Presentations in Conferences

Presentations in Conferences

British Pharmaceutical Conference, Sheffield, U.K. 1977

C1) N.G.Bisset, K.H.C.Baser, J.D.Phillipson, Sources and Constituents of Two Western Malaysian Dart Poisons

 

4. Bitkisel İlac Hammaddeleri Toplantisi, 27- 29 Mayis 1982, Eskisehir, Turkey

C2) K.H.C.Baser, Thalimicrinone –Thalictrum minus var. microphyllum Boiss. Yapraklarından Yeni Bir Alkaloit

 

The Chemistry and Biology of Isoquinoline Alkaloids Symposium,16-18 April 1984, London, U.K.

C3) H.Guinaudeau, A.J.Freyer, M.Shamma, K.H.C.Baser, Enzymic Control of Stereochemistry Among the Thalictrum Bisbenzylisoquinoline Alkaloids

 

5. Bitkisel İlac Hammaddeleri Toplantisi, 15-17 Kasım 1984, Ankara, Turkey

C4) K.H.C.Baser, N.Oktay, Bitkisel Drog İhracatının Dünyada ve Turkiye’deki Durumu

C5) K.H.C.Baser, Thalictrum minus var. microphyllum ’da Alkaloit Dağılımı

C6) K.H.C.Baser,N.Kirimer, Thalictrum minus var. minus Alkaloitleri

C7) K.H.C.Baser, M.Ogutveren, N.G.Bisset, Turkiye’de Yetisen Thalictrum sultanabadense Alkaloitleri

 

Plant Life of South-west Asia Symposium, 16-20 September 1985, Edinburgh, U.K.

C8) H.Malyer, K.H.C.Baser, S.Erken, Endemic Aristolochia Species of Turkey

 

2nd International Symposium and Pakistan-U.S. Binational Workshop on Natural Products Chemistry, 18-25 January 1986, Karachi, Pakistan

C9) K.H.C.Baser, Current Research into Alkaloids of Anatolian Thalictrum Species

 

6. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, 16-19 Mayis 1986, Ankara, Turkey

C10) K.H.C.Baser, M.Kara, Bitkisel Droglardan Ilac Hammaddelerinin Endüstriyel Üretimi

 

8. Türk Farmakoloji Kongresi, 31 Ekim- 2 Kasım 1986, Antalya, Turkey

C11) M.I.Cingi, N.Kirimer, K.H.C.Baser, K.Erol, M.Fidan, Takatoninin Farmakolojik Etkileri

 

Biyolojik Zenginlikler ve Kalkınma Toplantisi, 19-20 Kasım 1987, Ankara, Turkey

C12) K.H.C.Baser, Biyolojik Kaynaklar: Eczacilik ve Tip

 

International Symposium on Medicinal Plant Chemistry,14-16 Mayis 1987, Izmir, Turkey

C13) M.I.Cingi, E.Cingi, N.Basaran, K.H.C.Baser, M.Solak, M.Özdemir, The Effects of Ecballium elaterium

 

7. Bitkisel İlac Hammaddeleri Toplantisi, 31 Mart 1988, Ankara, Turkey

C14) Y. Ozturk ve K.H.C. Baser, Immün Sistem, Kanser ve Polisakkaritler

C15) K.H.C.Baser, Kanserde Etkili Bisindol Alkaloitleri

 

9. Türk Farmakoloji Kongresi, 16-19 Kasım 1988, Antalya, Turkey

C16) M.I.Cingi, K.Erol, K.H.C.Baser, Kapsaisin’in Izole Kobay Trakeasinda Etkileri

 

1. Orman Tali Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1988, Ankara, Turkey

C17) K.H.C.Baser, Orman Tali Ürünlerinin Ilac Hammaddeleri Yönünden Endüstriyel Açıdan Degerlendirilmesi

C18) S.Ficicioglu, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, H.Tanriverdi, K.H.C.Baser, Defne Meyvelerinden Elde Edilen Aromatik Yag Üzerinde Calismalar

C19) M.Kurkcuoglu, T.Ozek, S.H.Beis, M.Kara, K.H.C.Baser, Turkiye’nin Bazi Ucucu Yaglarinin Pilot Olcekte Üretimi

C20) B.Bozan, S.Kara, K.H.C.Baser, Meyan Kökünün Ekstraksiyonu ve Saflastirilmasi Islemleri

C21) T.Ozek, E.Ekinci, K.H.C.Baser, Van Cöveninden Saponin Üretimi

C22) S.Ficicioglu, M.Tuncel, K.H.C.Baser, Kaliteli Sıgala Yagi Üretimi ve Özellikleri

 

8. Bitkisel İlac Hammaddeleri Toplantisi, 19-21 Mayis 1989, Istanbul, Turkey

C23) K.H.C.Baser, Anadolu Universitesi Eczacilik Fakültesi Farmakognozi Öğretimi ve Arastirmalari

C24) K.H.C.Baser, G.Toker, B.Şener, Bongardia chrysogonum (L.) Spach’un Saponozitleri Üzerinde Arastirmalari

C25) O.M.Kockar, M.Kara, S.Kara, K.H.C. Baser, Atkestanesinden Aescin (Essin) Üretimi

C26) Y.I.Akyol, K.H.C.Baser, Ruscus aculeatus Kök ve Rizomlarından Ruskogenin Elde Edilmesi

C27) S.H.Beis, K.H.C.Baser, Turkiye’de Yetiştirilen Kirmizibiber’den Oleorezin Ekstraksiyonu ve Ürünün Incelenmesi

C28) K.H.C.Baser, A.Ertan, Turkiye’de Yetisen Thalictrum foetidum L. Alkaloitleri

C29) M.Heper, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Turkiye’de Yetisen Chamaecytisus Link Türlerinde Spartein Tespiti ve Miktar Tayini

C30) N.Kirimer, K.H.C.Baser, Thalictrum minus var. majus Alkaloitleri

C31) M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Türk Gül Yaginin Kalitesinin Tespiti

C32) T.Ozek, S.H.Beis, M.Kurkcuoglu, H.Tanriverdi, K.H.C.Baser, Füzel Yaginin Fraksiyonlanmasi ve Izoamilasetatin Hazirlanmasi

C33) H.Tanriverdi, M.Tuncel, K.H.C.Baser, Defne Meyvesi Sabit Yaginin Ekstraksiyonu ve Kalitesinin Belirlenmesi

 

Uluslararasi Katilimli I. Eczacilik Bilimleri Sempozyumu, 21-23 Haziran 1989, Ankara, Turkey

C34) Rubia tinctorum ’da Polarografik Yöntemle Alizarin Miktar Tayini, N.Kirimer, M.Tuncel, D.Dogrukol, K.H.C.Baser,

C35) S.Ficicioglu, M.Tuncel, K.H.C.Baser, Styrax Liquidus ’da Toplam Sinnamik Asit Tayini icin Polarografik bir Yöntem

C36) M.Tuncel, N.Kirimer, S.Ficicioglu, K.H.C.Baser, Kafeinin Çay İnfüzyonlarında Türev Spektroskopisi Yöntemiyle Tayini

 

International Conference of Essential Oils for Perfumery and Flavours, 27-30 Mayis 1990, Antalya, Turkey

C37) K.H.C.Baser, M. Kurkcuoglu, Z.Konur, Production and Properties of Turkish Rose Oil

C38) N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, Micromeria congesta Ucucu Yaginin Bilesimi

C39) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, Türk Kimyon Tohumu Yaginin Bilesimi

C40) K.H.C.Baser, N.Ozturk, Dorystoechas hastata Ucucu Yaginin Bilesimi

C41) E.Sezik, G.Tumen, K.H.C.Baser, Ziziphora tenuior’un Ucucu Yagi

C42) G.Tumen, E.Sezik, K.H.C.Baser, Satureja parnassica subsp. sipylea Ucucu Yaginin Bilesimi

 

Biology and Chemistry of Active Natural Substances, Symposium,17-22 July 1990, Bonn, Germany

C43) I.Carbik, K.H.C.Baser, H.Wagner, Immunologically Active Polysaccharides from the Aqueous Extract of Nerium oleander

 

21st International Symposium on Essential Oils, 26-28 July 1990, Lahti, Finland

C44) K.H.C. Baser, G. Tumen, E. Sezik,.Composition of the Essential Oil of Origanum minutiflorum

C45) K.H.C.Baser, G.Tumen, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, The essential oil composition of Origanum sipyleum collected from four Localities in Turkey

 

Workshop-Cum-Study Tour on the Industrial Utilization of Medicinal Plants, 15-23 Ekim 1990, Beijing, China

C46) K.H.C.Baser, Y.Yazan, Country Report: Status of Pharmaceutical Industry in Turkey

 

2nd Research Cooperation Meeting of the Medicinal and Aromatic Plants of the Mediterranean Region,10-11 December 1990, Chania, Crete, Greece

C47) K.H.C.Baser, Medicinal and Aromatic Plants of Turkey: A Profile

 

2nd UNIDO Workshop on Essential Oil Industry,4-8 February 1991, Manila, Phillipines

C48) K.H.C.Baser, Turkish Rose Oil

 

9. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi,16-19 Mayis 1991, Eskisehir, Turkey

C49) M.I.Cingi, N.Kirimer, İ.Sarıkardaşoğlu, C.Cingi, K.H.C.Baser, Origanum onites ve Origanum minutiflorum’un Ucucu Yaglarinin Farmakolojik Etkileri

C50) Y.Ozturk, K.H.C.Baser, S.Aydin, Hepatoprotective (Antihepatotoxic) Plants in Turkey

C51) N.Kirimer, M.I.Cingi, S.Alpan, S.Gez, B.Bozan, K.H.C.Baser, Arnebia densiflora’nın Toksisitesi ve Farmakolojik Etki Yönünden Arastirilmasi

C52) Y.Ozturk, S.Aydin, K.H.C.Baser, N.Kirimer, N.Ozturk, Alcea pallida L. (A) ve Tilia argentea Miller Bitkilerinin Farelerde Yüzme Performansi Üzerine Etkisi: Antistres Aktivite

C53) N.Kirimer, B.Bozan, K.H.C.Baser, Arnebia densiflora’dan Naftakinonların Izolasyonu ve Yapi Tayini

C54) N.Kirimer, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Calamintha nepeta subsp. glandulosa Ucucu Yaginin Bilesimi

C55) N.Kirimer, B.Altınel, B.Bozan, M.Kosar, M.Tuncel, A.Özmen K.H.C.Baser, Eskisehir Yöresinde Azotlu ve Fosforlu Gübrenin Datura stramonium ’un Yaprak Verimi ve Alkaloit Miktarlarına Etkisinin Arastirilmasi

C56) M.Kurkcuoglu, M.I.Cingi, M.Özdemir, R.S.Alpan, K.H.C.Baser, Türk Gül Yaginin Toksikolojik ve Farmakolojik olarak Degerlendirilmesi

C57) Y.Ozturk, S.Aydin, K.H.C.Baser, N.Ozturk, Hypericum perforatum L. Bitkisinin Sicanlarda Koleretik Aktivitesi

C58) S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Hypericum perforatum L.’un Farelerde Barbitürat Uyku Zamani Üzerine Etkisi: Hepatoprotective Aktivite

C59) M.Şengül, S.Aydin, N.Ozturk, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Hypericum perforatum L.’un Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Bir Calisma

C60) N.Kirimer, S.H.Beis, M.I.Cingi, K.H.C.Baser, Kirmizi Biberden Gida Boyası Eldesi ve Ürünün Renk Değeri ile Toksisitesinin Tespiti

C61) H.Tanriverdi, T.Ozek, S.H.Beis, A.Kunkar, K.H.C.Baser, Türk Limon Yaprak Yagi ve Deterpenasyonu

C62) H.Tanriverdi, T.Ozek, K.H.C.Baser, Laurus nobilis L. Yaprak ve Meyve Ucucu Yaglarinin Bilesimi

C63) A.Basaran, N.Kirimer, H.Tanriverdi, S.Kaptanoğlu, M.İ.Cingi, G.Timuralp, K.H.C.Baser, Laurus nobilis L. Meyvelerinin Diüretik Etkisi ve Striknin Letalitesi Üzerine Etkisinin Arastirilmasi

C64) N Kirimer, M.İ.Cingi, K.Erol, G.Ulak, H.Tanriverdi, K.H.C.Baser, Laurus nobilis’in Yaprak ve Meyvelerinin Antispazmodik Etki Yönünden Arastirilmasi

C65) T.Ozek, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Micromeria myrtifolia Ucucu Yaginin Bilesimi

C66) N.Kirimer, M.İ.Cingi, M.Özdemir, A.Elbaşı, T.Ozek, K.H.C.Baser, Micromeria congesta Ucucu Yaginin Farmakolojik ve Toksikolojik Olarak Degerlendirilmesi

C67) A.Kaya, K.H.C.Baser, A.Özdemir, Eskisehir Çevresi Nepeta Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Arastirmalar

C68) N.Kirimer, T.Ozek, H.Tanriverdi, F.Koca, A.Kaya, K.H.C.Baser, Sideritis germanicopolitana Ucucu Yaginin Bilesimi

C69) N.Kirimer, M.İ.Cingi, S.Aydin, H.Özkul, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Salvia sclareaSalvia triloba ve Dorystoechas hastata Ucucu Yaglarinin Farmakolojik Etkileri

C70) K.H.C.Baser, G.Tumen, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, Halk Ilaci Olarak Kullanilan Thymus sibthorpii Bentham

C71) K.H.C.Baser, G.Tumen, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, Thymus longicaulis C.Presl. var. subisophyllus (Borbas) Jalas Ucucu Yaginin Bilesimi

C72) Y.Ozturk, B.Bozan, B.Bozan, S.Aydin, K.H.C.Baser, TBAM’da Bilgisayar Kullanimi

 

Advances in Labiatae Science, An International Symposium,2-5 April 1991, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.

C73) K.H.C.Baser, Essential Oils of Turkish Labiatae

C74) K.H.C.Baser, G.Tumen, E.Sezik, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, The Volatile Constituents of Ziziphora Species Growing in Turkey

 

Uluslararasi Katilimli II. Eczacilik Bilimleri Sempozyumu,11-14 Haziran 1991, Ankara, Turkey

C75) K.H.C.Baser, G.Tumen, N.Kirimer, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, Eskisehir Bozdag Yöresinde Kekik olarak Kullanilan Bitkiler: Thymus leucostomus var. argillaceusThymus pectinatus var pectinatus

 

22nd International Symposium on Essential Oils,12-14 September 1991, Saint Vincent-Aosta, Italy

C76) N Kirimer, K.H.C.Baser, G.Tumen, E.Sezik,.Characterization of the Essential Oil of Sideritis dichotoma

C77) K.H.C.Baser, G.Tumen, T.Ozek, Essential Oils of Thymus cariensis and Thymus haussknechtii, Two Endemic Species in Turkey

C78) S.Kurucu, A.Köroğlu, M.Koyuncu, T.Ozek, K.H.C.Baser, GC-MS Analysis of the Essential Oil of Wood, Pericarp and Leaves of Rhus coriaria L.(Sumach)

 

8th International Congress of Human Genetics,6-11 Ekim 1991, Washington, D.C., USA.

C79) A.Basaran, N.Basaran, K.H.C.Baser, S.Artan, A.Cakmak, N.Kirimer, Chromosome Aberrations Induced by Aflatoxin B1 in Rat Bone Marrow Cells in vivo and their Suppression by Ecballium elaterium

 

UNIDO Workshop on Industrial Utilization of Medicinal and Aromatic Plants,24-27 March 1992, Milan, Italy

C80) K.H.C.Baser,.The Potential of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey: Past, Present and Future Prospects

 

Prof.Dr.Sarim Celebioglu Anisina Bilimsel Toplanti,18 Mayis 1992, Istanbul, Turkey

C81) K.H.C.Baser, 60 Yıllık Bir Türk Bitkisel Ilaci: Lityazol Cemil

 

XI. Ulusal Biyoloji Kongresi,24-27 Haziran 1992, Elazığ, Turkey

C82) K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Çakır, A.Kaya, Balıkesir-Kazdağ Yöresinde Çay Olarak Kullanilan Bitkiler Uzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Calismalar I., Sideritis perfoliata L., S.athoa Papanikolaou et Kokkini, S. dichotoma Huter.

 

First World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare,19-25 July 1992, Maastricht, Netherlands

C83) K.H.C.Baser, Essential Oils of Anatolian Labiatae: A Profile

C84) N.Kirimer, G.Tumen, T.Ozek, K.H.C.Baser, Essential Oil of Micromeria fruticosasubsp. barbata of Turkish Origin

C85) K.H.C.Baser, G.Toker, B.Şener, Saponins from Bongardia chrysogonum (L.) Spach. Growing in Turkey

 

23rd International Symposium on Essential Oils,9-12 September 1992, Auchincruive ayr, Scotland,

C86) E.Sezik, G.Tumen, N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, Essential Oil Composition of Four Origanum vulgare Subspecies of Anatolian Origin

C87) K.H.C.Baser, S.Sarıkardaşoğlu, G.Tumen, The Essential Oil of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. et Scheng.

C88) K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Kirimer, G.Tumen, The Occurrence of Three Chemotypes of Thymus ongicaulis C.Presl. subsp. longicaulis in the same Population

 

VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, Marmara Universitesi,7-11 Eylül 1992, Istanbul, Turkey

C89) N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, M.Harmandar, The Analysis of Essential Oil of Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. serpyllifolia (Bieb.) P.H.Davis

C90) M.Ogutveren, F.Z.Erdemgil, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Origanum onites

 

12th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils,4-8 Ekim 1992, Vienna

C91) K.H.C.Baser, T.Ozek, G.Tumen, E.Sezik, Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum Species with Commercial Importance

C92) K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Kirimer, Essential Oil of Laser trilobum of Turkish Origin

 

UNIDO Preparatory Meeting to the Regional Consultation Meeting on Industrial Utilization of Medicinal and Aromatic Plants for Asia and the Pasific,18-20 November 1992, Vienna, Austria.

C93) K.H.C.Baser, Essential Oils – Prospects for developing Countries

 

Konferans, Çukurova Universitesi,7 Nisan 1993, Adana, Turkey

C94) K.H.C.Baser, Turkiyenin Tibbi ve Aromatik Bitki Potansiyeli

 

Konferans, Uzbekistan Academy of Sciences, Institute of Chemistry of Plant Substances,23 Nisan 1993, Taşkent, Uzbekistan

C95) K.H.C.Baser, Medicinal and Aromatic Plant Potential of Turkey

 

Uluslararasi Katilimli 10.Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi,20-23 Mayis 1993, Izmir, Turkey

C96) K.H.C.Baser, M.Kosar, M.Koyuncu, Turkiye’de Yetisen Bazi Allium (Sect. Allium) Türlerinde Alliin ve Allisin Miktarlarının Belirlenmesi

C97) Y.Ozturk, S.Aydin, M.Kosar, K.H.C.Baser, Sarimsagin Hipotansif Etkisinin Mekanizmasi Üzerine Farmakolojik Arastirmalar

C98) N.Kirimer, Z.Topraklı, M.I.Cingi, K.H.C.Baser, Scolymus hispanicus ’un Litolitik Etki Yönünden Incelenmesi

C99) G.Tumen, N.Kirimer, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Thymus Ucucu Yaglarinin Bilesimi

C100) S.Aydin, R Arslan, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Origanum onites L. (Izmir Kekigi) Ucucu Yaginin Analjezik Etkisi

C101) S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Origanum onites L. (Izmir Kekigi)‘nin Ucucu ve Ucucu Olmayan Fraksiyonlarının Barbiturat Uyku Zamani Üzerine Etkisi ve Akut Letal Toksisitesi

C102) S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Ege Yöresinde Yetisen Origanum onites L. (Izmir Kekigi) Uzerinde Etnofarmakolojik Arastirmalar

C103) K.H.C.Baser, F.Z.Erdemgil, T.Ozek, Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin Ucucu Yaginin Bilesimi

C104) K.H.C.Baser, M.Kosar, H.Malyer, T.Ozek, Dictamnus albus L. Ucucu Yaginin Bilesimi

C105) K.H.C.Baser, Calamintha grandiflora (L.) Moench Ucucu Yaginin Bilesimi

C106) B.Bozan, S.Aydin, Y.Ozturk, B.Bozan, K.H.C.Baser, Tibbi Bitkilerin Arastirilmasinda Kullanilan Bilgisayar Destekli Veri Tabanları

C107) M.I Cingi, N.Kiraz, F.Aksit, B.Bozan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Arnebia densiflora(Nordm.) Ledeb. Naftakinonlarinin Antibakteriyal Etkisi

C108) A.Ertan, Y.Aktan, K.H.C.Baser, K.Erol, M.İ.Cingi, N-Demetiltalfenin’in Spazmolitik Etkileri Yönünden Degerlendirilmesi

C109) M.Heper, F.S.Kilic, M.I.Cingi, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Chamaecytisus pygmaeusEkstresinde Farmakolojik Calisma

C110) N.Kirimer, H. Tanriverdi, A.Basaran, G.Timuralp, S.Erdem, K.H.C.Baser, Sideritis dichotoma Huter’in Diüretik Etkisinin Arastirilmasi

C111) N.Kirimer, G.Tumen, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Turkiyede Yetisen Bazi Sideritis Yetisen Ucucu Yaglarinin Bilesimi

C112) M.Kurkcuoglu, T.Ozek, H.Malyer, K.H.C.Baser, Heracleum platytenium Boiss. Ucucu Yaginin Bilesimi

C113) T.Ozek, S.H.Beis, B.Demircakmak, K.H.C.Baser, Turkiyede Yetiştirilen Ocimum basilicum L. Ucucu Yaginin Bilesimi

C114) T.Ozek, F.Demirci, G.Tumen, K.H.C.Baser, Coridothymus capitatus(L.)Reichb.fil. Ucucu Yaginin Bilesimi

C115) Y.Ozturk, S.Aydin, R.Arslan, H.Berberoğlu, N.Kurtar-Ozturk, K.H.C.Baser, Hypericum perforatum L. ve Hypericum calycinum L. un Farelerde Yüzme Performansı Üzerine Etkileri

C116) N.Ozturk, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, K.H.C.Baser, Gentiana lutea subsp. symphyandra Murb.(Hayek)’nın Ucucu Bilesikleri

C117) G.Tumen, N.Ermin, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Thymbra spicata L.’nin Iki Varyetesinin Ucucu Yaglarinin Bileşimi

 

3.Uluslararasi Eczacilik Bilimleri Sempozyumu,15-18 Haziran 1993, Ankara, Turkey

C118) N.Kirimer, G.Tumen, K.H.C.Baser, Turkiye’de Yetistirilen Lippia triphylla (L.Her.) O.Kuntze Ucucu Yaginin Bilesimi

 

UNIDO/CONAPLAMED Expert Group Meeting on the Industrial Utilization of Medicinal Plants,11-16 July 1993, Panajachel, Guatemala

C119) K.H.C.Baser, The Role of UNIDO’s Assistance in the Development of Industrial Utilization of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey

 

24th International Symposium on Essential Oils,21-24 July 1993, Berlin, Germany.

