME/GC-MS analyses of small citrus fruits cultivated in Turkey, H.G. Agalar, B. Temiz, B. Demirci, K.H.C. Baser, EMU J. Pharm. Sci. 3(3) 140-152 (2020).

D191) Vişne (Prunus cerasus L.), K.H.C. Baser, BagBahce, (94) 30-32 (2021)

D192) Demirhindi (Tamarindus indica L.), K.H.C. Baser, BagBahce, (95) 24-25 (2021)

D193) Kişniş (Coriandrum sativum L.), K.H.C. Baser, BagBahce, (96) 27 (2021)

D194) Hintinciri (Opuntia ficus-indica [L.] Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce, (97) 14-15 (2021)

D195) Itir esansi (Pelargonium graveolens L’Her.), K.H.C. Baser, BagBahce, (98) 18-19 (2021)

D196) Servi esansi (Cupressus sempervirens L.), K.H.C. Baser, BagBahce, (99) 28 (2022)

D197) Yenibahar (Pimenta racemosa (Mill.) JW Moore), K.H.C. Baser, BagBahce, (100) 32 (2022).

D198) Karpuz (Citrullus lanatus [Thunb.] Matsum. et Nakai), K.H.C. Baser, BagBahce (101) 6-8 (2022)

D199) Sabal (Serenoa repens [W. Bartram] Small), K.H.C. Baser, BagBahce (102) 6-7 (2022)

D200) Zangalak (Azadirachta indica A. Juss.), K.H.C. Baser, BagBahce (103) 29 (2023)

D201) Ökaliptus esansı (Eucalyptus globulus Labill.), K.H.C. Baser, BagBahce (104) 8-9 (2023)

D202) Frenk Üzümü (Ribes nigrum L.), K.H.C. Baser, BagBahce (105) 22-23 (2023).

D203) Rezene (Foeniculum vulgare Mill.), K.H.C. Baser, BagBahce (106) 24-25 (2023)

D204) Muz (Musa sp.), K.H.C. Baser, BagBahce (107) 18-19 (2024)

D205) Ayva sari nar kirmizi sonbahar, K.H.C. Baser, BagBahce (108) 18-19 (2024)

D206) Yulaf (Avena sativa L.), K.H.C. Baser, BagBahce (108) 28-29 (2024)

Lütfen görmek istediğiniz yayını aşağıdaki listeden seçiniz