C120) K.H.C.Baser, Non-Labiatae Essential Oils of Turkey

C121) G.Tumen, E.Sezik, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oils of Melissa officinalis subspecies of Turkey

C122) G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Essential Oils of the Five Subspecies of Sideritis libanotica Occurring in Turkey

C123) G.Tumen, S.Avci, T.Ozek, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Taurus Cedar Wood (Cedrus libani)

 

TCDC Workshop on Medicinal Plant,11-14 Ekim 1993, Eskisehir, Turkey

C124) K.H.C.Baser, The Role of Computer Networks in Fast and Efficient Exchange of Scientific Information on Medicinal and Aromatic Plants

 

IPGRI Workshop on Underutilized Mediterranean Crop Species,28-30 March 1994, Bari, Italy

C125) K.H.C.Baser, The Conservation and Utilization of Underutilized Mediterranean Medicinal and Aromatic Plants

XII.Ulusal Biyoloji Kongresi,6-8 Temmuz 1994, Edirne

C126) K.H.C.Baser, G.Tumen, N.Kirimer, N.Ermin, Sideritis amasiaca Bornm. Ucucu Yaginin Kimyasal Bilesimi

C127) K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tumen, Sideritis scardica Griseb. ssp. scardica ’nın Ucucu Yaginin Kimyasal Bilesimi

C128) A.Kaya, F.Koca, K.H.C.Baser, G.Tumen, Satureja cuneifolia türü üzerinde morfolojik ve anatomik Calismalar

C129) K.H.C.Baser, F.Koca, G.Tumen, H.Akyalcin, Turkiye icin yeni bir tür; Sideritis scardica Griseb. subsp. scardica

 

1st Uzbek-Turkish Symposium on the Chemistry of Natural Compounds,5-7 Ekim 1994, Tashkent, Uzbekistan

C130) K.H.C.Baser, B.Demircakmak, The Essential Oils of Taurus Cedar (Cedrus libani): Recent Results

C131) G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oils of Thymus species Growing in Turkey

C132) N.Kirimer, K.H.C.Baser, G.Tumen, Carvacrol-Rich Plants in Turkey

 

TürkFarmakoloji Dernegi 12. Ulusal Kongresi,31 Ekim-4 Kasim 1994,Tekirova, Antalya, Turkey

C133) Y.Aktan, M.Özdemir, M.İ.Cingi, E.Kasapoğlu, K.Erol, B.Bozan, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. Kök Ekstresinin Yara Iyilesmesi Üzerine Etkileri

C134) Y.Aktan, M.Özdemir, M.I.Cingi, E.Kasapoğlu, K.Erol, B.Bozan, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. Kök Ekstresinin Analjezik, Antienflamatuvar ve Karaciger Üzerine Etkileri

 

4th InternationalConference of Aromatic and Medicinal Plants,5-7 December 1994, Nyons, France.

C135) K.H.C.Baser, Aromatic Plant and Essential Oil Production in Turkey

 

Tibbive Aromatik Bitkiler Calistayı,25-26 Mayis 1995, EgeUniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,Izmir, Turkey

C136) K.H.C.Baser, N.Kirimer, TBAM’de yapılan bilimsel Arastirmalara Panoramik Bir Bakış

4thInternational Symposium on Pharmaceutical Sciences,27-30 June 1995, Ankara, Turkey

C137) K.H.C.Baser, N.Kirimer, N.Ermin, M.Kurkcuoglu, Essential Oils from three Chemotypes of Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Celak) Ronniger

C138) G.Tumen, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oils of Thymus atticus and Thymus roegneri from Turkey

 

35th IUPAC Congress,14-19 Ağustos 1995, Istanbul, Turkey

C139) K.H.C.Baser, F.Z.Erdemgil, T.Ozek, The Esssential Oil of Ajuga chamaepityssubsp. chia var. ciliata Growing in Turkey

 

26th International Symposium on Essential Oils,10-13 September 1995, Hamburg, Germany

C140) K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tumen, Pulegone-Rich Oils of Turkey

C141) G.Tumen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Essential Oils from Three varieties of Thymus kotschyanus from Turkey

 

13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils,15-19 Ekim 1995, Istanbul, Turkey

C142) K.H.C.Baser, Essential Oils from Aromatic Plants which are Used as Herbal Tea in Turkey

C143) G.Tumen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, The Essential Oils of Turkish OriganumSpecies: A Treatise

C144) N.Azcan, M.Kara, K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, G.Gülbaba, S.Aslan, K.Günses, A Systematic Study of Essential Oils of Eucalyptus Species Grown in Turkey

C145) T.Baytop, K.H.C.Baser, On Essential Oils and Aromatic Waters sold as Medicine in Istanbul Between 17th and 19th Centuries

C146) K.H.C.Baser, G.Tumen, T.Ozek, N.Kirimer, A Comparative Study of the Essential Oils of the Wild and Cultivated Satureja hortensis

C147) G.Tumen, N.Kirimer, N.Ermin, K.H.C.Baser, The Essential Oil of Satureja cuneifolia: A Substitute of Thyme in Turkey

C148) N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, G.Tumen, The Essential Oils of Sideritisspecies: A Review

C149) G.Toker, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, The Composition of Essential Oils from Tilia L. species Growing in Turkey

C150) S.Kusmenoglu, T.Ozek, B. Demircakmak, K.H.C.Baser, Essential Oil Composition of Achillea nobilis L.

 

SecondInternational Cosmetic Symposium (ICoS), 23-24 Ekim 1995, Eskisehir, Turkey

C151) Y.Yazan, K.H.C.Baser, Formulation of Beauty Masks Containing Carrot and Nettle Extracts

 

ThirdUNIDO Workshop on Essential Oils and Aroma Chemicals Industries,6-9 November 1995, Eskisehir, Turkey.

C152) K.H.C.Baser, Analysis and Quality Assessment of Essential Oils

 

6th International Symposium on Natural Product Chemistry and Pak-USBinational Workshop,4-8 January 1996, Karachi, Pakistan

C153) D.Shahwar, Atta-ur-Rahman, M.I.Chaudary, B.Şener, G.Toker, K.H.C.Baser, Phytochemical Studies on the Alkaloid Contents of Bongardia chrysogonum

 

11. Bitkisel İlac Hammaddeleri Toplantisi,22-24 Mayis 1996, Ankara, Turkey

C154) B. Bozan, S. Kara, K.H.C. Baser, Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. Bitkisinden Elde Edilen Naftakinonlarin Gida, Kozmetik ve Ilac Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Arastirilmasi

C155) Allium Seksiyonuna Dahil 23 Allium Türünde Alliin ve Allisin Miktarlarının Belirlenmesi, M.Kosar, K.H.C.Baser, M.Koyuncu, 11. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi, 22-24 Mayis 1996, Ankara.

C156) K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, H.Malyer, A.Bicakci, Turkiye’ de Yetisen Echinophora Ucucu Yaglarinin Bilesimi

C157) G.Tumen, K.H.C.Baser, N.Kirimer, Türk Sakızı Ucucu Yaginin Bilesikleri

C158) N.Kirimer, K.H.C.Baser, Micromeria Yetisen Ucucu Yaglari

C159) B.Bozan, Z.Tunalier, M.Kosar, A.Altintas, K.H.C.Baser, Turkiye Piyasasinda Bulunan Kusburnu Ürünlerinde C Vitamini Tayini

C160) T.Herekman, F.Demirci, S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Hypericum perforatumBitkisi Fraksiyonlarının Hepatoprotektif Etkisinin Arastirilmasi

C161) S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Kekik (Origanum onites L.) Ucucu Yaginin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi

C162) S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Kekik (Origanum onites L.) Yag-alti-suyu’ nun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi

C163) S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Kekik (Origanum onites L.) Yag-alti-suyu’ nun Koleretik Etkisi,

C164) S.Korkmaz, H.Zeytinoğlu, M.Zeytinoğlu, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Fibroblast Hücre Kültürlerinde Centella asiatica Ekstresi ve Dekspantenol’ ün Yara Iyileştirici Etkilerinin Arastirilmasi

C165) R.Beis, Y.Ozturk, S.Aydin, K.H.C.Baser, Dictamnus albus’ un Kontakt Dermatit Yapıcı Etkisinin Deney Hayvanları Üzerinde Incelenmesi

C166) B.Bozan, M.Kosar, Z.Tunalier, I.Değirmenci, C.Ustuner, A.Basaran, K.H.C.Baser, Şeker Hastalığında Kullanıldığı Bilinen Bazi Bitkilerin Kan Aminoasit Düzeylerine Etkisinin YBSK ile Belirlenmesi

C167) A.Ertan, K.H.C.Baser, Thalictrum isopyroides C.A.M. Alkaloitleri

C168) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Morina persica L. Ucucu Yaginin Bilesimi

C169) N.Azcan, M.Kurkcuoglu, M.Kara, K.H.C.Baser, Eucalyptus camaldulensis Dehn. ve Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden Yaprak ve Meyve Ucucu Yaglarinin Bilesimi

C170) A.Kaya, K.H.C.Baser, Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. et Scheng. Türü Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Arastirmalar

C171) K.H.C.Baser, B.Demircakmak, H.Duman, Nepeta flavida Hub.-Mor. ve Nepeta sulfuriflora P.H. Davis Ucucu Yaglarinin Bilesimi

C172) N. Ermin, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Sideritis erythrantha’ nın Iki Varyetesi var. erythrantha ve var. cedretorum Ucucu Yaglarinin BileŞimi

 

The Identification of Wild Food Plants and Non-Food Plants of the Mediterranean Region, Network Meeting,28-29 June 1996, Chania, Crete, Greece.

C173) K.H.C.Baser, Current Knowledge on the Native Food and Non-Food Plants of Turkey: A Prelude,

 

27th International Symposium on Essential Oils,8-11 September 1996, Vienna, Austtria.

C174) S.Aydin, K.H.C.Baser, Y.Ozturk, The Chemistry and Pharmacology of Origanum (Kekik) Water

C175) G.Tumen, N.Kirimer, K.H.C.Baser, The Essential Oils of Satureja occurring in Turkey

C176) S.Kusmenoglu, K.H.C.Baser, Analysis of the Essential Oil of Achillea setaceaWaldst. et Kit.

C177) K.H.C.Baser, B.Demircakmak, H.Duman, The Essential Oil Composition of Some Nepeta Species of Turkey

C178) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, H.Duman, The Essential Oils of Three New Labiatae Taxa from Turkey: Origanum husnucan-Baseri, Sideritis gülendamii and Salvia aytachii

 

2nd International Congress on Phytomedicine.11-14 September 1996, Munich, Germany

C179) Y.Ozturk, S.Aydin, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Effects of Certain Hypericum species on the Central Nervous System of Mice

 

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi,17-20 Eylül 1996, Istanbul, Turkey

C180) A.Kaya, F.Koca, K.H.C.Baser, Nepeta caesarea Boiss Turu Uzerinde Morfolojik ve Anatomik Arastirmalar

C181) K.H.C.Baser, G.Tumen, H.Akyalcin, M.Ozturk, Breviflamentum Sectio’sundan Dort Endemik Tur: Origanum acutidens (Hand-Mazz) Iestwaart, O. haussknechtii Boiss., O. rotundifolium Boiss. ve O. leptocladum Boiss. Uzerinde Morfolojik ve Anatomik Calışmalar.

 

2nd International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (SCNC),22-24 Ekim 1996, Eskisehir, Turkey

C182) K.H.C.Baser, N.Kirimer, The Essential Oils of Turkey: A Comprehensive Review

C183) N.Kirimer, K.H.C.Baser, The Essential Oils of Micromeria species: A Review

C184) Y.Ozturk, K.H.C.Baser, S.Aydin, N.Ozturk, T.Demir, F.Demirci, S.Korkmaz, Bioassay Guided Fractionation Studies in TBAM

C185) G.Tumen, K.H.C.Baser, B.Demircakmak, N.Ermin, The Essential Oils of Satureja coerulea Janka and Thymus aznavourii Velen

C186) G.Tumen, N.Kirimer, N.Ermin, K.H.C.Baser, The Essential Oils of Two New Satureja species for Turkey: S. pilosa and S. icarica

C187) K.H.C.Baser, B.Demircakmak, F.Z.Erdemgil, A.Altintas, The Essential Oil of Ajuga chamaepitys subsp. chia var chia

C188) M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, H.Duman, Composition of Essential Oils from Two Varieties of Salvia aucheri Bentham Growing in Turkey

C189) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demircakmak, Kh.R.Nuriddinov, B.Yo.Abduganiev, Kh.N.Aripov, K.Kh.Khodzimatov, O.N.Nigmatullaev, Essential Oils of Some ArtemisiaSpecies from Central Asia

C190) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demircakmak, B.Yo.Abduganiev, Kh.N.Aripov, A.S.Doriev, Ch.Sh.Karataeva, The Essential Oil of Perovskia angustifolia Kudr. from Kyrgyzstan

C191) Kh.R.Nuriddinov, K.Kh.Khodzimatov, Kh.N.Aripov, T.Ozek, B.Demircakmak, K.H.C.Baser, The Essential Oil of Perovskia scrophulariifolia Bunge

C192) N.Ozturk, M.Kosar, B.Bozan, K.H.C.Baser, Quantitative Analysis of Three Iridoid Compounds from Gentiana lutea subsp. symphyandra

C193) M.Kosar, B.Bozan, C.Akyürek, K.Ertugrul, K.H.C.Baser,Quantitative Analysis of Alizarin and Purpurin in Madder (Rubia tinctoria L.)

 

Türk Farmakoloji Dernegi, XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararasi Katilimli),4-8 Kasım 1996, Antalya, Turkey

C194) T.Herekman-Demir, Y.Ozturk, S.Aydin, F.Demirci, K.H.C.Baser, Hypericum perforatum Fraksiyonlarının Hepatoprotektif Etkisinin Arastirilmasi

C195) S.Aydin, Y.Ozturk, R.Beis, K.H.C.Baser, Karvakrol’un Farelerde in vivo Analjezik Etkisi

C196) S.Korkmaz, N.Ozturk, Y.Ozturk, H.Zeytinoğlu, M.Zeytinoğlu, K.H.C.Baser, Gentiana lutea subsp. symphyandra Ekstresinin Fibroblast Hücre Kültürlerindeki Etkileri

C197) Y.Ozturk, S.Korkmaz, H.Zeytinoğlu, M.Zeytinoğlu, K.H.C.Baser, Fibroblast Hücre Kültürlerinde Yara İyileştirici Etkinin Test Edilmesi

 

Second MEDUSA Regional Workshop on Wild Food and Non-Food Plants, Information Networking,1-3 Mayis 1997, Port El Kantaoui, Tunisia.

C198) K.H.C.Baser, Country Profile: Turkey

 

5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5), Ankara University, Faculty of Pharmacy,24-27 June 1997, Ankara, Turkey

C199) N.Kirimer, G.Tumen, N.Ermin, K.H.C.Baser, The Essential Oil Composition of Two Endemic Sideritis Species from Turkey

C200) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, N.Ermin, G.Tumen, H.Malyer, Composition of the Essential Oils of Thymus pseudopulegioides Klokov et Des.-Shost

C201) K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Ermin, F.Demirci, I.Boydag, The Composition of the Essential Oil of Bifora radians Bieb.

C202) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, GC/MS Analysis of the Essential Oil of Origanum haussknechtii Boiss. an Endemic Species in Turkey

C203) G.Tumen, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, B.Yıldız, Composition of the Essential Oil of Nepeta trachonitica Post From Turkey

C204) Y.Ozturk, N.Ozturk, T.Herekman-Demir, K.H.C.Baser, Effects of Extract Gentiana lutea subsp. symphyandra Roots on the Bile Flow in Rats: A Possible Hepatoprotective Activity

C205) N.Ozturk, S.Korkmaz, H.Zeytinoğlu, M.Zeytinoğlu, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Effects of Gentiopicroside, Swertiamarine and Sweroside from Gentiana lutea subsp. symphyandra Roots on Cultured 3T3 Fibroblasts: Implications for Wound Healing

C206) A Y.Ozturk, N.Ozturk, S.Aydin, K.H.C.Baser, Analgesic Activity of the Extract Prepared from Gentiana lutea subsp. symphyandra Roots on Mice

 

28th International Symposium on Essential Oils (28th ISEO),1-3 September 1997, Eskisehir, Turkey

C207) A.Kaya, K.H.C.Baser, F.Koca, B.Demirci, Composition of the Essential Oils of Acinos Miller species in Turkey

C208) G.Tumen, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, The Essential Oils of Thymusspecies Growing Thrace

C209) K.H.C.Baser, N.Azcan, M.Kurkcuoglu, Composition of the Essential Oil of Zataria multiflora Boiss.

C210) K.H.C.Baser, H.Duman, A.Altintas, M.Kurkcuoglu, The Essential Oils of two Endemic Salvia species: S.pisidica and S. potentillifolia

C211) N.Kirimer, H.Duman, N.Tabanca, K.H.C.Baser, Composition of Essential Oils from Three New Sideritis Species

C212) N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, K.H.C.Baser, Essential Oils of Annual Sideritis Species Growing in Turkey

C213) S.H.Beis, T.Ozek, N.Azcan, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, The Production of Cumin Seed Oil

C214) S.Kusmenoglu, B.Demirci, K.H.C.Baser, The Essential Oil Composition of Achillea millefolium L.

C215) S.Kusmenoglu, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, The Essential Oil Composition of Achillea coarctata Poir.

C216) N.Goren, K.H.C.Baser, B.Demirci, The Composition of Essential Oils from Some Tanacetum Species of Turkey

C217) B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Cotinus coggyria Scop. from Turkey

C218) B.Bozan, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Composition of Essential Oils Obtained by Water-Distillation and Head -Space of Pelargonium endlicherianum Fenzl.

C219) K.H.C.Baser, F.Demirci, B.Demirci, A.Kaya, N.Kirimer, The Composition of the Essential Oils of Some Hypericum Species Growing in Turkey

C220) Z.Tunalier, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Essential Oils of Leaves and Fruits of Juniperus foetidissima Willd.

C221) E.Sezik, O.Ustun, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, The Chemical Composition of the Volatile Oils of Pinus brutia, Pinus nigra, Pinus sylvestris Growing in Turkey

C222) M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, M.Tutas, M.Aydinli, Production of Rose Absolute from Rose Concrete and Determination of it’s Properties

C223) M.Kosar, K.H.C.Baser, H.Malyer, The Essential Oils of Dictamnus albus L. from Three Different Regions of Turkey

 

International Mint Symposium,4-5 August 1997, Seattle, Washington, USA

C224) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tarimcilar, G.Kaynak, Essential Oils of MenthaSpecies from Northern Turkey

 

TCDC Workshop on Herbal Medicine,18-22 September 1997, Jammu, India

C225) K.H.C.Baser, Herbal Drugs in Turkey,

XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi,2-7 Kasım 1997, Tekirova, Antalya, Turkey

C226) S.Aydin, R.Beis, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Nepetalakton: Nepeta caesareaBoiss.’dan yeni bir Opioid Analjezik

C227) S.Aydin, E.Aral, Y.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Kekik (Origanum onites L.) Ucucu Yaginin Mast Hücre Degranülasyonunu Inhibe Edici Etkisi

 

2nd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare (WOCMAP II),10-15 November 1997, Mendoza, Argentina

C228) K.H.C.Baser, Industrial Utilization of Medicinal and Aromatic Plants

 

UNIDO Workshop on the Promotion of Quality Improvement of Aromatic Plant Products in Selected African LDCS,19-21 November 1997, Harare, Zimbabwe

C229) K.H.C.Baser, Analysis and Quality Assesment of Essential Oils

 

7th International Symposium on Natural Product Chemistry,28 December 1997 – 1 January 1998, Karachi, Pakistan

C230) A.Ahmed, Z.Iqbal, M.Yousaf, M.Choudhary, Atta-ur-Pahman, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, Essential Oil Constituents of Some Food Spices from Pakistan

 

1st International Meeeting of Aromatic and Medicinal Mediterranean Plants,24-26 April 1998, Conimbriga-Ansiao, Terras de Sico, Portugal

C231) K.H.C.Baser, Herbal Drugs in Turkey

 

Third Regional Workshop of MEDUSA Network,27-28 April 1998, Coimbra, Portugal

C232) K.H.C.Baser, The Turkish Oregano

 

International Symposium on Structure and Biosynthesis of Isoquinoline, Indole and Related Alkaloids,19-22 April 1998, Istanbul, Turkey

C233) F.Z.Erdemgil, M.V.Telejenetskaya, M.G.Levkovich, N.J.Abdullaev, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Alkaloids of Anatolian Thalictrum orientale Boiss.

C234) M.Kosar, K.H.C.Baser, Distribution of Quaternary Alkaloids in Various Parts of Four Berberis Species Growing in Turkey

 

12. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi,20- 22 Mayis 1998, Ankara, Turkey

C235) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu and T.Ozek, Headspace Trapping of Volatiles from Live Flowers

C236) S.Alan, K.H.C.Baser, F.Koca, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, Eskisehir Cevresindeki Thymus L. Yetisen Ucucu Yaglarinin Bilesimi

C237) B.Demirci, T.Ozek, K.H.C.Baser, Chemical Composition of Santolina chamaecyparissus L. Essential Oil.

C238) T.Ozek, B.Demirci, K.H.C.Baser, Chemical Composition of Turkish Myrtle Oil

C239) F.Demirci, B.Demirci, S.A.Ali, M.I. Choudhary, K.H.C.Baser, Preliminary Bioassay Studies on Periploca graeca (Silk Vine)

C240) Essential Oil of Crithmum maritimum L. from Turkey, K.H.C.Baser, Y.Sarıtaş, T.Ozek, B.Demirci,

C241) N.Tabanca, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, B.Yıldız, Z.Bahcecioglu, Essential Oils from Two Varieties of Thymus cappadocicus Boiss.

C242) N.Kirimer, N.Tabanca, G.Tumen, K.H.C.Baser, Composition of The Essential Oils of Sideritis congesta

C243) S.Aydin, T.Demir, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, S.Kusmenoglu, Achillea biebersteiniiAfan. Ucucu Yaginin Analjezik Etkisi

C244) N.Ozturk, B.Bozan, K.H.C.Baser, I.Calis, Secoiridoid Content of Two Subspecies of Gentiana lutea Growing in Turkey

C245) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Yıldız, Z.Bahcecioglu, G.Tumen, Composition of the Essential Oil of Nepeta fissa C.A. Meyer

C246) T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, B.Yıldız, Z.Bahcecioglu, Essential Oils of Two Thymus leucotrichus Hal. Species from Turkey

 

4. Türk Eczacilik Tarihi Toplantisi,4-5 Haziran 1998, Istanbul, Turkey

C247) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, G.Tumen, Bursa Civarında Gül Yagi Elde Edilisi Hakkinda Yeni Gözlemler

 

XIIIth International Congress of Pharmacology,26-31 July 1998, München, Germany

C248) S.Aydin, T.Demir, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Analgesic effects of Nepeta italica L: Evidence for A New Opioid Compound; 1, 8-Cineole

C249) N.Ozturk, S.Korkmaz, S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Effects of Secoiridoid Compounds, Gentiopicroside, Swertiamarine and Sweroside on Cultured Chicken Embryonic Fibroblasts

 

29th International Symposium on Essential Oils,6-9 September 1998, Frankfurt, Germany

C250) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, N.Kirimer, Essential Oils of Salvia Species Growing in Turkey

C251) G.Tumen, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oils of Origanum x intercedens Rechinger and Its Parents from Turkey

C252) N.Kirimer, N.Tabanca, K.H.C.Baser, T.Ozek, H.Duman, Composition of the Essential Oils of Sideritis taurica and S. armeniaca

C253) G.Tumen, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, N.Kirimer, Composition of the Essential Oils of Thymus pectinatus var. pectinatus from Turkey During Different States of Development

 

XXV Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica, 8-12 September1998, Folgaria (Trento), Italy

C254) M.L.Bondi, M.Bruno, K.H.C.Baser, F.Piozzi, M.S.J.Simmons, Kaurani Bioattivida Labiate

 

3rd International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (SCNC),19-22 Ekim 1998, Bukhara, Uzbekistan

C255) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Modern Sampling Techniques for the Analysis of Volatile Compounds

C256) N.Azcan, D.T.Asilbekova, M.Kara, T.Ozek, K.H.C.Baser, Lipids of Origanum onites L.

C257) B.Bozan, B.T.Sagdullaev, M.Kosar, Kh.N.Aripov, K.H.C.Baser, Comparison of Organic Acids content in Rosa canina L. fruits Growing in various Regions of Uzbekistan

C258) K.H.C.Baser, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, Essential Oils of Nepeta Species from Turkey

C259) F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, K.Guven, Antifungal Bioassay of Different Betula Species Growing in Turkey

C260) N.Kirimer, N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, Composition of the Essential Oils from two Endemic Sideritis species from Turkey

C261) M.Kosar, K.H. C.Baser, Distribution of Alkaloids in Various Parts of four BerberisSpecies growing in Turkey

C262) T.Ozek, B.Bozan, K.H.C.Baser, Supercritical CO2 Extraction of Volatile Compounds from Leaves of Laurus nobilis L.

C263) Kh.R.Nuriddinov, B.Demirci, T.Ozek, K.H.C.Baser, Sh.Sh.Sagdulllaev, M.T.Turakhodjaev, Essential Oils of Citrus Products from Uzbekistan and South Korea

 

3rd Aromatheraphy Conference,30 Ekim – 1 November 1998, San Fransisco, USA.

C264) K.H.C.Baser, S.Aydin, New Findings About Traditional Essential Oils

 

IFEAT Conference,8-12 November 1998, London, UK.

C265) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, SPME and Headspace Assay Development: Application to Rose Products

 

14th FAFAI Seminar,17-18 January 1999, Jaipur, India

C266) K.H.C.Baser, Future Prospects of Essential Oils and Related Products in Developing Countries in Context of World Demand and Supply

 

ICS-UNIDO Expert Group Meeting on Future Prospects of Medicinal and Aromatic Plants in Developing Countries,26-28 April 1999, Trieste, Italy.

C267) K.H.C.Baser, Future Prospects of Essential Oils

 

Workshop on Business Creation for Industrial Exploitation of Medicinal and Aromatic Plant,24-26 Mayis 1999, Beijing, China

C268) K.H.C.Baser, Marketing Strategies for Essential Oils

 

FIP Symposium and Botanical Excursion in East Black Sea Region-Turkey,27 June 1999, Istanbul, Turkey

C269) K.H.C.Baser, Most Commonly Traded Medicinal and Aromatic Plants of Turkey

 

2000 Years of Natural Products Research- Past, Present and Future,26-30 July 1999, Amsterdam, The Netherlands

C270) Z.Tunalier, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Wood Essential Oils of Juniperus foetidissima Willd.

C271) T.Ozek, F.Demirci, K.H.C.Baser, Comparative Study on Micro- and Hydrodistillation of Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link.) Iestwaart

C272) B.Demirci, K.H.C.Baser, A Comparative Study on the Essential Oils from Three Different Parts of Betula pendula Roth obtained by different Distillation Methods

C273) M.Kosar, K.H.C.Baser, Alkaloids of Berberis species Growing in Turkey

C274) N.Tabanca, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, H.Duman, Composition of the Essential Oil of Satureja spinosa L.

 

30th International Symposium on Essential Oils (30th ISEO),5-8 September 1999, Leipzig and Miltitz, Germany

C275) K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tumen, Essential Oils of the Origanum Species of Turkey

C276) K.H.C.Baser, N.Tabanca, T.Ozek, G.Tumen, Comparison of the Essential Oils of Origanum majorana L. and Origanum x majoricum Cambess.

C277) K.H.C.Baser, B.Demirci, M.Kurkcuoglu, F.Satil, G.Tumen, Comparative Morphological and Phytochemical Characterization of Salvia cadmica and S. smyrnea

C278) K.H.C. Baser, B.Demirci, N.Kirimer, F.Satil, G.Tumen, The Essential Oil of Two Thymus Species from Turkey: T. migricus and T. fedschenkoi var. handelii

C279) N.Tabanca, N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, G.Tumen, The Composition of Essential Oils from Three Endemic Sideritis Species

 

Third International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-3),1-30 September 1999

C280) Atta-ur Rahman, M.I. Choudhary, A.Farooq, A.Ahmed, M.Z.Iqbal, B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, Antifungal Activities and Essential Oil Constituents of Some Spices from Pakistan

 

International Symposium on Flavour and Fragrance Chemistry,13-16 January 2000, Campobasso, Italy

C281) K.H.C.Baser, T.Ozek, D.Deliorman, N. Kirimer, F.Ergun, Composition of the Essential Oils of Galium aparine L. and Galium odoratum (L.) Scop. From Turkey

C282) O. Ustun, E. Sezik, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Chemical Structure of the Needle Oils Obtained from Pinus sylvestris L. Growing in Turkey

 

8th International Symposium on Natural Product Chemistry,18-22 January 2000, Karachi, Pakistan

C283) K.H.C.Baser, Recent Advances on the Umbelliferae Essential Oils of Turkey

 

Sixth Eurasia Conference on Chemical Sciences, Universiti Brunei Darussalam,27 February-2 March 2000, Brunei

C284) A.S.Kamariah, L.B.Lim, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, Essential Constituents of Plumeria obtusa L. from Negara Brunei Darussalam

 

Biyoteknoloji ve Sanayi,6-9 Mart 2000, Ege Universitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi ve Bilim-Teknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi (EBILTEM), Izmir, Turkey

C285) N.Kirimer, K.Guven, F.Demirci, G.Iscan, K.H.C.Baser, TBAM’de Doğal Aromatik Maddelerin Mikrobiyal Biyotransformasyonu

 

Konferans, Bodrum Yararli Bitkiler Arastirma Merkezi,6 Mayis 2000, Bodrum, Mugla, Turkey

C286) K.H.C.Baser, Turkiye’nin Onemli Tibbi ve Aromatik Bitkileri

 

Second Balkan Botanical Congress,14-18 May 2000, Istanbul Turkey

C287) A.Guner, N.Ozhatay, T.Ekim, K.H.C.Baser, A Continuation of Peter Davis’ Monumental Flora- Volume 11, The Second Supplement to the Flora of Turkey and East Aegean Islands

C288) K.H.C.Baser, G.Tumen, F.Satil, N.Kirimer, Comparative Morphological and Chemical Studies on Satureja Species from West Anatolia

C289) A.Kaya, K.H.C.Baser, Olymposciadium caespitosum (Sm.) Wolf: A Monotypic Endemic Species from Turkey

C290) S.Tatlidil, A.Bicakci, H.Malyer, K.H.C.Baser, Pollen Morphology of Thalictrum L. (Ranunculaceae) Species in Turkey

C291) K.H.C.Baser, Phytochemical Diversity in the Flora of Turkey

 

6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-6),27-29 June 2000, Ankara, Turkey

C292) B.Demirci, K.H.C.Baser, G.Tumen, Seasonal Changes in the Chemical Composition of the Essential Oil of the Salvia aramiensis Rech.fil. Growing in Turkey,

C293) A.Kaya, B.Demirci, K.H.C.Baser, The Essential Oil of Seseli tortuosum L. Growing in Turkey

C294) A.Kaya, Z.Erdemgil, K.H.C.Baser, Morphological and Anatomical Investigations on Thalictrum orientale Boiss.

C295) N.Tabanca, T.Ozek, K.H.C.Baser, M.Vural, Composition of the Essential Oil of Achillea sieheana Stapf and Enantiomeric Distribution of Camphor

C296) K.H.C.Baser, F.Satil, G.Tumen, A.Akçelik, Morphological, Anatomical, Ecological and Chemical Studies on Satureja parnassica subsp. sipylea in Different Localities from Turkey

C297) M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, M.Vural, Composition of the Essential Oil of Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. Ex Gordon) Celak

C298) F.Demirci, G.Iscan, K.Guven, N.Kirimer, B.Demirci, K.H.C.Baser, Antimicrobial Activities of Ferulago Essential Oils

 

ICS-UNIDO/NIPRD Workshop on “Strategies to Strengthen the Utizilation of MAP’s in the National Health Care System”,11-13 July 2000, Abuja, Nigeria.

C299) K.H.C.Baser, The Role of Medicinal and Aromatic Plants for Health Care Needs of Developing Countries

 

4. Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi,4-7 Eylül 2000, Istanbul Universitesi, Istanbul, Turkey

C300) N.Azcan, M.Kara, T.Ozek, K.H.C.Baser, Endüstriyel Uretim Atigi Kekik Siklon Tozunun Değerlendirilmesi

 

15. Ulusal Biyoloji Kongresi,5-9 Eylül 2000, Ankara Universitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara , Turkey

C301) K.H.C.Baser, N.S.Ozatli, Y.Turan, G.Tumen, Turkiye icin Endemik Thymus fedschenkoi Ronniger var. handelii (Ronniger) Jalas’in Ucucu Yaginin Kimyasal Bilesimi

C302) K.Arslan, F.Satil, G.Tumen, K.H.C.Baser, Turkiye icin Endemik bir tür Sideritis vulcanica Hub.- Mor. Üzerine Morfolojik, Anatomik ve Korolojik Calismalar,

C303) F.Satil, G.Tumen, K.H.C.Baser, Turkiye icin Endemik bir tür Sideritis vulcanicaHub.-Mor. Ucucu Yaginin Kimyasal Bilesimi,

C304) A.Kaya, K.H.C.Baser, Turkiyedeki Bazi Endemik Nepeta L. türlerinde (Labiatae) Nutlet Ornamentasyonu,

 

31st International Symposium on Essential Oils (ISEO 2000),10-13 September 2000, Hamburg, Germany

C305) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Research into Turkish Rose Oil:Recent Results

C306) F.Demirci, N.Kirimer, B.Demirci, Y.Noma, K.H.C.Baser, Screening of Biotransformation Products of Carvone Enantiomers by Headspace- SPME/GC-MS

C307) K.H.C.Baser, N.Tabanca, T.Ozek, Determination of the Enantiomeric Distribution of (IR)(+)- and (1S)(-)- Camphor in Various Essential Oils

C308) I.Boydag, M.Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, The Headspace and Immersion Type SPME Trapping of Volatiles in the Aromatic Water of Origanum onites

C309) K.H.C.Baser, G.Tumen, N.Tabanca, Comparative Analysis of the Essential Oils of Satureja wiedemanniana (Lallem.) Velen (Labiatae)

C310) M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Studies on Turkish Rose Cocrete, Absolute and Hydrosol

C311) K.H.C.Baser, B.Demirci, T.Ozek, E.Akalin, N.Ozhatay, Micro-distilled Volatile Compounds from Ferulago Species Growing in Western Turkey

C312) A.M.Viljoen, B-E. Van Wyk, K.H.C.Baser, B.Demirci, South African Medicinal Aromatic Plants- An Overview

C313) A.M.Viljoen, B-E. van Wyk, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, N.Ermin, S. van Vuuren, Osmitopsis astericoides– the Essential Oil Composition and Bioactivity of a Cape Dutch Remedy

C314) A.M.Viljoen, B-E. van Wyk, K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, N.Ermin, S. van Vuuren, The Essential oil Composition, Medicinal Uses and Antimicrobial Activity of the Resurrection Bush, Myrothamnus flabellifolius

C315) M.Ozcan, A.Akgül, K.H.C.Baser, T.Ozek, N.Tabanca, Essential Oil Composition of Sea Fennel (Crithmum maritimum L.) from Turkey

C316) B.Demirci, K.H.C.Baser, Essential Oils from Buds of Betula Species Growing in Turkey

C317) N.Kirimer, K.H.C.Baser, S.Skeya, T.Hashimoto, Y.Noma, Microbial Transformation of Cedrol

 

International Conference and Exhibition on Nutraceutical and Functional Foods,13-17 September 2000, Houston, Texas, USA

C318) B.Bozan, M.Kosar, Z.Tunalier, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Rhus coriaria and Cinnamomum cassia Extracts

 

13. Bitkisel İlac Hammaddeleri Toplantisi,20-22 September 2000, Istanbul, Turkey

C319) F.Demirci, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Y.Noma, Karvakrolmetileterin Aspergillus niger ile Biotransformasyonu

C320) N.Kirimer, S.Skeya, F.Demirci, T.Hashimoto, Y.Noma, Z.Tunalier, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Fusarium culmorum ile Sedrol Biyotransformasyonu

C321) I.Boydag, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Kati Faz Ekstraksiyonu (SPE) Teknigi ile Kekik Suyunda bulunan Aromatik Bilesiklerin Izolasyonu

C322) B.Bozan, M.Kosar, Z.Tunalier, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Baharatlarin Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi

C323) S.Aydin, N.Ozturk, R.Beis, H.Ozcan, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Hypericum perforatum‘un Sican Ileumu Üzerinde Nalokson ile Önlenen Etkisi

C324) M. Kurkcuoglu, B. Demirci, N. Tabanca, K.H.C. Baser, Achillea falcata‘nin Ucucu Yag Bilesimi

C325) N.Kirimer, G.Iscan, F.Demirci, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Mentha piperitaUcucu Yaginin Farkli Yöntemler Kullanilarak Antimikrobiyal Etkisinin Arastirilmasi

C326) N. Azcan, A. Ertan, K.H.C. Baser, Oniki Salvia Türünün Tohum Yag Asitleri

C327) K.H.C.Baser, B.Demirci, F.Satil, G.Tumen, B.Yıldız, Salvia euphratica‘ nin Iki Varyetesinin (var. leicalycina ve var. euphratica) Ucucu Yaglari Üzerinde Calışmalar

 

Seminar on Harvesting of Non-Wood Forest Products, Joint MOF/FAO/ECE/ILO Committee on Forest Technology, Management and Training,2-8 October 2000, Menemen – Izmir, Turkey

C328) K.H.C.Baser, Sustainable Wild Harvesting of Medicinal and Aromatic Plants: An Educational Approach,

3rd International Congress on Phytomedicine,11-13 October 2000, Munich, Germany

C329) S.Korkmaz, M.Kosar; K.H.C.Baser, Y.Ozturk, Effects of Berberine on C6 Glioma and NIH 3T3 Fibroblast Cell Lines

C330) H.Zeytinoğlu, Z.Incesu, K.H.C.Baser, The Inhibition of DNA synthesis by Carvacrol in Mouse Myoblast Cells Bearing a Human N-ras oncogene

 

Enhancing the Contribution of Neglected and Underutilized Species to Food Security and to Incomes of the Rural Poor,11-14 January 2001, El-Arish, Egypt.

C331) K.H.C.Baser, Promotion Process of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey: Trends, opportunities and lessons from previous experiences

 

Conference of the South African Association of Botanists,15-17 January 2001, Rand Afrikaans University, Johannesburg, South Africa.

C332) A.M.Viljoen, B-E. Van Wyk, K.H.C.Baser, B.Demirci. The Essential Oil Composition of the Roots and Rhizomes of Siphonochilus aethiopicus (Wild Ginger)

 

4th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (SCNC-2001),6-8 June 2001, Isparta, Turkey.

C333) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, Turkish Rose Products

C334) N.Kirimer, N.Tabanca, B.Demirci, K.H.C.Baser, H.Duman, Z.Aytac, The Essential Oil of a New Sideritis Species: Sideritis Ozturkii Aytac et Aksoy

C335) B. Bozan, N.Ozturk, M.Kosar, Z.Tunalier, K.H.C.Baser,Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eight Salvia Species

C336) M.Kurkcuoglu, G.Tumen, K.H.C.Baser, Essential Oil Constituents of Satureja boissieri Hausskn. ex Boiss. from Turkey

C337) G.Ozek, T.Ozek, K.H.C.Baser, Antioxidant Activitiy of the Extracts from Turkish Plants in the Model Reaction by Initiated Oxidation of Isopropylbenzene

C338) K.H.C.Baser, B.Demirci, H.Duman, Composition of the Essential Oils of Two Endemic Species from Turkey: Achillea lycaonica Boiss. & Heldr.and A. ketenoğlui H.Duman

C339) K.H.C.Baser, B.Demirci, F.Demirci, Kirimer, I.C.Hedge, Micro-Distillation as a Useful Tool for the Analysis of Minute Amounts of Aromatic Plant Materials

C340) F.Demirci, K.H.C.Baser, I.Calis and E.Gökhan, Antimicrobial Evaluation of the Pistacia eurycarpa Yalt. Essential Oil

C341) N.Tabanca, F.Demirci, T.Ozek, G.Tumen, K.H.C.Baser, Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Origanum x dolichopsiphon P.H.Davis

C342) A.Altintas, N.Kirimer, B.Salimov, K.H.C.Baser, Alkaloids of Aconitum nasutumFisch. ex Reichb.

C343) O.Arslandere, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Chemical Composition of Essential Oil and Distillation Water of Rosmarinus officinalis L

C344) N.Sargin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Compositions of Volatiles Obtained from Spices by Microdistillation

C345) I. Boydag, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, K.H.C.Baser, The Isolation of Some Soluble and Dispersed Materials of Oregano Water

C346) S.Erken, S.Tatlidil, A.Bicakci, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Baser, Palynological and Chemical Investigations on Some Hypericum L. Species Growing in Turkey

C347) A.Kaya, B.Demirci, K.H.C.Baser, The Composition of the Essential Oil of Stachys iberica Bieb. subsp. stenostachya (Boiss.) Rech. fil. Growing in Turkey

C348) A.Ertan, N.Azcan, B.Demirci, K.H.C.Baser, Fatty Acid Composition of SideritisSpecies

C349) K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, F.Z.Erdemgil, Essential Oil of Ajuga bombycinaBoiss. from Turkey

C350) Proposal for a Pharmacopoeial Monograph on Dried Rose Flowers, G.Telli, M.Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, 4th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (SCNC-2001), 6-8 June 2001, Isparta, Turkey.

C351) S.Oflaz, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, An Investigation on the Chemical and Anatomical Differences of Commercial Origanum Species of Turkey,

C352) N.Azcan, S.Saricoban, B.Demirci, Z.Aytac, K.H.C.Baser, Composition of the Seed Oils of 16 Ebenus L. Species Growing in Turkey

C353) K.H.C. Baser, T.Ozek, B.Demirci, H.R.Nuriddinov, Essential oil of Ziziphora brevicalyx Juz. from Uzbekistan

C354) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, H.R.Nuriddinov, The Essential Oil of Salvia sclarea L. from Chimyan Mountains of Uzbekistan

C355) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, H.R.Nuriddinov, A.M.Nigmatullaev, Essential Oil of Roots Rhodiola gelida Schrenk Growing in Uzbekistan

C356) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, H.R.Nuriddinov, S.D.Gusakova, Essential Oils from Fruits of Five Ferula Species Growing in Uzbekistan

C357) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, N.Azcan, H.R.Nuriddinov, A.M.Nigmatullaev, Essential Oil of Arischrada korolkowii from Chatkal Mountains of Tashkent Region

C358) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, H.R.Nuriddinov, A.M.Nigmatullaev, The Essential Oils of Two Hypericum Species from Uzbekistan

C359) K.H.C.Baser, T.Ozek, B.Demirci, M.Kurkcuoglu, H.R.Nuriddinov, S.D.Gusakova,Essential Oil of the Fruits of Heracleum lehmannianum Bunge Growing in Uzbekistan

C360) S.Korkmaz, Y.Ozturk, K.H.C. Baser, Antioxidant And Proliferative Effects of Carvacrol on NIH 3t3 Fibroblast Cell Lines

C361) H. Saglam, T.Gözler, B.Kivcak, B.Demirci, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Haplophyllum myrtifolıum Boiss.

C362) Volatile Compounds from Haplophyllum myrtifolium Boiss., H. Saglam, T. Gozler, B. Kivcak, B. Demirci , K. H. C. Baser,

C363) B.Kivcak, T.Mert, B.Demirci, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Arbutus unedo L.

C364) O.Ustun, E.Sezik, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Chemical Composition of The Needle Oils Obtained from Pinus brutia Ten. Growing in Turkey

C365) G.А. Аtаzhаnоvа, А.Т. Кulyjasov, T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser, -Selinene – main component of an unusual Artemisia annua essential oil from Kazakhstan

C366) G.А. Аtаzhаnоvа, А.Т. Кulyjasov, T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of two Artemisia species from Central Kazakhstan

C367) G.A. Аtаzhаnоvа, А.Т. Кulyjasov, T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser, The constituents of Artemisia leucodes essential oil from Kazakhstan

C368) G.A. Аtаzhаnоvа, А.Т. Кulyjasov, T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser, Constituents of Juniperus sabina essential oil from Kazakhstan,

 

2. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kirikkale Universitesi,6-8 Haziran 2001, Kirikkale, Turkey

C369) N.Keskin, S.Hazır, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Antibacterial Activity and Chemical Composition of Turkish Propolis

 

EPHAR 2001,6-9 July 2001, Lyon, France

C370) N.Ozturk, Y.Ozturk, S.Aydin, K.H.C.Baser, Effects of Gentiana lutea ssp. symphandra roots on the central nervous system of mice

C371) N.Ozturk, Y.Ozturk, T.Herekman-Demir, K.H.C.Baser, Hepatoprotective effect of Gentiana lutea ssp. symphandra roots in rats

C372) S.Korkmaz, Z.Tunalier, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Cytotoxic Effects of Cedrol and Widdrol on FM3A Breast Cancer Cells

 

9th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-9), 26 –31 August 2001, Amsterdam, The Netherlands

C373) G.Iscan, F.Demirci, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Antimicrobial Screening: Mentha piperita Essential Oil

 

International Congress and 49th Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, 2-6 September 2001, Erlangen, Germany

C374) K.H.C.Baser, B.Bozan, M.Kosar, A.Akcasu, G.Harnischfeger, V.Wisseman, Quality of Trade Opium in the 19th and 20th Century

 

32nd International Symposium on Essential Oils (32nd ISEO),9-12 September 2001, Wroclaw, Poland

C375) K.H.C.Baser, N.Kirimer, G.Tumen, The Essential Oils of Thymus Species of Turkey: An Update

C376) B.Demirci, K.H.C.Baser, B.Yıldız, Z.Bahcecioğlu, Composition of the Essential Oils of Six Endemic Salvia Species from Turkey

C377) Atta-ur-Rahman, M.I. Choudhary, A.Farooq, F.Demirci, K.H.C.Baser, The Microbiological Oxidation of (-)--pinene by Different Fungi

C378) N.Kirimer, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, O.Arslandere, The Composition of Essential Oils and Distillation Waters of Mentha spicata and Mentha piperita

C379) K.H.C.Baser, B.Demirci, F.Demirci, T.Hashimoto, Y.Noma, E.Akalin, N.Ozhatay, A.New Monoterpene Ester from Ferulago thirkeana (Boiss.) Boiss. Growing in Turkey

C380) K.H.C.Baser, N.Tabanca, F.Demirci, Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp. flabellifolium (Boiss. Et Heldr.) Grierson

C381) K.H.C.Baser, B.Demirci, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, The Essential Oil of Origanum syriacum L. var. sinaicum

C382) G.Tumen, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Myrrhoides nodosa (L.) Canon from Turkey

C383) M.Kurkcuoglu, F.Satil, G.Tumen, K.H.C.Baser, Essential Oil Constituents of Satureja aintabensis P.H.Davis from Turkey

C384) K.H.C.Baser, T.Ozek, F.Demirci, I.Boydag, The Essential Oil of Anthemis creticaL. subsp. leucanthemoides (Boiss.) Grierson

C385) T.Ozek, N.Tabanca, F.Demirci, K.H.C.Baser, Enantiomeric Distribution of Linalool in Essential Oils

 

3rd Beremzhanov Congress on Chemistry and Chemical Technology,10-11 September 2001, Аlmaty, Kazakhstan

C386) G.А. Аtаzhаnоvа., А.Т. Кulyjasov, T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser, Complex chemical use of Artemisia leucodes Shrenk

 

12th Biotechnology Congress,17-21 September 2001, Ayvalık, Balıkesir

C387) N.Kirimer, F.Demirci, K.H.C.Baser, Dogal Aromatik Maddelerin Mikrobiyal Transformasyonu (Microbial transformation of natural aromatic compounds)

C388) F.Demirci, N.Kirimer, B.Demirci, Y.Noma, K.H.C.Baser, Timol Metil Eter’in Degisik Funguslar ile Biyotransformasyonu

 

16th Annual Meeting of the Canadian Section of AOCS,29 September- 1 Ekim 2001, Winnipeg, Manitoba, Canada

C389) N.Azcan, M.Kara and K.H.C.Baser, Fatty Acids of the Seeds of Origanum onitesL. and Origanum vulgare L.

C390) F.Satil, N.Azcan and K.H.C.Baser, Kernel Oil Compositions of Pistachio Nuts(Pistacia vera L.)

C391) S.H.Beis, T.Ozek, K.H.C.Baser and M.Kara, Pilot Scale Solvent Extraction of Laurel (Laurus nobilis L.) Seed Oil

 

3rd IUPAC International Conference on Biodiversity (ICOB-3)3-8 November 2001, Antalya, Turkey

C392) K.H.C.Baser, Aromatic Biodiversity among the Flowering Plant Taxa of Turkey

C393) F.Demirci, N.Kirimer, B.Demirci, Y.Noma, K.H.C.Baser, Biotransformation for Bio-Chemical-Diversity

C394) Atta-ur-Rahman, M. I. Choudhary, A.Farooq, F.Demirci, K.H.C.Baser, Biotransformation of (-)--pinene by Botyrtis cinerea

 

New technologies of isolation and application of biologically active substances,20-25 May 2002, Alushta, Crimea, Ukraine

C395) A.T. Kulyjasov,T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser, Artemisia absinthium L. and A. kasakorum (Krasch.) Pavlov essential oil constituents from Kazakstan

C396) A.T. Kulyjasov,T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser Constituents of Ziziphora bungeana Jus. essential oil from Kazakstan

C397) A.T. Kulyjasov,T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser Cоmposition of Populus balsamifera L. essential oil from Kazakstan

C398) T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser Lipophilic fraction components of Artemisia annua L.

C399) A.T. Kulyjasov,T. Ozek, B. Demirci, S.M. Adekenov, K.H.C. Baser Constituents of Nepeta pannonica L. essential oil from Kazakstan

 

14. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (14. BIHAT),29-31 Mayis 2002, Eskisehir, Turkey

C400) K.H.C.Baser, Fonksiyonel Gidalar ve Nutrasotikler (Functional foods and nutraceuticals)

C401) N.Kirimer, F.Demirci, K.H.C.Baser, Monoterpenlerin Mikrobiyal Transformasyonu (Microbial transformations of monoterpenes)

C402) N.Kirimer, O.Arslandere, K.H.C.Baser, Yagaltı Sularının Kimyasal Bilesimi (Chemical composition of hydrosols)

C403) M.Kosar, B.Bozan, F.Temelli, K.H.C.Baser, Sumak (Rhus coriaria)’ın Fenolik Bilesikleri ve Antioksidan Etkileri (Antioxidant activity and phenolic compounds of Sumach (Rhus coriaria)

C404) Z.Tunalier, N.Ozturk, M.Kosar, K.H.C.Baser, H.Duman, N.Kirimer, Bazi SideritisTurlerinin Antioksidan Etki ve Fenolik Bilesikler Yonunden Incelenmesi (Investigation of some Sideritis species for antioxidant activity and phenolic compounds)

C405) A.Kaya, K.H.C.Baser, Endemik Bir Tur: Sideritis galatica Bornm. (Labiatae) (An endemic species: Sideritis galatica Bornm. (Labiatae)

C406) A.Kaya, F.Satil, G.Tumen, K.H.C.Baser, Turkiye’de Yeni Bir Endemik Tür: Sideritis gulendamiae H.Duman & F.A.Karaveliogullari (Labiatae) (A new endemic species for Turkey: Sideritis gulendamiae H.Duman & F.A.Karaveliogullai (Labiatae)

C407) E.Kafkas, M.Kurkcuoglu, B.Demirci, K.H.C.Baser, S.Paydas, Osmanlı Cileginin Taze ve Dondurulmus Meyvelerinde Aroma Bilesiklerinin Belirlenmesi (Characterization of aroma compounds in fresh and frozen samples of Osmanli strawberry)

C408) E.Kafkas, M.Kosar, S.Paydas, K.H.C.Baser, Cilek Meyvelerinde Olgunlasma Donemi Boyunca Seker ve Organik Asit Icerikleri (Contents of sugar and organic acid in strawberry fruits during the maturation period)

C409) M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, B.Demirci, D.Deliorman Orhan, F.Ergun, Viscum album Alt Turlerinin Ucucu Bilesikleri (Volatile constituents of subspecies of Viscum album)

C410) K.H.C.Baser, B.Demirci, A.A.Donmez, Perilla frutescens (L.) Britton Ucucu Yaginin Bilesimi (Composition of the essential oil of Perilla frutescens (L.) Britton)

C411) O.Ustun, E.Sezik, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Turkiye’de Yetisen Pinus nigra L. Ignelerinden Elde Edilen Ucucu Yaglar Uzerinde Yapilan Kimyasal Calismalar (Chemical investigations on essential oils obtained from needles of Pinus nigra L. growing in Turkey)

C412) S.Oflaz, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Origanum onites ve Origanum vulgaresubsp. hirtum Uzerinde Farmakognozik Arastirmalar (Pharmacognosic investigations on Origanum onites and Origanum vulgare subsp. hirtum)

C413) I.Boydag, O.Arslandere, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, Ticari Kekik Sularinda Cozunen Bilesiklerin Izolasyonu ve Kimyasal Bilesimlerinin Belirlenmesi (Isolation of water soluble compounds from commercial kekik waters and elucidation of their structures)

C414) S.Selli, M.Kurkcuoglu, E.Kafkas, T.Cabaroğlu, A.Canbas, K.H.C.Baser, J.L.Collin, Kati-Faz Mikro Ekstraksiyon Teknikleri Kullanilarak Sultaniye Saraplarinda Ucucu Bilesiklerin Belirlenmesi (Determination of volatile compounds in Sultaniye vines using SPME techniques)

C415) T.Ozek, B.Demirci, K.H.C.Baser, Seskiterpen Hidrokarbonlarca Zengin BeS Salvia Turunun Ucucu Yaglarinin Bilesimi (Composition of essential oils of five Salvia species rich in sesquiterpene hydrocarbons)

C416) S.Aydin, Y.Ozturk, K.H.C.Baser, Micromeria dolichodontha ve Micromeria fruticosa Ucucu Yaglarinin Opioid Analjezik Etkileri (Opioid analgesic activities of the essential oils of Micromeria dolichodontha ve Micromeria fruticosa)

C417) A.D.Azaz, F.Satil, G.Tumen, M.Kurkcuoglu, F.Demirci, K.H.C.Baser, Bazi Satureja Turlerinin Ucucu Yaglarinin Antimikrobiyal Aktiviteleri (Antimicrobial activities of essential oils from some Satureja species)

C418) G.Iscan, F.Demirci, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, M.Kivanc, Bazi Umbelliferae Turlerinden Elde Edilen Ucucu Yaglarin Antimikrobiyal Etkileri (Antimicrobial activities of essential oils obtained from some Umbelliferae species)

C419) N.Ozturk, Z.Tunalier, M.Kosar, K.H.C.Baser, Petroselinum crispumAnethum graveolens ve Eruca sativa’nın Antioksidan Etki ve Fenolik Bilesikler Yonunden Incelenmesi (Investigation of Petroselinum crispum, Anethum graveolens and Eruca sativa for antioxidant activity and phenolic compounds)

C420) B.Sirmagul, E.Yildirim, K.Erol, N.Kirimer, O.Arslandere, K.H.C.Baser, Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Cayinin Izole Damar Preparatlari Uzerine Etkisi (The effect of fennel tea on isolated vein preparations),

 

Symposium on Candida Microbiology and Infections,21-22 June 2002, Eskisehir, Turkey

C421) K.H.C.Baser, F.Demirci, A.Pauli, Antikandidiyal Etkili Ucucu Yaglar ve Aroma Bilesikleri

 

VIth Plant Life of Southwest Asia Symposium,10-14 June 2002, Yüzüncü Yil University, Van, Turkey

C422) K.H.C.Baser, Plant Chemistry as a Useful Tool for Studying the Flora of Turkey

C423) C.S.Erdurak, M.Coskun, K.H.C.Baser, B.Demirci, The Anatomy of the Fruit, Stem and Leaf of Ferulago isaurica and the constituents of the Volatile Oil of the Fruit

 

Actual Problems in Creation of Drug Preparations from Natural Sources,3-5 July 2003, St. Petersburg, Russia

C424) T. Ozek, B. Demirci, G.A. Atazhanova, K.H.C. Baser, S.M. Adekenov, Essential oil composition of Artemisia lercheana and A. sieversiana of Kazakhstanii flora

 

14th World Congress of Pharmacology,7-12 July 2002, San Francisco, California, USA

C425) K.H.C.Baser, Pharmacognosy and Pharmacology

 

43rd Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy and 3rd Monroe Wall Symposium,27-31 July 2002, Hyatt Regency Hotel, New Brunswick, New Jersey.

C426) N.Tabanca, A.W.Douglas, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.Khan, B.E.Scheffler, Phylogenetic Rationship in Pimpinella (Umbelliferae) Using its Sequences of Nuclear Ribosomal DNA

C427) N.Tabanca, E.Bedir, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.Khan, Phenylpropanoid Derivatives from Pimpinella isaurica Matthews

 

ISWA World Environment Congress and Exhibition,8-12 Temmuz 2002, Istanbul

C428) M.Banar, M.Kurkcuoglu, A.Şahin, K.H.C.Baser, Physical/Chemical Characterization and Identification of Organic Compounds of Landfill Leachate in Eskisehir

 

World Conference on Oil Seeds, Edible, Industrial and Specialty Oils,12-15 August 2002, Istanbul, Turkey

C429) B. Bozan, M. Kosar, F.I Temelli, K.H.C.Baser, Composition of flax, poppy and safflower seeds of Turkish origin

 

26th International Horticultural Congress,11-17 August 2002, Toronto, Canada

C430) E. Kafkas, S. Paydas, M. Kosar, I.T. Agar, K.H.C. Baser, Sugar, organic acid levels and color traits in strawberry fruits

 

5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ,2-5 Eylül 2002, Ankara, Turkey

C431) N.Azcan, T. Ozek, I. Boydag, M. Kara, K.H.C. Baser, Pilot olcekte buhar distilasyonu ile kekik Ucucu Yaginin üretimi ve fraksiyonlu distilasyonu (Production and fractional distillation of Oregano oil by pilot-plant scale steam distillation)

 

33rd International Symposium on Essential Oils,4-7 September 2002, Lisbon, Portugal

C432) K.H.C. Baser, N. Kirimer, H. Duman, B. Demirci, Essential Oils of SideritisSpecies of Turkey

C433) T. Ozek, B. Demirci, K.H.C. Baser, Z. Aytac. The Essential Oil of Cyclotrichium longiflorum Leblebici

C434) G. Iscan, F. Demirci, M. Kurkcuoglu, M. Kivanc, K. H. C. Baser. The ioactive Essential Oil of Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum (Velen.) Brummit

C435) K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci. Analysis of a Historical Oil, Ninde Oil (Aeolanthus gamwelliae Taylor) Revisited

C436) F.Demirci, K.H.C.Baser, HS-SPME of Osyris alba L. Flowers

C437) K.H.C.Baser, B. Demirci, N.Tabanca, Z.Aytac, M.Ekici, The Essential Oil of Pentapleura subulifera Hand.-Mazz.

C438) A.Kaya, B. Demirci, K.H.C.Baser, Glandular Trichomes and Essential Oil of Salvia glutinosa L.

C439) A.Farooq, F.Demirci, M. I.Choudhary, Atta-ur-Rahman, S.Tahara, K.H.C.Baser, Detoxification of Terpinolene by Botrytis cinerea

C440) B.Demirci, F.Demirci, K.H.C.Baser, Comparative Headspace-SPME and Hydrodistillation of Two Artemisia sp. From Turkey

C441) F.Demirci, N.Kirimer, Y.Noma, Y.Asakawa, K.H.C.Baser, Microbial Transformation of (-)-Carvone

C442) A.M.Viljoen, S.F. van Vuuren, H.Albert, S.Hatch, B.Demirci, K.H.C.Baser, R.L. van Zyl, K.L.Linsey, J. van Staden, Exploring the Biological Activity and Phytochemistry of South African Medicinal Aromatic Plants Used in Traditional Healing Rites

C443) S.F. van Vuuren, A.M.Viljoen, E.Ernst, B.Demirci, T.Ozek, K.H.C.Baser, The Antimicrobial Activity and Death Kinetics of the Essential Oil and Chemical Components of the South African Endemic, Osmitopsis asteriscoides

C444) S. Subramoney, S.F. van Vuuren, A.M.Viljoen, B.Demirci, K.H.C.Baser, Antimicrobial Properties and Geographical Variation in Essential Oil Composition of Fever Tea – Lippia javanica (Verbenaceae)

C445) T. Pelele, A.M.Viljoen, S.F. van Vuuren, B.Demirci, K.H.C.Baser, African Wormwood; Essential Oil Composition, Geographical Variation and Antimicrobial Properties of a Coveted Traditional Herbal Remedy

C446) S. Sonsuzer, S. Sahin, L. Yilmaz, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Steam Distillation of Thymbra spicata Oil

C447) S.Sonsuzer, S.Sahin, L.Yilmaz, S.G.Sumnu, T.Ozek, K.H.C.Baser, Supercritical Fluid Extraction of Thymbra spicata

C448) K.Maistry, A.M.Viljoen, S.F. van Vuuren, B.Demirci, K.H.C.Baser, The chemical composition and antimicrobial properties of South African Plectranthus (Lamiacaea) species

 

50th GA Annual Congress,8-12 September 2002, Barcelona, Spain.

C449) F.Z. Erdemgil, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of the essential oil of Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman, Revista Fitoterapia 2 (suppl. 1) 247 (2002).

C450) F.Z. Erdemgil, K.H.C. Baser, P. Akbay, O. Sticher, I. Calis,Thalictricoside, a new phenolic compound from Thalictrum orientaleRevista Fitoterapia 2 (suppl. 1) 248 (2002).

 

2nd Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South East European Countries,29 September-3 Ekim 2002, Chalkidiki, Greece.

C451) K.H.C. Baser, Phytochemical research into aromatic plants of Turkey

C452) S. Kokkini, R. Jancic, K.H.C. Baser, Variation of Mentha essential oils in South East European Countries

 

1st European Symposium on Bioactive Secondary Plant Products in Veterinary Medicine,4-5 Ekim 2002, Vienna, Austria

C453) M. Bozkurt, K.H.C. Baser, The effect of antibiotic, Mannan oligosaccharide and essential oil mixture on the laying egg performance

C454) M. Bozkurt, K.H.C. Baser, The effect of commercial organic acid, probiotic and essential oil mixture at two levels on the performance of broilers

 

46th TEAC and ISEO Joint Symposium on the Chemistry of Essential Oils, Terpenes and Aromatics,18-21 Ekim 2002, Tokushima, Japan

C455) K.H.C. Baser, Recent developments on the essential oils of Ferulago species of Turkey

 

Conference, 24 Ekim 2002, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokushima Bunri University, Tokushima, Japan

C456) K.H.C. Baser, Chemical research into aromatic plants of Turkey

 

ICS-UNIDO Workshop on Regulations for Production and Marketing of Medicinal Plant Products,18-20 November 2002, Trieste, Italy

C457) K.H.C. Baser, G. Franz, Quality Requirements for Herbal Medicinal Products in the European Pharmacopoeia

C458) K.H.C. Baser, Market Potential of Essential Oils

 

International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering,11-13 December 2002, AIT, Bangkok, Thailand

C459) N.Ozturk, B.Bozan, Z.Tunalier, M.Kosar, K.H.C.Baser, Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Eruca sativa

C460) B.Bozan, M.Kosar, Z.Tunalier, N.Ozturk, K.H.C.Baser, Antioxidant Activity of Rhus coriaria (Sumac)

 

7th Conference of the International Society of Ethnopharmacology (ISE),8-11 January 2003, Pretoria, South Africa

C461) S.F. van Vuuren, A.M. Viljoen, E. Ernst, B. Demirci, T. Ozek, K.H.C. Baser, The antimicrobial activity and death kinetics of the essential oil and chemical components of the South African endemic, Osmitopsis asteriscoides

C462) S. Subramoney, S.F. van Vuuren, A.M. Viljoen, B. Demirci, K.H.C. Baser, Antimicrobial properties and geographical variation in the essential oil composition of fever tea – Lippia javanica (Verbenaceae)

C463) A.M. Viljoen, S.F. van Vuuren, H.Albert, S. Hatch, B. Demirci, K.H.C. Baser, R.L. Zyl, K.L. Lindsley, J. van Staden, The in vitro biological activity of South African medicinal aromatic plants used in traditional healing

 

3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare (WOCMAP III),3-7 February 2003, Chiang Mai, Thailand

C464) K.H.C.Baser, New Trends in the Utilization of Medicinal and Aromatic Plants

C465) A.Altintas, N. Kirimer, K.H.C. Baser, B. Demirci, Composition of the Essential Oil of Lycium barbarum (Solanaceae) Fruits

C466) N. Tabanca, N. Kirimer, B. Demirci, K.H.C. Baser, Composition of the Essential Oils of Three Pimpinella Species Growing in Turkey

C467) K.H.C. Baser, B. Demirci, M. Kurkcuoglu, B. Yıldız, T. Dirmenci, Essential Oils of Four Nepeta Species Growing in Turkey

C468) F. Demirci, D.H. Paper, G. Franz, K.H.C. Baser, Anti-angiogenic and Anti-inflammatory Activity of the Essential Oil of Origanum onites

C469) N. Turemiş, E. Kafkas, M. Kurkcuoglu, S. Kafkas, K.H.C Baser, Determination of Aroma Compounds in Blackberry by GC/MS Analysis

 

5th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (5thSCNC),20-23 Mayis 2003, Tashkent, Uzbekistan

C470) K.H.C. Baser, Recent Developments in the Biological Activities of Essential Oils and Aromachemicals

C471) N.Kirimer, K.H.C. Baser, B. Demirci, H. Duman, Essential Oils of SideritisSpecies of Turkey Belonging to Section Empedoclia

C472) M. Kosar, A. Altintas, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Determination of Free Radical Scavenging Activity of Lycium extracts

C473) Z. Tunalier, N. Ozturk, M. Kosar, K.H.C. Baser, H. Duman, N. Kirimer, Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of the Extracts of Twenty Seven Sideritis species

C474) M. Kosar, H.J.D. Dorman, O. Bachmayer, K.H.C. Baser, R. Hiltunen, An Improved on-line HPLC-DPPH Method for the Screening of Free Radical Scavenging Compounds in Water Extracts of Lamiaceae Plants

C475) T. Ozek, N. Tabanca, K.H.C. Baser, Enantiomeric Distribution of Some Linalool Containing Essential Oils

C476) O.Yeniel, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, The Chemical Composition of Essential Oils and Distillation Waters (Hydrosols) of Some Lamiaceae Plants

C477) M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of the Essential Oils of Vitex agnus-castus

C478) S. Temiz, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, The Determination of Yield and Chemical Content in the Oils of Origanum onites Collected in Different Development Stages

C479) N. Ozturk, B. Bozan, Z. Tunalier, M. Kosar, K.H.C. Baser, Antioxidant and Free Radical Scavenging Activities of Hypericum perforatum Extracts

 

ICS-UNIDO Workshop for Strengthening Cooperation of MAPs National Focal Points,26-27 Mayis 2003, Trieste, Italy

C480) K.H.C. Baser, Conceptual Structure of a Database of Information on Medicinal and Aromatic Plants.

C481) K.H.C. Baser, ESP (Entrepreneurial Scientist Programme)

 

44th Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy,July 12-16, 2003, Chapel Hill, NC., USA

C482) B.Sampson, N.Tabanca,K.H.C. Baser, I.A. Khan, D.Wedge, Anti-insect Activity of some Essential Oils from Turkey

C483) N.Tabanca, D.E.Wedge, E.Bedir, B.Demirci, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A.Khan,.Antifungal Activity of Phenylpropanoids from Pimpinella isaurica and its Composition

C484) N.Tabanca, S.I.Khan, G.Ma, S.Takamatsu, E.Bedir, N.Kirimer, K.H.C.Baser, I.A. Khan, Biologically Active Constituent from Pimpinella Species

C485) N. Tabanca, E.Bedir, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C.Baser, New Compounds from Pimpinella Species Growing in Turkey

 

10th NAPRECA Symposium on Natural Products,1-4 September 2003, Addis Ababa, Ethiopia

C486) A. Viljoen, S. van Vuuren, K.H.C. Baser, The Ethnobotany, Chemistry and Biological Activity of Some South African Medicinal Aromatic Plants

 

34th International Symposium on Essential Oils,7-10 September 2003, Würzburg, Germany

C487) K.H.C. Baser, F. Demirci, A. Pauli, Essential oils and components with anticandidial activity

C488) B. Demirci, F. Demirci, A.A. Donmez, G. Franz, D.H. Paper, K.H.C. Baser, Chemical and biological investigations of Salvia essential oils

 

17th AETFAT CONGRESS,21-26 September 2003, Addis Ababa, Ethiopia

C489) A. Gono-Bwalya, A. M. Viljoen T. De Castro, B. Demirci, K.H.C. Baser, The Chemotaxonomy of Salvia stenophylla and Related Taxa

 

ICS/UNIDO Expert Group Meeting on “Emerging trends and techniques in pharmacological screening of natural products and related projects”,17-18 November 2003, Eskisehir, Turkey

C490) K.H.C. Baser, Tapping the nature for new leads

 

SAABCongress,18-21 January 2004, Durban, South Africa

C491) D Reddy, ACU Lourens, AM Viljoen, SF van Vuuren and KHC Baser, Pharmacological activity and chemical composition of selected Helichrysum species

C492) GPP Kamatou, AB Gono-Bwalya, AM Viljoen, A Lourens, Y Frum, RL van Zyl, SF van Vuuren and KHC Baser, In vitro biological properties of Salvia stenophyllaS. repens and S. runcinata

C493) AM Viljoen and KHC Baser, Towards an inventory of South African aromatic plants

C494) E Nyiligira, AM Viljoen, RL van Zyl, SF van Vuuren, FR van Heerden, Y Frum and KHC Baser, Phytochemistry and in vitro biological activities of indigenous Vitexspecies

C495) LT Gwebu, AM Viljoen, SF van Vuuren, B Demirci and KHC Baser, The antimicrobial activity and essential oil chemistry of African wormwood (Artemisia afra)

 

2004 – International Congress on Natural Products ResearchJuly 31 – August 4, 2004, Phoenix, Arizona USA

C496) N.Tabanca, N.Kirimer, T.Ozek, K.H.C.Baser, I.A.Khan,The Composition of Essential Oils from Various Parts of Three Subspecies of Pimpinella tragium Vill.

C497) S.I.Khan,N.Tabanca, E.Bedir, S.Annavarapu, K.Willett, I.A.Khan, N.Kirimer, K.H.C. Baser,Estrogenic activity of isolated compounds and essential oils of Pimpinellaspecies from Turkey, evaluated using a recombinant yeast screen

C498) N.Tabanca, A.W.Douglas, E. Bedir, F.E. Dayan, N.Kirimer, K H.C.Baser,Z.Aytac, I.A. Khan, B. E. Scheffler, Phylogenetic relationships in Pimpinella (Umbelliferae) based on essential oil analysis and nuclear and chloroplast sequences

25th Silver Jubilee Conference of the South African Academy of Pharmaceutical Sciences,12-15 September 2004, Rhodes University, Grahamstown, South Africa.

C499) K.H.C. Baser, Trends in Pharmacognosy

C500) A. Moolla, A.M. Viljoen, S.F. van Vuuren, K.H.C. Baser, A Phytochemical and Pharmacological Investigation of selected South African Agathosma (Buchu) species

 

35th International Symposium on Essential Oils (ISEO),September 29-Ekim 2, 2004, Giardini Naxos, Messina, Italy

C501) K.H.C. Baser, N.Tabanca, N.Kirimer, E.Bedir, I.A.Khan, New Compounds from Pimpinella Oils

C502) A. Viljoen and K.H.C. Baser, The Value of Having a Multidisciplinary Approach to the Study of Essential Oils – Examples from the South African Flora

C503) G. Iscan, T.Ozek, G.Ozek, A.Duran, K.H.C.Baser, Anticandidal Activity of Three Heracleum Essential Oils

C504) M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, G.Iscan, H.Malyer, G.Kaynak, Composition and Anticandidal Activity of The Essential Oil of Chaerophyllum byzantinum Boiss.

C505) M. Kosar, T. Ozek, F. Goger, M. Kürkcüoğlu and K.H.C. Baser, Comparison of Microwave-Assisted Hydrodistillation and Hydrodistillation Methods for the Analysis of Volatile Secondary Metabolites

C506) T.Ozek, G.Ozek, K.H.CBaser, A.Duran, Comparison of the essential oils of three endemic Turkish Heracleum species obtained by different isolation techniques

C507) N.Kirimer, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Composition of the Essential Oil of Phlomis nissolii  L.

C508) B.Demirci, K.H.C.Baser, M.Y.Dadandi, Composition of the Essential Oils of Phlomis riGida Labill. and P. samia L.

C509) G.Ozek, T.Ozek, K.H.C.Baser, A.Duran, M.Sagiroglu, Comparison of the essential oils of Xanthogalum purpurascens Lallem. obtained by different extraction techniques

C510) Z.Tunalier, M.Kosar, T.Ozek, M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, A Simple Method to Obtain Essential Oils from Salvia triloba L. and Laurus nobilis L. by Using Microwave-Assisted Hydrodistillation

C511) A.Altintas, Y.B.Kose, E.Yucel, B.Demirci, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Centaurea dichroa Boiss. & Heldr.

 

15. Bitkisel İlac Hammaddeleri Toplantisi,6-9 Ekim 2004, Belek Antalya, Turkey

C512) K.H.C. Baser, Ucucu Yaglar ve Aromakimyasallarinin Biyolojik Etkileri

C513) A.Altintas, M.Kosar, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Lycium barbarum L. ve L. ruthenicum Murray Meyveleri Uzerinde Kimyasal Arastirmalar ve Biyoaktivite Calismaları

C514) S.Temiz, K.H.C. Baser, M.Kurkcuoglu, Origanum majorana Ucucu Yaglarinin Kimyasal Yapisi

C515) S.Temiz, K.H.C.Baser, M.Kurkcuoglu, Origanum minutiflorum Ucucu Yaglarinin Kimyasal Yapisi

C516) N.Kirimer, K.H.C.Baser, G.Ozek, T.Ozek, A.Duran, Matthiola anchoniifolia Hub:-Mor: Tohumlarindan Mikrodistilasyon Yöntemi ile Elde Edilen Ucucu Yagin Bilesimi (Composition of the essential oil of Matthiola anchoniifolia seeds obtained by microdistillation)

C517) B.Demirci, K.H.C.Baser, Betula Turlerinden Yeni Bilesikler (New compounds from Betula species)

C518) T.Ozek, G.Ozek, K.H.C.Baser, A.Duran, Farkli Yöntemlerle Elde Edilen Achillea goniocephala Boiss. & Bal. Ucucu Yag Kompozisyonlarinin Karsilastirilmasi

C519) M.Kosar, H.J.D.Dorman, K.H.C.Baser, R.Hiltunen, Turkiye icin Yeni Bir Yöntem: On-Line YBSK-DPPH Serbest Radikal Süpürücü Etkinin Belirlenmesi

C520) G.Ozek, T.Ozek, K.H.C.Baser, A.Duran, M.Sagiroglu, H.Duman, Prangos turcicus Meyvelerinden Farkli Yöntemlerle Elde Edilen Ucucu Yag Kompozisyonlarının Karsilastirilmasi

C521) Z.Tunalier, M.Kosar, K.H.C.Baser, Cotinus coggygria’nin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi

C522) G.Iscan, N.Kirimer, M.Kivanc, K.H.C.Baser, Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) Tutin Ucucu Yaginin Antimikrobiyal Etkili Bilesiklerinin Belirlenmesi

C523) O. Yesil Celiktas, E.E.Hames Kocabas, E. Bedir, F. Vardar, K.H.C. Baser, T. Ozek, Rosmarinus officinalis’in Ucucu Yaglarinin ve Metanol Ekstrelerinin Bölgesel ve Mevsimsel Farkliliklara Bagli Olarak Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

C524) U. Karik, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, A.B. Yılmaz, Limonotu (Lippia citriodora) Bitkisinde Degisik Agronomik Calismalarin Verim ve Kaliteye Etkisi

C525) A.B. Tınmaz, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, G. Tumen, Istanbul Kekigi (Origanum vulgare subsp. hirtum) Populasyonlarinda Farkli Biçim Zamanlarinin Verim ve Kaliteye Etkileri

C526) M. Ozturk, A.B. Tınmaz, U. Karık, K.H.C. Baser, Tibbi ve Aromatik Bitkileri ile Ucucu Yag Sektörünün Ülkemiz Dis Ticaretindeki Yeri ve Önemi

C527) A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, Nepeta congesta var. congesta üzerinde mikromorfolojik ve fitokimyasal calismalar

 

FAO Gida Guvencesi icin Biyolojik Cesitlilik Calistayı (Workshop on Biodiversity for Food Security),23-24 November 2004, Ankara, Turkey

C528) K.H.C. Baser, Turkiye’nin Yenen Yabani Bitkileri (Wild Food Plants of Turkey)

 

WHO working group meeting on medicinal plants commonly used in the Newly Independent States (NIS),7-9 March 2005, Yerevan, Armenia

C529) K.H.C. Baser, Discussions on the selection of plants for monograph preparations

 

7. Turk Eczacilik Tarihi Toplantisi,27-28 Mayis 2005, Ankara, Turkey

C530) K.H.C. Baser, Yasamina doyamayan bir arastirma merkezi: TBAM

 

ICS/UNIDO Workshop of National Focal Points on Medicinal and Aromatic Plants,30 Mayis 2005, Trieste, Italy

C531) K.H.C. Baser, Eight important medicinal plants of Turkey

 

12th Eurasia Environment Conference,2-3 June 2005, Istanbul, Turkey

C532) K.H.C.Baser, WHO/NIS Monographs on Medicinal Plants: Reflections of the WHO Meeting in Yerevan, Armenia

 

1st International Food and Nutrition Congress,15-18 June 2005, Istanbul, Turkey

C533) O.Y.CeliktasE.H. Kocabas, E.Bedir, F.V.Sükan, T.Ozek, K.H.C.Baser, Antimicrobial activities of methanol extracts and essential oils of Rosmarinus officinalisas a natural preserving agent

 

TCV Toplantisi,16 Haziran 2005 and 4 Ekim 2005, Ankara, Turkey

C534) K.H.C. Baser, Bitkisel Drogların Eczanelerde Satisina Ilişkin Yönetmelik Taslağı

 

6th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (SCNC),28-29 June 2005, Ankara, Turkey

C535) K.H.C. Baser, N.Kirimer, Advances in Labiatae Essential Oils of Turkey

C536) K.A.Eshbakova, A.I.Saidhodzhaev, K.H.C.Baser, H.Duman, A.Vidovin, N.D.Abdullaev, Furacoumarines of Prangos ferulacea

C537) G.Ozek, K.H.C.Baser, Essential Oil Studies on Origanum Species Cultivated in Turkey

C538) G.Iscan, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, E. Kupeli, T. Arabaci, K.H.C. Baser, Essential Oil Composition and Biological Activity of Achillea schischkini Sosn. and Achillea aleppica Dc. Subsp. aleppica

C539) A.Altintas, Y.B.Kose, A.Kandemir, B.Demirci, K.H.C.Baser, Composition of the Essential Oil of Centaurea saligna (C.Koch) Wagenitz

C540) B.Demirci, K.H.C. Baser, H. Duman, The Essential Oil Composition of Gnaphalium luteo-album L.

C541) M.Kurkcuoglu, S.Arikan, K.H.C.Baser, The Essentıal Oil of Hymenocrater bituminosus Fich et. Mey. from Turkey

C542) M.Kurkcuoglu, S.Arikan, K.H.C.Baser, Composition of The Essential Oil of Hyssopus offıcinalis L. subsp. angustifolius (Bieb.) Arcangeli

C543) E. Kupeli, M. Kosar, Z. Tunalier, K.H.C. Baser, Anti-Inflammatory and Antinociceptive Activity of Smoke Tree (Cotinus coggygria Scop.)

C544) Z. Tunalier, M. Kosar, E. Kupeli, I. Calis, K.H.C. Baser, Antioxidant, Antiinflammatory and Antinociceptive Activities and Composition Of Lythrum salicariaL. Extracts

C545) F. Goger, M. Kosar, K.H.C. Baser, Antioxidant Properties and Composition of Salvia halophila Hedge

C546) M.Kosar, H.J.D.Dorman, K.H.C.Baser, R.Hiltunen, Antioxidant Properties and Composition of Different Solvent Fractions from Sage (Salvia officinalis L.)

C547) M. Kosar, Z. Tunalier, H. Malyer, E. Kupeli, V. Uylaser, C.Turkben, K.H.C. Baser, Antioxidant, Antiinflammatory and Antinociceptive Activities of Vitis vinifera L. cv. Sultani Cekirdeksiz Leaves and its Ethnic Products

C548) F.Demirci, H.Kirmizibekmez, K.H.C.Baser, T.Ceyhan, S.Cevheroglu, Determination of Some Selected Trace Elements in some Lamiaceae Herbs by Flame Atomic Absorption Spectrometry

 

International Conference: Quality and Safety Issues Related to Botanicals,15-18 August 2005, Oxford, MS, USA

C549) K.H.C. Baser, Aromatic plants as a source of botanicals

 

4th International Congress of Ethnobotany (ICEB-2005),21-26 August 2005, Istanbul, Turkey

C550) M. Kosar, M. Koyuncu, K.H.C. Baser, Folk use of some wild and cultivated Allium species of Turkey

C551) A. Altintas, N. Kirimer, K.H.C. Baser, An ethnobotanical review of the genus Lycium L.

C552) K.H.C. Baser, G. Tumen, H. Malyer, N. Kirimer, Plants used for common cold in Turkey

C553) S. Oz Aydin, T. Dirmenci, G. Tumen, K.H.C. Baser, Plants used as analgesic in folk medicine in Turkey

C554) K. Polatoglu, N. Goren, K.H.C. Baser, B. Demirci, Essential oil composition of the Tanacetum species growing in Turkey

C555) Z. Tunalier, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Demise of a 60 year old Turkish herbal medicine: Lityazol Cemil

C556) G. Tumen, H. Malyer, K.H.C. Baser, S. Oz Aydin, Plants used in Anatolia for wound healing

 

36th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2005),4-7 September 2005, Budapest, Hungary

C557) K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, S. Alan, Essential oils of the genus Calaminthagrowing in Turkey

C558) Y. Asakawa, M. Toyota, K.H.C. Baser,B. Erol, S.H. von Reuss, W.A. Koenig, H. Ozenoglu, I. Gokler, Volatile Components of Selected Turkish Liverworts

C559) M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, A. Tosun, E. Dogan, H. Duman, Essential Oil Composition of an Endemic Species of Turkey: Marrubium bourgaei Boiss. subsp. bourgaei (Labiatae)

C560) N. Kirimer, K.H.C. Baser, G. Ozek, T. Ozek, A. Duran, Composition of the Essential Oil from Seeds of Matthiola anchoniifolia Hub.-Mor. obtained by Microdistillation

C561) A. Tosun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Essential Oils of Tordylium pestalozzaeBoiss., Tordylium pustulosum Boiss. and Tordylium lanatum (Boiss.) Boiss. (Umbelliferae), Growing Wild in Turkey

C562) G. Iscan, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Two Endemic Species from Turkey: Sideritis cilicica Boiss. & Bal. and Sideritis bilgerana P.H. Davis

C563) A. Tosun, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, H. Duman, Essential Oil of Tordylium ketenoğlui H. Duman et A. Duran (Umbelliferae) Growing in Turkey

C564) T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, A. Duran, M. Sagiroglu, Composition of the essential oils of Angelica sylvestris L. var. sylvestris isolated from the fruits by different isolation techniques

C565) F. Demirci, K.H.C. Baser, Volatiles of Hypericum bupleuroides Griseb.

C566) A. Altintas, M. Kosar, N. Kirimer, K.H.C. Baser, B. Demirci, Composition of the essential oils of Lycium barbarum and L. ruthenicum (Solanaceae) fruits

C567) Z. Tunalier, N. T. Candan, B.Demirci, K.H.C. Baser, The Essential Oil Composition of Acroptilon repens of Turkish Origin

C568) K. Polatoglu, K.H.C. Baser, B. Demirci, N. Goren, Distribution of Volatile Compounds in Tanacetum species of Turkey

C569) A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, Flower and Fruit Essential oils of Scandix iberica Bieb. (Umbelliferae) Growing in Turkey

C570) G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, E. Hamzaoglu, A. Duran, Composition of the essential oil of Salvia anatolica Hamzaoglu et A. Duran, a new endemic in Turkey

C571) G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, A. Duran, E. Hamzaoglu, Essential oil composition of Ferula szowitziana DC. from Turkey

C572) B. Demirci, K.H.C. Baser, The essential oil composition of Tanacetum macrophyllum (Waldst. et Kit) Schultz. Bip.

 

19th National Congress of Chemistry,30 September-4 Ekim 2005, Kusadası, Aydin, Turkey

C573) K. Polatoglu, K.H.C. Baser, B. Demirci, N. Goren, Turkiye’de endemik olarak Yetisen Tanacetum densum ssp. sivasicum ve ssp. eginense Turlerinin Ucucu Yag Bilesenleri

 

International ISHS Symposium, The Labiatae: Advances in Production, Biotechnology and Utilisation,22-25 February 2006, Sanremo, Italy.

C574) K.H.C.Baser, N.Kirimer, Research into Labiatae Essential Oils of Turkey

 

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8),13-16 June 2006, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara

C575) M.Kosar, F.Goger, K.H.C. Baser, Antioxidant Properties and Composition of Salvia virgata Jacq.

C576) B.Demirci, K.Guven, F.Demirci, M.Y. Dadandi, K.H.C.Baser, Antibacterial activity and characterization of essential oils of two endemic Phlomis species against food pathogens

 

IVth Balkan Botanical Congress,20-26 June 2006, Sofia, Bulgaria

C577) K.H.C. Baser, G. Tumen, S. Oz Aydin, G. Deniz, Plants used for diabetes in Turkey

 

16. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (XVI. BİHAT),28-30.06.2006, Atatürk Universitesi, Eczacilik Fakultesi, Erzurum, Turkey

C578) S. Alan, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, Calamintha pamphylica Alt Turlerinin Ucucu Yag Bilesimleri

C579) F.Demirci, K.Guven, F.Goger, N.Kirimer, K.H.C. Baser, Inula viscosa (L). Ailton. Ucucu Yag ve Ekstresinin Antibakteriyel ve Antioksidan Etkileri

C580) M.Kosar, F.Demirci, K.Guven, K.H.C.Baser, Salvia triloba L. Ucucu Yaginin Antioksidan ve Antibakteriyel Etkileri

C581) B.Demirci, M.Kosar, F.Demirci, A.Duran, M.Dinc, K.H.C.Baser, Malabaila secacul Banks & Sol. Ucucu Yaginin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Incelenmesi

C582) Y.B.Kose, B.Demirci, K.H.C.Baser, Centaurea amaena Boiss. & Bal.’ nin Ucucu Yag Bilesenleri

C583) M.Kurkcuoglu, K.H.C.Baser, A.Tosun, A.Duran, Tordylium syriacum L. Ucucu Yaglarinin Bilesimi

C584) G.Ozek, T.Ozek, G.Iscan, K.H.C.Baser, A.Duran, E.Hamzaoglu, Anthriscus kotschyi Fenzl ex Boiss. et Bal. Ucucu Yaginin Bilesimi ve Antimikrobiyal Aktivitesi

C585) G.Iscan, F.Demirci, N.Kirimer, M.Kurkcuoglu, T.Arabaci, K.Guven, K.H.C.Baser, Achillea vermicularis Trin. Ucucu Yaginin Kompozisyonu ve Antimikrobiyal Etkileri

C586) F.Demirci, G.Ozek, T.Ozek, A.Duran, K.H.C.Baser, Heracleum humıle SM.Yaprak ve Meyve Ucucu Yaglarinin Bilesim ve Antimikrobiyal Etkileri

 

The Phytochemical Society of North America (PSNA) Annual Meeting,July 8th-12th, 2006, Oxford, Mississippi, USA

C587) B.Demirci, K.H.C.Baser, N.Tabanca, D.E. Wedge, Characterization of volatile constituents of Haplopappus greeneei and Studies on the Antifungal Activity against Phytopathogens

C588) N.Tabanca, B.Demirci, K.H.C.Baser, Z.Aytac, M.Ekici, S.I.Khan, M.R. Jacob, D.E.Wedge, The Chemical Composition and Antifungal Activity of Salvia macrochlamys and Salvia recognita Essential Oils

 

Phytochemistry Symposium,21 July 2006, Tokushima, Japan.

C589) K.H.C. Baser, Carvacrol containing essential oils of Turkey (Turkiye’nin Karvakrol Iceren Ucucu Yaglari)

 

ICOB-5 & ISCNP-25 IUPAC International Conference on Biodiversity and Natural Products,23-28 July 2006, Kyoto, Japan

C590) K.H.C.Baser, N.Tabanca, N.Kirimer, E.Bedir, I.A.Khan, D.E.Wedge, Recent advances in the chemistry and biological activities of the Pimpinella species of Turkey (Turkiye’nin Pimpinella Turlerinin Kimyası ve Biyolojik Etkilerinde Son Gelişmeler)

 

5th Oxford International Conference on Science of Botanicals (ICSB). “Quality, Safety and Processing of Botanical Products”,August 21 –24, 2006, Oxford, Mississippi, USA

C591) N.Tabanca, B.Demirci, K.H.C.Baser, E.Mincsovics, S.Khan, M.Jacob, D.E.Wedge, Characterization of volatile constituents of Scaligera tripartita and studies on the Antifungal Activity against Phytopathogenic Fungi

C592) D.E.Wedge, N.Tabanca, B.Demirci, T.Ozek, K.H.C.Baser, Z.Liu, S.Zhang, Characterization of volatile constituents of Angelica sinensis and Studies on the Antifungal Activity against Phytopathogens

 

54th Annual (GA) Congress on Medicinal Plant Research,29.08-02.09.2006, Helsinki, Finland.

C593) K.H.C. Baser, F. Demirci, Turkish Oregano: Chemistry and Biological Activities

C594) D.Tasdemir, M.Kaiser, F.Demirci, K.H.C.Baser, Essential oil of Turkish Origanum onites L. and its main components, carvacrol and thymol show potent antiprotozoal activity without cytotoxicity

C595) F.Demirci, T.Akar, T.A.Demir, I.Kiran, N.Kirimer, K.H.C.Baser, Hydroxylation of selected sesquiterpenes by the fungus Neurospora crassa

C596) M.Kosar, F.Goger, K.H.C.Baser, Composition and antioxidant activities of Salvia halophila and S. virgata from Turkey

C597) M.Canbek, M.Uyanoglu, E.Aral, K.H.C.Baser, Effects of Carvacrol Upon The Liver Of Rats Undergoing Partial Hepatectomy

 

37th International Symposium on Essential Oils (37th ISEO),September 10-13, 2006,  Grasse-Opio, France.

C598) K.H.C.Baser, B.Demirci, E.Yüzbasioğlu, M.Y.Dadandi, Essential oils of Phlomis species of Turkey

C599) A.Altintas, N.Tabanca, D.E.Wedge, M.Kosar, T.Ozek, K.H.C.Baser, Characterization of volatile constituents of Origanum onites and studies on the antifungal activity against phytopathogens

C600) F.Demirci, M.Kosar, K. Guven, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, K.H.C.Baser, Antibacterial and antioxidant activity of Thymbra spicata L. essential oil obtained by hydro- and microwave distillation

C601) B.Demirci, M.Kosar, F.Demirci, M.Dinc, K.H.C.Baser, Characterization of the essential oil of Chaerophyllum libanoticum and antimicrobial and antioxidant activities

C602) A.Kaya,   K.H.C.Baser,  B.Demirci, Y.Tunalı, Micromorphology of trichomes, composition and antimicrobial activity of  the essential oil of Salvia  wiedemannii Boiss.

C603) N.Kirimer, B.Demirci, G.Iscan, K.H.C.Baser, H.Duman, Antimicrobial activity and composition of the essential oils of two Sideritis species from Turkey

C604) M.Kürkcüoglu, S.Alan, G.Iscan, T.Ozek, K.H.C.Baser, Composition and antimicrobial activity of the essential oils of Calamintha betulifolia Boiss. & Bal.

C605) G.Ozek, T.Ozek, G.Iscan, K.H.C.Baser, E.Hamzaoglu, A.Duran, Composition and antimicrobial activity of the essential oil of Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heywood subsp. orientale Grierson

C606) Y.B.Kose, G.Iscan, B.Demirci, K.H.C.Baser, S.Celik, Composition and antimicrobial activity of the essential oil of Centaurea aladagensis  Wagenitz.

C607) K.Polatoglu, S.Siddique, S.Khan, S.S.Hussein, A.Zafar, Samreen, K.H.C.Baser, B.Demirci, N.Goren, Essential oil composition and biological activities of Tanacetum densum subspecies from Turkey

C608) S.Alan, M.Kurkcuoglu, T.Ozek, K.H.C.Baser, Composition of the essential oils of Calamintha tauricola P. H. Davis

C609) T.Ozek, M.Kürkcüoglu, K.H.C.Baser, A.Tosun, Composition of the fruit essential oils of Tordylium trachycarpum (Boiss.) Al-Eisawi et Jury and Tordylium hasselquistiaeDC. growing in Turkey

 

3. Farmakognozi ve Fitoterapi Sempozyumu,21 Eylul 2006, Istanbul, Turkey

C610) K.H.C. Baser, Avrupa Farmakopesinde Bitkisel Drog Monograflari ve Bunun Türk Eczaciligina Etkisi (Plant Drug Monographs in the European Pharmacopoeia and their impact in the Turkish Pharmacy)

 

1st International Symposium on Non-Wood Forest Products,1-4 November 2006, Trabzon

C611) K.H.C.Baser, The most traded non-wood forest products of Turkey with special reference to medicinal and aromatic plants

 

1st International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs,29 April-04 May 2007, Antalya, Turkey

C612) K.H.C. Baser, Medicinal and Aromatic Plants Used as Culinary Herbs in Turkey

C613) A.B. Tinmaz, K.H.C. Baser, U. Karik, M. Kurkcuoglu, M. Ozturk, Determination of quality specifications of Origanum vulgare subsp. hirtum populations growing in Marmara Region of Turkey

 

6th Oxford International Conference on Science of Botanicals (ICSB). “Critical Approaches to Pre-clinical Evaluation of Botanicals”April 30th – May 3rd 2007, University of Mississippi, University, MS. (USA)

C614) D. E. Wedge, N.Tabanca, B. Demirci, KH.C. Baser, J. Ellis, S. Gray, C. Murphy, D. Camper, Composition of Essential Oils and Antifungal Activity of Different Plant parts of Cupressus arizonica var glabra (‘Carolina Sapphire’).

C615) D. E. Wedge, C. Murphy, B. Demirci, N. Tabanca, K.H.C. Baser, .Characterization and Comparison of Pelargonium Essential Oils and their Antimicrobial Activity.

C616) D. E. Wedge, N. Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, P. Nan, J. Duan, Z. Liu, The Chemical Composition and A TLC Bioautography Assay for the Detection of Antifungal Compounds from Two Juniperus Oils.

C617) N. Tabanca, B. Demirci, S. L. Crockett, K.H.C. Baser,  , D. E. Wedge, Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oils of Three Asteraceae Species.

 

Workshop on “Business Creation in Medicinal and Aromatic Plants and their Products”,30 May-1 June 2007, Nanchang, China

C618) K.H.C. Baser, Marketing strategies for essential oils and related products

 

International Symposium. 7th Plant Life of South West Asia (7th PLoSWA),25-27 June 2007, Eskisehir, Turkey

C619) A. Altintas, B. Demirci, U. Koca, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Centaurea tchihatcheffii Fisch. et Mey.

C620) F. Demirci, I. Gürbüz, B. Demirci, K.H.C. Baser, Characterization of the essential oils of Achillea teretifolia Willd. and A. nobilis L. subsp. neilreichii (Kerner) Formanek

C621) Y. Kan, T. Özek, K.H.C. Baser, M. Kartal, S. Aslan, Composition of the essential oils of different organs and growing periods of fennel (Foeniculum vulgare var. dulceMill.) cultivated under the organic farming conditions in Turkey

C622) A. Kaya, F. Göger, K.H.C. Baser, Morpho-Anatomical features of Salvia halophila Hedge (Labiatae) from Turkey

C623) C.S. Kilic, M. Koyuncu, T. Ozek, K.H.C. Baser, Essential oil of the leaves of Ribes nigrum L. from Turkey

C624) K.H.C. Baser, B. Demirci, I. Orhan, M. Kartal, N. Sekeroglu, B. Sener, Composition of volatiles from three Iris species of Turkey

C625) G. Yilmaz, B. Demirci, M. Koyuncu, K.H.C. Baser, Composition of the fruit essential oils of Heptaptera cilicica (Boiss. et Bal.) Tutin, Heptaptera anisoptera (D.C. Tutin and Heptaptera triquetra (Vent.) Tutin (Umbelliferae) from Turkey

C626) G. Ozek, T. Ozek, G. Iscan, K.H.C. Baser, E. Hamzaoglu, A. Duran, Comparison of hydrodistillation and microdistillation methods fort he analysis of fruit volatiles of Prangos pabularia Lindl. from Turkey and evaluation of its antimicrobial activity

C627) K. Polatoglu, B. Demirci, K. Alpinar, K.H.C. Baser, N. Goren, A new possible taxon of Tanacetum chiliophyllum (Fisch. et Mey. Schultz bip.

 

Expert Group Meeting on “Medicinal and aromatic plants in veterinary health care” ,19-20 July 2007 , Trieste, Italy

C628) K.H.C. Baser, Ch. Franz, Essential oils used in veterinary medicine

 

55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research,2-6 September 2007, Graz, Austria

C629) K.H.C. Baser, M. Kosar, S. Demirci, I. Kara, Chemical composition and free radical scavenging activity of saffron

C630) E. Kupeli, F. Goger, M. Kosar, K.H.C. Baser, Anti-inflammatory and antinociceptive activities of Salvia halophila and Salvia virgata from Turkey

C631) F. Demirci, G. Iscan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Anticandidal activity of essential oils from commercial herbal spices from Turkey

C632) B. Demirci, G. Koltuksuz, K.H.C. Baser, Sesquiterpene hydrocarbons of the essential oil of Actinolema macrolema Boiss.

C633) A.M.G. Ozkan, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Composition and antimicrobial activity of essential oil of Ferulago longistylis Boiss. Fruits

C634) C.S. Kilic, M. Coskun, H. Duman, B. Demirci, K.H.C. Baser, Composition of essential oil of the fruits and roots of Prangos denticulata Fisch. et Mey. (Umbelliferae) growing in Turkey

C635) M. Kosar, F. Goger, K.H.C. Baser, Free radical scavenging compounds in Salvia halophila Hedge and S. virgata Jacq. Extracts using a postcolumn derivatization method

 

38th International Symposium on Essential Oils (38th ISEO),9-12 September 2007, Graz, Austria

C636) K.H.C. Baser, B. Demirci, M. Sagiroglu, H. Duman, Essential oils of Ferulaspecies of Turkey

C637) F. Demirci, H. Berber, K.H.C. Baser, Biotransformations of p-cymene to thymoquinone

C638) T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, E. Hamzaoglu, A. Duran, Application of rapid and microscale isolation techniques fort he analysis of volatiles from two Heracleumspecies

C639) G. Ozek, F. Demirci, T. Ozek, K.H.C. Baser, A. Duran, E. Hamzaoglu, Gas chromatographic-Mass spectrometric analysis of volatiles obtained by four techniques from Salvia rosifolia Sm. and evaluation of antimicrobial activity

C640) S. Kazaz, M. Kurkcuoglu, M. Kelen, K.H.C. Baser, Research into effects of harvest hour and wait times in Rosa damascena Mill. in the quality of rose oil

C641) G.P.P Kamatou, A.M. Viljoen, K.H.C. Baser, Head-space volatiles of Marula (Sclerocarya birrea subsp. caffera)

C642) K.H.C. Baser, T. Aksun, M. Kurkcuoglu, G. Tumen, Antimycobacterial activity of essential oils of Daucus littoralis Sibth. et Sm. (Apiaceae) from Turkey

C643) M. Kurkcuoglu, G. Iscan, F. Demirci, H. Malyer, E. Erdogan, K.H.C. Baser, Composition and antibacterial activity of the essential oil of Ferulago confusa

C644) A. Tosun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of Tordylium aegyptiacum (L.) Lam. essential oil

C645) G. Iscan, F. Demirci, M. Kurkcuoglu, T. Arabaci, K.H.C. Baser, Essential oil composition and antimicrobial activities of three Achillea species

C646) A. Altintas, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Centaurea armena Boiss. and Centaurea sessilis Wild

C647) K. Polatoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, N. Goren, A new possible chemotype of Tanacetum densum (Lab.) Schultz Bip. ssp. amani Heywood

C648) N. Kirimer, S. Gokmen, B. Demirci, A. Duran, K.H.C. Baser, Volatile compounds of seeds of Hesperis bicuspidata, H. bottae and H. podocarpa

C649) S. Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Calamintha sylvatica Brompf. subsp. sylvatica and Calamintha sylvatica subsp. ascendens (Jordan) P.W. Ball

C650) M. Kosar, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Antioxidant and antimicrobial properties of the essential oil of Satureja cuneifolia during different maturation stages

C651) A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, Compositions of essential oils and trichomes of Teucrium chamaedrys L. subsp. trapezunticum Rech. fil. and subsp. syspirense (C. Koch.) Rech. fil.

C652) M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Headspace volatiles of three Turkish plants

C653) B.Demirci, N. Erdemoglu, . Adiguzel, F. Demirci, and K.H.C. Baser, The Essential Oil Composition of Szovitsia callicarpa Fisch et C. A. Mey. Growing in Turkey

 

40th Apimondia International Apicultural Congress,9-14 September 2007, Melbourne, Australia

C654) A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K. H. C. Baser, Screening Alternative Antibiotics-Essential Oils from Seseli spp. against Paenibacillus larvae subsp. larvaeStrains Isolated from Different Regions of Turkey

 

XII OPTIMA Meeting,10-16 September 2007, Pisa, Italy

C655) K.H.C. Baser, Underutilized species in the flora of Turkey

 

International Workshop on Herbal Medicinal Plants and Traditional Herb Remedies,20-21 September 2007, Hanoi, Vietnam

C656) K.H.C. Baser, Most widely traded plant drugs of Turkey

 

102nd Congress of the Italian Society of Botany,26-29 September 2008, Palermo, Italy

C657) N. Kavalcioglu, F. Demirci, L. Acik, B. Demirci, K.H.C. Baser, Characterization of Bellis perennis L. volatiles and bioactivity

 

7th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (7th SCNC),16-18 October 2007, Tashkent, Uzbekistan

C658) K.H.C. Baser, Most Traded Medicinal and Aromatic Plants of Turkey

C659) T. Ozek, G. Ozek, Y. Kan, K.H.C. Baser, Kinetic studies on microwave assisted distillation of essential oils of fennel and cumin seeds

C660) G. Ozek, T. Ozek, A. Duran, K.H.C. Baser, Application of different extraction techniques for the analysis of volatile metabolites from Ferulago cassia Boiss.

C661) B. Demirci, M. Cicek, G. Yilmaz, O Ketenoglu, K.H.C. Baser, Essential oils of Scutellaria species of Turkey

C662) A. Altintas, G. Iscan, M. Kosar, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Biological activities ofLycium barbarum and L. ruthenicum (Solanaceae) fruits

C663) G. Iscan, F. Demirci, N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, T. Arabaci, K.H.C. Baser, Essential oil composition and biological activities of some Achillea species growing in Turkey

C664) F. Demirci, G. Iscan, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Microbial transformation of aromatic compounds

C665) M. Kosar, F. Goger, K.H.C. Baser, Phenolic composition and antioxidant properties of some Mentha species using on-line and off-line methods

C666) M. Kurkcuoglu, M. Kosar, K.H.C. Baser, Comparison of microwave-assisted hydrodistillation and hydrodistillation methods for Pimpinella anisum L.

C667) Y.B. Kose, B. Demirci, E. Yucel, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of three endemic Centaurea species from Turkey

 

17. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (17. BİHAT),26-29 Ekim 2007, Kusadasi

C668) K.H.C. Baser, Karvakrol iceren ucucu yaglarin kimyasi ve biyolojik etkileri (Chemistry and biological activities of essential oils bearing carvacrol)

C669) G. Ozek, M. Kosar, G. Iscan, N. Tabanca, D.E. Wedge, S.I. Khan, T. Ozek, F. Demirci, E. Hamzaoglu, A. Duran, K.H.C. Baser, Achillea teretifolia Willd. uçucu yağinin kompozisyonu ve biyolojik aktiviteleri (Composition and biological activities of the essential oil of Achillea teretifolia Willd.)

C670) S. Alan, M. Kurkcuoglu, F. Goger, K.H.C. Baser, Rhododendron luteum Sweet (Ericaceae) türünün taksonomik, morfolojik, tüy ve kimyasal özellikleri (Taxonomical, morphological, chemical and trichome properties of Rhododendron luteum Sweet)

C671) C. Karaalp, B. Demirci, K.H.C. Baser, 10 Centaurea türünün uçucu yaglarinin bilesimi (Composition of the essential oils of 10 Centaurea species)

C672) H. Kirmizibekmez, B. Demirci, F. Demirci, E. Yesilada, K.H.C. Baser, Lavandula stoechas L. ssp. stoechas yaprak ve cicek ucucu yaglarinin kimyasal bilesimi ve biyolojik etkileri (Chemical composition and biological activities of the leaf and flower essential oils of Lavandula stoechas L. ssp. stoechas)

C673) B. Demirci, K.H.C. Baser, Hypericum olympicum L. ucucu yaginin kimyasal bilesimi (Chemical composition of the essential oil of Hypericum olympicum L.)

C674) H. Berber, F. Demirci, G. Iscan, K.H.C. Baser, p-Simen, timol ve karvakrol’ün klorofil türevi katalizörler ile timokinona dönüsümü (Transformation of p-cymene, thymol and carvacrol to thymoquinone via chlorophyl based catalysts)

C675) A. Altintas, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, Centaurea paphlagonica (Bornm.) Wagenitz uçucu yağinin kompozisyonu (Composition of the essential oil of Centaurea paphlagonica (Bornm.) Wagenitz)

C676) O. Kizilkecili, T. Askun, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Salvia cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham ve Salvia pomifera L. türlerinin metanol, etanol ekstrelerinin ve ucucu yağlarinin antibakteriyal, antifungal ve antituberkuloz aktivitelerinin tayini (Determination of the antibacterial, antifungal and antituberculose activities of the metanolic and ethanolic extracts and essential oils of Salvia cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham and Salvia pomifera L.)

C677) N. Kirimer, G. Iscan, F. Demirci, B. Demirci, K.H.C. Baser, Limonen-1,2-diol’ün mikrobiyal trasformasyonla üretimi ve antimikrobiyal etkileri (Production of limonen-1,2-diol by microbial transformation and its antimicrobial activities)

C678) G. Iscan, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Geotrichum fragrans’in tepe boslugu-kati faz mikroekstraksiyon yontemi ile ucucu bilesiklerinin belirlenmesi (Determination of the volatiles of Geotrichum fragrans by head-space solid phase microextraction technique)

C679) M. Kurkcuoglu, S. Cakal, K.H.C. Baser, A. Ocak, Thymus samius Ronniger et Rech. fil. ucucu yaginin bilesimi (Composition of the essential oils of Thymus samius Ronniger et Rech. fil.)

C680) M. Ozturk, U. Karik, A.B. Tinmaz, K.H.C. Baser, Türkiye dis ticaretinde tibbi bitkiler (Medicinal plants in the foreign trade of Turkey)

C681) U. Karik, R.Bahtiyarca Bagdat, A.B. Tinmaz, M.Ozturk, K.H.C. Baser, Tibbi ve aromatik bitkilerin tarimsal üretimde hastalik ve zararlilara karsi dogal mücadele kaynagi olarak kullanimi (Utilization of medicinal and aromatic plants for natural protection against diseases and pests in agriculture)

C682) U. Karik, M. Ozturk, A.B. Tinmaz, K.H.C. Baser, Tibbi ve aromatik bitkilerin organik uretimi (Organic cultivation of medicinal and aromatic plants)

C683) M. Ozturk, A.B. Tinmaz, U. Karik, K.H.C. Baser, Ucucu yag sektorunun ulusal ekonomimizdeki yeri, sorunlarii ve cozum onerileri (Status of the essential oil sector in national economy, problems and proposed solutions)

C684) I. Orhan, S. Aslan, M. Kartal, B. Sener, K.H.C. Baser, Rosmarinus officinalis L. bitkisinin antikolinesteraz aktivite yönünden incelenmesi (Investigation of Rosmarinus officinalis for anticholinesterase activity)

C685) T. Ozek, G. Ozek, M.G. Pimenov, E.V. Kljuykov, K.H.C. Baser, Eskisehir için yeni floristik kayit Grammosciadium pterocarpum Boiss.: Meyve ve yaprak ucucu bilesenlerinin kompozisyonu (Composition of the fruit and leaf essential oils of Grammosciadium pterocarpum Boiss., a new floristic record for Eskisehir)

 

51st TEAC (Symposium on the Chemistry of Terpenes , Essential oils, and Aromatics),10-12 November 2007, Nagahama, Shiga, Japan

C686) Y. Asakawa, M. Toyota, K.H.C. Baser, S. H. von Reuß, W. A. König, B. Erol, H. Ozenoglu, and I. Gokler, Volatile components of Turkish liverworts

 

EXPO 2015 Izmir- 2nd International Symposium – Health for All: New Routes to a Better World,13-16 February 2008, Izmir, Turkey

C687) K.H.C. Baser, Most widely traded medicinal and aromatic plants of Turkey

 

7th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals and Americal Society of Pharmacognosy 4th Interim Meeting,12-16 April 2008, Oxford, Mississippi (USA)

C688) K.H.C. Baser, Essential oils: The case of Oregano oil and carvacrol

C689) D.E. Wedge, N. Tabanca, B. Demirci, T. Ozek, K.H.C. Baser, J.A. Klun, Z. Liu, S. , C. Cantrell, J. Zhang, GC-MS Fingerprinting of Angelica sinensis and A. archangelicaRoot Components and Mosquito Deterrent Activity

C690) D.E. Wedge, B.Demirci, N.Tabanca, K.H.C. Baser, H.F.Sakhanokho, T.Rinehart, Composition of Essential Oils and Antifungal Activity of Hedychium cultivars

C691) N.Tabanca, A. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C.Baser, D. E. Wedge, N. Johnson, I.A. Khan, Biological activities and composition of essential oils from the plants grown in the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research

 

6th International Symposium on Apiales (APIALES-2008),25-27 June 2008, Moscow, Russia

C692) A.M. Gencler Ozkan, B. Demirci, E. Satir, M. Coskun, K.H.C. Baser, Essential oil composition of Ferulago platycarpa Boiss. et Bal. and F. longistylis Boiss. herbs

C693) C.S. Kilic, B. Demirci, M. Coskun, H. Duman, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Ferulago isaurica Pesmen and F. pachyloba (Fenzl) Boiss. (Apiaceae) endemic to Turkey

C694) G. Ozek, M.G. Pimenov, E.V. Kljuykov, K.H.C. Baser, Composition of the volatile metabolites of Sium sisaroideum DC.

 

7th Joint Meeting of GA, AFERP, ASP, PSE & SIF,3-8 August 2008, Athens, Greece

C695) K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, B. Demirci, T. Ozek, G. Tarimcilar, Chemotypic variations of the essential oils of Mentha species collected in the Marmara region of Turkey

 

39th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2008),7-10 September 2008, Quedlinburg, Germany

C696) K.H.C. Baser, Essential oil bearing trees of Turkey

C697) K. Polatoglu, B. Demirci, N. Goren, K.H.C. Baser, Essential oil composition of Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson from Turkey

C698) Y. Noma, T. Hashimoto, M. Fujiwara, G. Iscan, F. Demirci, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Microbial transformation of grifolin, neogrufolin, sclareolide, sclareol, sclareodiol and pinane-2,3-diol and biological activities of metabolites against MRSA

 

International PSE Symposium on Natural Products in Cancer Therapy,23-26 September 2008, Naples, Italy

C699) B. Demirci, T. Kiyan, F. Demirci, K.H.C. Baser, Antiangiogenic effects of Hypericum perforatum L. essential oil

 

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,7-9 Ekim 2008, Van, Turkey

C700) N.B. Oral, L. Vatansever, C. Sezer, B. Aydin, A. Guven, M. Gulmez, K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, Antimikrobiyel paketlemenin taze broiler butlarinin raf omru uzerine etkisi

 

18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisi,16-18 Ekim 2008, Istanbul, Turkey

C701) K.H.C. Baser, Dunya’da Bitkisel Ilaclar

C702) E. Sezik, E. Kocakulak, T. Ozek, K.H.C. Baser, Andiz pekmezi’nin kokulu maddeleri uzerinde arastirmalar

C703) E. Sezik, E. Kocakulak, T. Ozek, K.H.C. Baser, Juniperus drupacea Lab. yaprak ucucu yagi uzerinde arastirmalar

C704) E. Sezik, E. Kocakulak, T. Ozek, K.H.C. Baser, Juniperus drupacea Lab. meyve ucucu yagi uzerinde arastirmalar

C705) A. Altintas, T.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, Centaurea coronopifolia Lam. ucucu yaginin kompozisyonu

C706) T. Ozek, M. Kurkcuoglu, M. Vural, K.H.C. Baser, Centaurea tchichatcheffiiFischer et C.A. Meyer (Asteraceae) ucucu yag ve bilesiklerinin gaz kromatografik degerlendirilmesi

C707) C.S. Kilic, B. Demirci, M. Coskun, H. Duman, K.H.C. Baser, Turkiye icin endemik olan Ferulago isaurica Pesmen ve F. pachyloba (Fenzl.) Boiss (Apiaceae) herbalarindan elde edilen ucucu yagin bilesimi

C708) A.M. Gencler-Ozkan, B. Demirci, E. Satir, M. Coskun, K.H.C. Baser, Ferulago platycarpa Boiss et Bal. ve Ferulago longistylis Boiss. bitkilerinin ucucu yag bilesenleri

C709) G. Ozek, G. Yatagan, A. Duran, E. Martin, M. Ozturk, K.H.C. Baser, Peucedanum isauricum Parolly et Nordt ucucu yaginin analizi

C710) S. Alan, A. Altintas, B. Demirci, F. Koca, K.H.C. Baser, Lavandula stoechas L. subsp. stoechas ve Lavandula stoechas L. subsp. cariensis (Boiss.) Rozeira alttürlerinin ucucu yag bilesimleri

C711) M. Kurkcuoglu, S. Oner, A. Duzenli, D. Karaomerlioglu, K.H.C. Baser, Thymbra spicata L. ucucu yaglarinin bilesimi ve cluster analizi

C712) M. Kosar, S. Cakal, G. Duali, F. Goger, K.H.C. Baser, Pelargonium endlicherianum Fenzl. kok ekstrelerinin antioksidan ozellikleri

C713) G. Ozek, G. Iscan, F. Demirci, A. Duran, E. Hamzaoglu, K.H.C. Baser, Heracleum turleri ucucu yaglari uzerinde antikandidal aktivite tarama calismalari

C714) G. Iscan, F. Demirci, A. Altintas, K.H.C. Baser, Trans-stilben oksit’in Alternaria alternata ile biyotransformasyonu

C715) F. Demirci, G. Cayirdere, S. Butun, G. Iscan, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Timokinonun fungal biyotransformasyonu

C716) B. Demirci, T. Kiyan, K.H.C. Baser, Hypericum hircinum L. turunun ucucu yag bilesimi

 

4th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants (WOCMAP IV),9-14 November 2008, Cape Town, South Africa

C717) K.H.C. Baser, G. Ozek, F. Demirci, G. Iscan, E. Hamzaoglu, A. Duran, Chemical composition and antibacterial evaluation of the essential oils of Ferulago aucheri Boiss. from different localities

C718) K.H.C. Baser, B. Demirci, T. Kiyan, F. Demirci, H. Duman, The chemical composition of Stenotaenia macrocarpa essential oil and bioactivity

C719) Y.B. Kose, A. Altintas, O. Tugay, T. Uysal, B. Demirci, K. Ertugrul, K.H.C. Baser, Composition of the essential oil of two endemic Centaurea species from Turkey

C720) G. Ozek, F. Demirci, G. Iscan, N. Tabanca, D.E. Wedge, A. Duran, E. Hamzaoglu, K.H.C. Baser, Chemical composition and biological evaluation of Heracleum pastinacifolium subsp. transcaucasicum and H. pastinacifolium subsp. incanum essential oils

C721) G. Ozek, Y. Suleimenov, M. Y. Ishmuratova, S.B. Rakhmadieva, K.H.C. Baser, Chemical composition of essential oils from Central and Northeastern regions of Kazakhstan

C722) T. Ozek, G. Ozek, M.G. Pimenov, E.V. Kjuykov, K.H.C. Baser, Composition of the volatile metabolites from different parts of Torilis leptophylla (L.) Reichb. and T. ucranica Sprengel

C723) S. Alan, A. Altintas, B. Demirci, F. Koca, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Lavandula stoechas L. subsp. stoechas (Boiss.)

C724) S. Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta and Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) P.W. Ball

C725) A. Altintas, O. Tugay, B. Demirci, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Centaurea diffusa Lam. and Centaurea zeybekii Wagenitz

C726) G. Iscan, N. Kirimer, F. Demirci, K.H.C. Baser, Biotransformation and biologically active metabolites of ( )-(-)-phellandrene

C727) N. Kirimer, M. Kurkcuoglu, G. Akgul, K.H.C. Baser, Composition of the essential oil of Marrubium anisodon C. Koch

C728) M. Kurkcuoglu, A. Duran, K.H.C. Baser, The essential oils of four endemic Salvia species in Turkey: S. divaricata, S. eriophora, S. longipedicellata and S. pilifera

 

237th ACS National Meeting & Exposition,March 22-26, 2009, Salt Lake City , UT (USA)

C729) N. Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, S. Zhang, J. Zhang, P. Nan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J Sampson, C. Werle, D.E. Wedge, Composition and Bioactivities from the Barks and Leaf Essential Oils of Three Cinnamomum species from China

 

8th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals 6–9 April 2009 University of Mississippi, University, MS (USA)

C730) N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, J.L. Turner, C. Pounders, G. Akaydin, F. Demirci, Z. Pan, I.A. Khan, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, A Rapid Microdistillation Method for the Texas and Turkish Salvia Species and Their Genetic Profiles

C731) N. Techen, N. Tabanca, B. Demirci, I. Gurbuz, Z. Pan, I.A. Khan, F. Demirci, D.E. Wedge, KHC Baser, Chemical Characterization and Genomic Profiling of Achillea biebersteinii from Various Localities in Central Turkey

C732) B. Demirci, N. Tabanca, D.E. Wedge, S.I. Khan, I.A. Khan, Z. Aytac, .KH.C.Baser, Chemical Composition and Biological Activities of Four Achillea Essential Oils from Turkey

C733) N. Kirimer, B. Demirci, H. Duman, K.H.C. Baser, Essential Oil of Inula saranaBoiss. (Compositae), an Endemic Species of Turkey

C734) A.T. Koparal, B. Demirci, M. Kaya, G. Duali, S. Butun, K.H.C. Baser, F. Demirci, Evaluation of the Angiogenic Activity of Salvia triloba L. Essential Oil

C735) N. Tabanca, A.D. Weerasooriya, B. Demirci, K.H.C. Baser, I.A. Khan, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, D.E. Wedge, Insecticidal Activities and Composition of Essential Oils from the Medicinal Plant Garden at the National Center for Natural Products Research

C736) D.E. Wedge, Z. Gao, N. Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, Chemical Composition and Biological Activities of Two Angelica Essential Oils from China

C737) D.E. Wedge, Z. Gao, N. Tabanca, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Pridgeon, J.J. Becnel, B.J. Sampson, C.T. Werle, The Chemical Composition and Biological Activities of Notopterygium incisum and Notopterygium forbesii Essential Oils from China

 

1. Ulusal Biyoloji Topluluklari Kongresi,16-18 Nisan 2009, Bursa, Turkey

C737) K.H.C. Baser, Turkiye’nin Onemli Tibbi ve Aromatik Bitkileri

 

Türkiye’de Biyoteknoloji Sektoru ve Kariyer Firsatlari Sempozyumu,11-12 Mayis 2009, Canakkale, Turkey

C738) K.H.C. Baser, Farmakognozi ve Biyoteknoloji

 

8th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds,15-17 June 2009, Eskisehir, Turkey

C739) T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, An Application on Isolation of Chiral Compounds and Enantiomers from Essential Oils by Preparative Fraction Collector.

C740) A. Kaya, B. Demirci, K.H.C. Baser, The Essential Oil Composition of Seseli campestre Besser Growing in Turkey.

C741) G. Ozek, S. Shatar, T. Ozek, B. Dumaajav, K.H.C. Baser, Gas-Chromatographic Analysis of the Essential Oils of Artemisia Species from Mongolia.

C742) G. Ozek, E. Akalin, K.H.C. Baser, Gas-Chromatographic Analysis of the Volatile Metabolites of Several Ferulago Species from Turkey.

C743) G. Ozek, G. Yatagan, M. Pimenov, E. Kljuykov, K.H.C. Baser Volatile Metabolites of Astrodaucus orientalis (L.) Drude.

C744) F. Demirci, G. Cayirdere, B. Demirci, F. Goger, G. Iscan, K.H.C. Baser, Essential Oil Composition and Antimicrobial Activity of Cedrus libani A. Rich from Turkey.

C745) H.T. Kiyan, H.G. Duymus, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Determination of Volatile Compounds of Cymbopogon excavatus Stapf.

C746) M. Kosar, B. Demirci, F. Goger, K.H.C. Baser, Relationship between the Antioxidant Activity and Chemical Composition of Commercial Origanum Species from Turkey.

C747) S. Alan, B. Demirci, G. Iscan, Y.B. Kose, K.H.C. Baser, Composition and Anticandidal Activity of The Essential Oil of Hypericum perforatum L.

C748) D. Tasdemir, F. Demirci, K.H.C. Baser, Antiprotozoal Activity of Further Constituents of the Essential Oil of Turkish Origanum onites L.

C749) F. Goger, G. Ozek, M. Ozturk, A. Duran, M. Pimenov, E.V. Kljuykov, M. Kosar, K.H.C. Baser, Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Oils of Grammosciadium daucoides Dc.

C750) F. Demirci, T. Portakal, G. Iscan, H. E. Temel, N. Kirimer, K.H.C Baser, In Vitro Lipoxygenase Inhibition of some Stilbenes

C751) F. Demirci, H.T. Kiyan, B. Demirci, K.H.C. Başer, In vivo Angiogenic Evaluation and Chemical Composition of Pinus pinea L. Essential Oil

C752) M. Kurkcuoglu, G. Duali, A. Duran, K.H.C. Baser, Essential Oil Composition of Anthemis pauciloba Boiss. var. microstephana (Eig.) Grierson and Anthemis pauciloba Boiss. var. pauciloba Boiss.

C753) B. Kunduhoglu, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Essential Oil Compositions of The Salvia dicroantha S. verticillata and S. wiedemanii from Turkey and their Antimicrobial Activities

 

European Association of Faculties of Pharmacy 2009 Annual Conference: New Issues in Postgraduate / post-registration Pharmacy Education,June 18 – 20, 2009, Oslo, Norway.

C754) M.Coşkun, N.Kirimer, F.Akçay, M.V.Pabuççuoğlu, İ.Demirhan, T, Baykal, A.Başaran, G.Aktay, G.Sariyar, S.Rollas, Ş.Saygi, D.D.Erol, R.Demirdamar, K.H.C. Baser, Continuing Professional Development Program’s (CPD’s) in Pharmacy: Since 1986 in Turkey.

 

9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (9th ISOPS),23-26 June 2009, Ankara, Turkey

C755) A.M. Gençler Ozkan, B. Demirci, K.H.C. Baser, H. Duman, Essential Oil Composition of four Achillea Species from Turkey

C756) C.S. Kilic, B. Demirci, H. Duman, M. Coskun, K.H.C. Baser, Fatty Acid Composition of Herba and Rhizomes of Crenosciadium siifolium Boiss. and Heldr.

C757) T. Ozek, G. Yatagan, A. Duran, M. Ozturk, B. Dogan, K.H.C. Baser, Chemical Composition of the Volatile Metabolites of Ferulago aucheri Boiss. and Ferulago angulata (Schlecth.) Boiss. Fruits

C758) B. Demirci, H. E. Temel, T. Portakal, H. Kirmizibekmez, F. Demirci, K.H.C. Baser, Evaluation of the Inhibitory Effect of Calamintha nepeta subsp. glandulosa Essential oil on lypoxygenase and Radical Scavenging

C759) F. Demirci, H. E. Temel, G. Cayirdere, H. Berber, G. Iscan, K.H.C. Baser, The Inhibition of Acetylcholine-/ Butyrlcholinesterases and Lypoxygenase by p-cymene Derivatives

C760) E. Kaya, G. Karatoprak, M. Kosar, H. Ozbilge, K.H.C. Baser, Antimicrobial Properties of Alchemilla mollis

C761) H.T. Kiyan, M. Kurkcuoglu, A. Duran, M. Ozturk, K.H.C. Baser, the Determination of Volatile Compounds of two Achillea species

C762) H.G. Duymus, M. Kurkcuoglu, A. Duran, O. Cetin, K.H.C. Baser, The Comparison of Volatile Compounds from Whole and Crushed Fruits of Peucedanum chryseum (Boiss. et Heldr.) Chamberlain

C763) M. Kosar, G. Karatoprak, K.H.C. Baser, Antiradical Properties of Alchemilla mollis (Rosaceae)

 

The 50th Anniversary Meeting of the American Society of Pharmacognosy (ASP),27 June-1 July 2009, Honolulu, Hawai, USA

C764) N. Tabanca, Z. Gao, X.-C. Li, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, E. Uzunhisarcikli, A. Duran, E. Hamzaoglu, D.E. Wedge, A new acetylenic derivative compound from Prangos platychlaena ssp. platychlaena fruit essential oils

 

57th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research,16-20 August 2009, Geneva, Switzerland

C765) K.H.C. Baser, B. Demirci, G. Ozek, A. Duran, N. Tabanca, D.E. Wedge, Research into chemistry and biological activities of Prangos Lindl. (Apiaceae) species of Turkey

C766) H.T. Kiyan, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, In vivo angiogenic evaluation and chemical composition of Ruta chalepensis L. essential oil

C767) H.G. Duymus, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, K. Turgut, Volatile compounds of three Thymus sipyleus subspecies from different sites in Turkey

C768) M. Kurkcuoglu, H. Inceer, S. Ayaz, K.H.C. Baser, Essential oil composition of Matricaria chamomilla var. chamomilla and var. recutita from Turkey

 

6th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods and 15th International Symposium on Separation Sciences,2-4 September 2009, Siofok, Hungary

C769) N. Tabanca, Á. M. Móricz, B. Demirci, K.H.C. Baser, E. Mincsovics, P.G. Ott, S.O. Duke, D. E. Wedge, E. Tyihák, Investigation of Origanum onites Essential oil by Overpressured Layer Chromatography, bioautography and phytotoxic activity

 

69th International Congress of FIP. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2009,3-8 September 2009, Istanbul, Turkey

C770) H.G. Duymus, K.H.C. Baser, F. Celep, M. Dogan, B. Demirci, A. Kahraman, The comparison of volatile constituents of Salvia ceratophylla collected from different regions in Turkey

C771) H.T. Kiyan, B. Demirci, F. Demirci, G. Iscan, K.H.C. Baser, Chemical composition and the antimicrobial activity of four Hypericum species from Turkey

 

40th International Symposium on Essential Oils (40th ISEO),6-9 September 2009, Savigliano, Italy

C772) F. Demirci, B. Demirci, A.T. Koparal, K.H.C. Baser, Evaluation of angiogenic activity of Lamiaceae essential oils by using the in vivo chorioallantoic membrane (CAM) assay.

C773) S. Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Calamintha grandiflora (L.) Moench

C774) F. Goger, B. Demirci, G. Ozek, H. Duman, K.H.C. Baser, Essential oil composition of three Stachys L. species from Turkey

C775) Y. Suleimenov, G. Ozek, K.H.C. Baser, Chemical composition of the volatiles of Artemisia species from Kazakhstan

C776) T. Ozek, G. Ozek, A. Duran, Y. Bagci, M. Dinc, K.H.C. Baser, Gas-chromatographic analysis of the essential oils of Johrenia species from Turkey

C777) B. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, Compositions of the Essential Oils of Six Salvia Species from Turkey

C778) Y.B. Kose, S. Alan, B. Demirci, K.H.C. Baser, Geographical variation of Ajuga laxmannii (L.) Bentham essential oil

 

5th International Congress of Ethnobotany (ICEB 2009),21-24 September 2009, San Carlos de Bariloche, Argentina

C779) K.H.C. Baser, Wild Food Plants of Turkey

 

1st International Symposium “Collaborative Investigation of the Essential Oils and Bioactive Constituents of Aromatic and Medicinal Plants of Mongolia”,21-22 October 2009, Ulaanbaatar, Mongolia

C780) K.H.C. Baser, G. Ozek, T. Ozek, S. Shatar, D. Baatar, Contribution to the knowledge of the essential oils of Mongolian plants

 

Annual Science Meeting, Quality Standards for Medicines,20 November 2009, Istanbul, Turkey

C781) K.H.C. Baser, Herbal drugs in the European Pharmacopoeia

 

XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi,13-16 Aralik 2009, Antalya, Turkey

C782) N. Kirimer, F. Demirci, G. Iscan, K.H.C. Baser, Mono- ve seskiterpenlerin mikrobiyal transformasyonu

 

9th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals,12-15 April 2010, Oxford, Mississippi, USA

C783) N. Tabanca, E.K. Blythe, U.R. Bernier, B. Demirci, K.H.C. Baser, A. Weerasooriya, I.A. Khan, D.E. Wedge, Characterization and comparison of five Eucalyptus essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti

C784) T. Ozek, G. Ozek, G. Iscan, N. Tabanca, F. Demirci, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Evaluation of some enantiomers from essential oils: Isolation and biological activities

C785) G. Ozek, M. Ishmuratova, K.H.C. Baser, Composition of the essential oil of Aulacospermum anomalum Ledeb. from Kazakhstan

 

6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), 18-22 April 2010, Antalya, Turkey

C786) B. Demirci, H.T. Kiyan, K.H.C. Baser, F. Demirci, The in vivo angiogenic evaluation of Thymbra spicata L. essential oil

C787) G.Zh. Baisalova, G. Ozek, K.H.C. Baser, S.B. Rakhmadieva, Volatile compounds of overground part of Halimodendron halodendron (Pall) Voss

 

Hacettepe Universitesi AR-GE Proje Pazari ve Patent Gunleri,10-11 May 2010, Ankara, Turkey

C788) O. Ozmen, N. Aktas, F. Demirci, K.H.C. Baser, A. Tanyolac,Terpenlerin Enzimatik Polimerizasyonu

 

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,22-25 June 2010, Ankara, Turkey

C789) O. Ozmen, N. Aktas, F. Demirci, K.H.C. Baser, A. Tanyolac, Karvakrol’ün Enzimatik Polimerizasyon Kinetiğinin Modellenmesi

 

The 14th International Congress ” PHYTOPHARM 2010 “,1-3 July 2010, St-Petersburg, Russia

C790) K.H.C. Baser, Research into Essential Oils in Eskisehir, Turkey

 

2010 Joint Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy & the Phytochemical Society of North America Natural Solutions to 21st Century Problems – from Discovery to Commercialization,10 – 14 July 2010, Tradewinds Island Grand, St Petersburg Beach, Florida (USA)

C791) N. Tabanca, D.E. Wedge, A.R. Bernier, J.J. Becnel, K.H.C. Baser, Discovering Natural Insecticides and Repellents from Medicinal and Aromatic Plants against Aedes aegypti

C792) T. Serbetci, N. Ozsoy, B. Demirci, A. Can , K.H.C. Baser, Evaluation of the antioxidant activity and essential oil composition of Hypericum lydium from Turkey

C793) T. Serbetci, B. Demirci, C. Bozkurt Guzel, S. Kultur, M. Erguven, K.H.C. Baser, Essential oil composition, antimicrobial and cytotoxic activities of two endemic Stachys cretica subspecies (Lamiaceae) from Turkey

 

58 th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA 2010),29 August – 2 September 2010. Berlin, Germany

C794) K.H.C. Baser, B. Demirci, A. Donmez, Z. Ugurlu, Compositions of volatiles and fixed oils of the seeds of Nigella species

C795) F. Goger, A. Altintas, M. Kosar, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Quantitative HPTLC determination of rosmarinic acid and antioxidant activity of Origanum onites L. Water and 70% methanol extracts

C796) B. Demirci, T. Kiyan, A. Koparal, M. Kaya, F. Demirci, K.H.C. Baser, The in vivo and in vitro angiogenic evaluation of the essential oil of Echinophora tournefortii

C797) F. Demirci, H. Duymus, T. Kiyan, B. Demirci, K.H.C. Baser, The in vivoangiogenic evaluation of betulin

 

41st International Symposium on Essential Oils (ISEO 2010),5-8 September 2010, Wroclaw, Poland

C798) K.H.C. Baser, B. Demirci, Research into Salvia essential oils of Turkey: Recent results

C799) N. Kirimer, B. Demirci, K.H.C. Baser, H. Duman, Composition of essential oils of two endemic Anthemis species from Turkey

C800) M. Kurkcuoglu, H. Malyer, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Artemisia annua L. and Artemisia vulgaris L. from Turkey

C801) B. Demirci, H.E. Temel, F. Demirci, F. Celep, A. Kahraman, M. Dogan, K.H.C. Baser, The chemical characterisation of some Salvia essential oils and their inhibitory effects on acetylcholinesterase and butylcholinesterase

C802) H.G. Duymus, H.T. Kiyan, F. Goger, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Antimicrobial and antioxidant evaluation of Vitex agnus-castus essential oil

C803) F. Demirci, N. Tabanca, D. Wedge, B. Demirci, E. Civisov, K.H.C. Baser, The effects of Nigella sativa L. and its constituents against plant pathogenic fungi

 

Phytochemical Society of Europe (PSE) International Symposium on Terpenes: Application, Activity and Analysis,26-29 September 2010, Istanbul, Turkey

C804) T. Ozek, G. Ozek, F. Demirci, N. Tabanca, D. Wedge, K.H.C. Baser, Preparative isolation technique and biological activity of some terpene enantiomers

C805) I. Erdogan-Orhan, F.Sezer Senol, B. Demirci, N. Ozturk, K.H.C. Baser, B. Sener, Studies on enzyme-inhibitory and antioxidant activities and phytochemical profiling of Phagnalon graecum Boiss.

C806) H. Bardakci, B. Demirci, E. Yesilada, H. Kirmizibekmez, K.H.C. Baser, Chemical composition of the essential oil of the subterranean parts of Valeriana alliariifolia

C807) G. Iscan, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, The anticandidal essential oil of Nepeta transcaucasica Grossh.

C808) G. Ozek, N. Tabanca, S. Shatar, Sh. Altantstseg, D. Baatar, T. Ozek, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, J.J. Becnel, Chemical composition and mosquito larvicidal activities of the oils of three Dracocephalum species from Mongolia

C809) G. Ozek, Y. Suleimanov, R. Dudkin, P.G. Gorovoi, F. Goger, K.H.C. Baser, Chemical composition and antioxidant activity of the oils of some Artemisia species from far east of Russia

C810) G. Ozek, N. Tabanca, F. Goger, A. Duran, E. Hamzaoglu, M. Ozturk, M. Pimenov, E.V. Kljuykov, K.H.C. Baser, D.E. Wedge, Mosquito larvicidal and antioxidant activities of the essential oils of Prangos species

C811) G. Ozek, M. Ishmuratova, K.H.C. Baser, Chemical composition of the oils of Seseli buchtormense (Fisch. ex Hornem.) Koch, S. sessiliflorum Schrenk and S. strictum Ledeb.

 

10. Turkiye Eczacilik Kongresi (10th Pharmaceutical Congress of Turkey),29 Eylul – 3 Ekim 2010, Ankara, Turkey

C812) K.H.C. Baser, Mesleki yeterlilikte meslek ici eğitimin onemi ve Eczacilik Akademisi (The importance of life-long learning in professional proficiency and the Academy of Pharmacy)

 

19. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT 2010),27-30 Ekim 2010, Mersin, Turkey

C813) K.H.C. Baser, Avrupa Farmakopesinde Bitkisel Ilaclar

C814) T. Ozek, G. Ozek, M.G. Pimenov, E.V.Kljuykov, K.H.C. Baser, Fuernrohria setifolia C. Koch bitkisinden mikrodistilasyon ile elde edilen ucucu bilesiklerin GC/FID ve GC/MS analizi

C815) G. Ozek, A. Duran, M. Ozturk, K.H.C. Baser, Neocryptodiscus papillaris (Boiss.) Hernst et Heyn bitkisinin ucucu yag kompozisyonu

C816) H.E. Temel, B. Demirci, I.E. Poyraz, F. Demirci, K.H.C. Baser, Bazi Salvia turleri ucucu yaglarinin in vitro olarak asetilkolinesteraz ve butirilkolinesteraz inhibisyonlarinin incelenmesi

C817) C. Koseoglu, N, Kirimer, G. Iscan, K.H.C. Baser, Eskisehir piyasasindaki yagalti sularinin ucucu bilesikleri ve mikrobiyal kontrolleri

 

The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses,3-4 November 2010, Petra, Jordan

C818) K.H.C. Baser, Most widely traded medicinal and aromatic plants of Turkey

 

Ormancilik Arastirma Mudurlukleri ARA Calisma Gruplari Toplantisi,13-17 Aralik 2010, Antalya, Turkey

C819) K.H.C. Baser, Turkiye’nin Ucucu Yag Iceren Ağaçları

 

ICS-UNIDO Expert Group Meeting on Priority Needs of Developing Countries in the Field of Medicinal and Aromatic Plants,21-22 February 2011, Trieste, Italy

C820) K.H.C. Baser, Essential oil technology and its utilization for veterinary and human health

 

Defne Tibbi ve Aromatik Bitkiler Konferansi,19-20 Mart 2011, Hatay, Antakya, Turkey

C821) K.H.C. Baser, Turkiye’nin Onemli Tibbi ve Aromatik Bitkileri

 

10th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals,11-14 April 2011, Oxford, MS (USA)

C822) N. Tabanca, D.E. Wedge, J.F. Carroll, M. Kramer, N.M. Elejalde, U.R. Bernier, M. Coy, J.J. Becnel, B. Demirci, K.H.C. Baser, J. Zhang, S. Zhang, Activity of Cupressus funebris, Juniperus communis and J. chinensis (Cupressaceae) essential oils ans repellents against ticks (Acari: Ixodidae) and as repellents and toxicants against mosquitoes (Diptera: Culicidae)

 

3. AR-GE Pazari Etkinligi,10-11 Mayis 2011, Eskisehir, Turkey

C823) K.H.C. Baser, F. Demirci, Biyoaktif aroma kimyasallarinin biyotransformasyonu (Biotransformation of Bioactive Aroma Chemicals)

 

1. Ulusal Nar Kongresi,13-15 Mayis 2011, Bilecik, Turkey

C824) K.H.C. Baser, Nar meyvesinin kimyasal bilesimi ve biyolojik etkileri (Chemical composition and biological activities of Pomegranate fruit)

 

4. Her Yonuyle Eczacilik Sempozyumu,20-22 Mayis 2011, Eskisehir, Turkey

C825) K.H.C. Baser, Yasam Boyu Egitim ve Eczacilik Akademisi (Life-long learning and the Academy of Pharmacy)

 

PLANTY Workshop – Functional Food and Feed Ingredients from Vegetal By-products: Properties, Safety and Traceability Assessment,23-24 May 2011, Monells, Spain

C826) K.H.C. Baser, Production of value-added materials from plant-based industrial wastes in Turkey

 

The 15th International Congress Phytopharm 2011,25-27 July 2011, Nuremberg, Germany

C827) F. Demirci, B. Demirci, K.H.C. Baser, Anti-angiogenic effect of borneol enantiomers on the chorioallantoic membrane assay

C828) B. Demirci, A.T. Koparal, H.T. Kiyan, M. Kaya, F. Demirci, K.H.C. Baser, The in vivo and in vitro angiogenic evaluation of Fennel essential oil

C829) G. Iscan, B. Demirci, F. Demirci, Y.B. Kose, K.H.C. Baser, Chemical characterization and antimicrobial evaluation of Stachys citrina subsp. citrina essential oil

 

59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA 2011),4-9 September 2011, Antalya, Turkey

C830) N. Kirimer, F. Goger, K.H.C. Baser, HPLC-MS/MS quantitative determination of gallic acid and cyanidin-3-glucoside of bilberry fruit extract from Turkey

C831) H.G. Duymus, F. Goger, K.H.C. Baser, Quantitative analysis of cyanidin-3-glucoside in different elderberry extracts by HPLC

C832) G. Iscan, N. Kirimer, F. Demirci, K.H.C. Baser, Microbial transformation of beta-phellandrene

C833) M. Karaca, S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Major volatile compounds of 50 Thymus taxa naturally grown in Antalya region of Turkey

C834) S. Elmasulu, M. Kurkcuoglu, A.G. Ince, M. Karaca, A. Cinar, A. Onus, K.H.C. Baser, K. Turgut, Classification of 63 Origanum taxa based on microsatellite markers and essential oil composition

C835) M. Ishmuratova, T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, Chemical composition of the oil of Cicuta virosa L. from Kazakhstan

C836) S.B. Rakhmadieva, G. Ozek, M. Marenich, K.H.C. Baser, Sulphur containing volatiles of Barbarea vulgaris WT Aiton from Kazakhstan

C837) B. Demirci, S.I. Alqasoumi, A.J. Al Rehaily, M.A. Al Yahya, H.S. Yusufoglu, N. Tabanca, D.E. Wedge, F. Demirci, J.J. Becnel, U.R. Bernier, K.H.C. Baser, Phoenix dactylifera L. essential oil: Chemical composition, antimicrobial and insecticidal activities

C838) S. Erel Baykan, B. Demirci, S. Demir, C. Karaalp, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Centaurea aphrodisea, C. polyclada, C. athoa, C. hyalopsis and C. iberica

C839) G. Gulsoy, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, G. Sariyar, Variation in the essential oil composition of the fruits of Vitex agnus-castus

C840) U. Karik, A.C. Saglam, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Compositions of the essential oils of Salvia fruticosa Mill. populations in the flora of Marmara region

C841) N. Tabanca, B. Demirci, E.K. Blythe, U.R. Bernier, A. Ali, D.E. Wedge, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Composition of Artemisia abrotanum and A. pontica essential oils and their repellent activity against Aedes aegypti

C842) M. Kurkcuoglu, A.A. Megeed Abdel, K.H.C. Baser, The composition of Taif rose oil

C843) S.D. Karamustafa, N. Mansour, B. Demirci, A. Ankli, K.H.C. Baser, Q. Bickle, D. Tasdemir, In vitro effect of myrrh extracts on the viability of Schistosoma mansoni larvae

C844) S.S. Erdogan, U. Karik, K.H.C. Baser, The determination of total phenolics and flavonoid contents, and antimicrobial activity of some sage populations of Salvia fruticosa Mill., Salvia pomifera Mill. and Salvia tomentosa Mill. in the Marmara region of Turkey

C845) S.S. Soylu, M.K. Soylu, K.H.C. Baser, An investigation of the contents of phenolics, flavonoid compounds and antioxidant activity of some wild mushrooms

C846) M. Kosar, F. Goger, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Quantitative determination of gallic acid and cyanidin-3–glucoside within sumac extracts by HPLC-MS/MS

C847) F. Demirci, H.T. Kiyan, B. Demirci, K.H.C. Baser, The in vivo angiogenic evaluation of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea teretifolia Willd. essential oils

C848) A. Altintas, F. Goger, H.G. Duymus, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Quantitative analysis of rosmarinic acid in Rosmarinus officinalis growing in Turkey by LC-MS/MS

C849) R. Scheruebl, A. Orland, B. Demirci, W. Knoess, K.H.C. Baser, G. Franz, J. Heilmann, Comprehensive analysis of Artemisiae scopariae herba from different growing areas

C850) R. Bostancioglu, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, A.T. Koparal, Assessment of anti-angiogenic and anti-tumoral potentials of Origanum onites L. essential oil

C851) F.S. Senol, I. Orhan, M. Kurkcuoglu, M.H. Khan, A. Altintas, B. Sener, K.H.C. Baser, An in vitro approach to neuroprotective activity of Rosa damascena Mill, a medieval age traditional medicine used for memory enhancement

C852) O. Ustun, F. Senol, M. Kurkcuoglu, I. Orhan, M. Kartal, K.H.C. Baser, Appraisal of in vitro neuroprotective effects of Turkish Pinus L. species and pycnogenol and essential oil analyses

 

Herbal Products in Animal Health and Nutrition (HERBAN 2011),9-10 September 2011, Antalya, Turkey

C853) A. Ozkirim, N. Keskin, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, The role of essential oils as alternative natural products for the treatment of honey bee (Apis mellifera L.) diseases

 

42nd International Symposium on Essential Oils (ISEO 2011),11-14 September 2011, Antalya, Turkey

C854) N. Tabanca, A. Ali, U.R. Bernier, B. Demirci, E.K. Blythe, D.E. Wedge, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Repellent activity of essential oils of two Monarda species against Aedes aegypti

C855) T. Ozek, G. Ozek, F. Demirci, G. Iscan, N. Tabanca, D.E. Wedge, K.H.C. Baser, Isolation of enantiomeric compounds from essential oils by preparative gas chromatography-fraction collector system (PGC-FCS) and evaluation for biological activities

C856) G. Iscan, B. Demirci, F. Demirci, N. Kirimer, Y.B. Kose, K.H.C. Baser, The bioactive essential oil of Stachys lavandulifolia Vahl. subsp. lavandulifolia

C857) B. Kunduhoglu, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Essential oil composition and the evaluation of antimicrobial activity of a new species: Hypericum sechmenii Ocak & Koyuncu from Eskisehir – Turkey

C858) N. Kirimer, B. Demirci, G. Iscan, H. Malyer, A. Tosunoglu, K.H.C. Baser, Volatile compounds of five endemic Aristolochia species from Turkey

C859) G. Ozek, N. Tabanca, A. Duran, D.E. Wedge, J.J. Becnel, K.H.C. Baser, Chemical composition and biological activity of the oil of Bilacunaria aksekiense A. Duran sp. nov

C860) G. Ozek, F. Goger, M. Ishmuratova, K.H.C. Baser, Chemical composition and bioauthography-guided evaluation of Thymus rasitatus essential oil for its biological activity

C861) U. Karik, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of Salvia tomentosa Mill. populations in the flora of the Marmara region

C862) U. Karik, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Determination of yield and quality characteristics of the oils of Lippia citriodora L. harvested at different times

C863) A. Kaya, B. Demirci, M. Dinc, S. Dogu, K.H.C. Baser, Compositions of the essential oils of Teucrium cavernarum and Teucrium paederotoides, two endemic species from Turkey

C864) S. Alan, Y.B. Kose, B. Demirci, K.H.C. Baser, Composition of the essential oil of Ajuga bombycina Boiss.

C865) H.T. Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Chemical composition of essential oils from different parts of endemic Bupleurum in Turkey

C866) H.T. Saracoglu, M. Akin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Essential oil composition from different parts of some Bupleurum species from Turkey

C867) A. Altintas, H. Duymus, B. Demirci, K.H.C. Baser, Essential oil compositions of two Chaerophyllum species growing in Turkey

C868) N. Kucukboyaci, B. Demirci, N. Adiguzel, B. Bani, K.H.C. Baser, Essential oil composition of Grammosciadium pterocarpum Boiss. growing in Turkey

 

9th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (9th ISCNC),October 16-19, 2011, Urumqi, Xinjiang, China

C869) K.H.C. Baser, F. Demirci, The essential oils and their constituents – Biological and biotechnological applications

C870) T. Ozek, G. Ozek, K.H.C. Baser, One-step multiple fractionation of volatile compounds from essential oils by preparative fraction collector system

C871) G. Ozek, K.H.C. Baser, Development and optimization of HP-TLC and HPLC assays for Isatis indigotica Fortune ex Lindl. (Isatidis radix, Banlangen)

C872) H.T. Kiyan, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, The chemical composition and antioxidant activity of avocado (Persea gratissima Gaertner) seed and leaf essential oils

C873) H.G. Duymus, K.H.C. Baser, Preliminary chemical studies on Sambucus nigrafruits growing in Turkey

 

International Conference: “Medicinal and Aromatic Plants in Generating New Values in 21st Century“,9-12 November 2011, Sarajevo , Bosnia and Herzegovina

C874) K.H.C. Baser, Turkey as a source for medicinal and aromatic plants

 

AIPH Spring Meeting,27-31 March 2012, Antalya, Turkey

C875) K.H.C. Baser, Turkey as a source for medicinal and aromatic plants

 

X. Turk Eczacilik Tarihi Toplantisi,6-8 Haziran 2012, Istanbul, Turkey

C876) K.H.C. Baser, A. Mat, H. Tekiner, Tarihsel perspektiften Türk Farmakopesi

C877) K.H.C. Baser, H. Tekiner, Alkaloitlerin edebiyattaki yansimalari

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), 26-29 June 2012, Ankara, Turkey

C878) H. E. Temel, G.A. Ciftci, B. Demirci, F. Demirci, M. Dinc, S. Dogu, K.H.C. Baser, The chemical characterization, antiinflammatory activity and cytotoxicity of Turkish local endemic Stachys cataonica Battacharjee et Hub.-Mor. and Stachys petrocosmos Rech. fil. essential oils,

13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology (ISE13),2-6 September 2012, Graz, Austria

C879) K.H.C. Baser, E. Sezik, Ethnobotanical facts and folk medicinal practices in Turkey

 

2nd International Symposium of Modern Medicine, Traditional Chinese Medicine and Uygur Medicine,14-20 September 2012, Urumqi, Xinjiang, China

C880) K.H.C. Baser, E. Sezik, Folk Medicine in Turkey

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURALS FOR HEALTH AND BEAUTY (HE-NA 2012),16-17 November 2012, Ankara, Turkey

C881) K.H.C. Baser, Aromatic plants in Flora of Turkey as a source of essential oil

 

Consultation Workshop: Project on “Developing and Implementing a National Strategy to Support the Non-Wood Forest Products (NWFPs) Sector of Uzbekistan”,14-15 February 2013, Tashkent, Uzbekistan

C882) K.H.C. Baser, Important Medicinal and Aromatic Non-Wood Forest Products of Turkey

 

2. Ulusal Eczacilik Ogrenci Kongresi (FARMAKON 2013),8-10 Mart 2013, Erzurum, Turkey

C883) K.H.C. Baser, Turkiye’nin Onemli Tibbi ve Aromatik Bitkileri

 

Ormanlarimizin Gizli Hazineleri: Odun Disi Orman Üruülerimiz, 25 Mart 2013, Istanbul, Turkey

C884) K.H.C. Baser, Turkiye’nin onemli tibbi ve aromatik odun disi orman ürünleri

 

12th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals (12th ICBS),15-18 April 2013, Oxford, Mississippi, USA

C885) N. Tabanca, J.F. Carroll, M. Kramer, U.R. Bernier, T. Ozek, G. Ozek, Z. Aytac, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Composition of Cyclotrichium niveum essential oil: Enantiomeric separation of pulegone and repellent activity against the lone star tick, and yellow fever mosquito

C886) A.J. Al-Rehaily, S.I. Alqasoumi, H.S. Yusufoglu, M.A. Al-Yahya, B. Demirci, N. Tabanca, D.E. Wedge, F. Demirci, U.R. Bernier, J.J. Becnel, H.E. Temel, K.H.C. Baser, Chemical composition and biological activity of Haplophyllum tuberculatum Juss. essential oil

C887) J.U. Rehman, A. Ali, N. Tabanca, V. Raman, B. Demirci, K.H.C. Başer, I.A. Khan, Biting deterrent and larvicidal activity of essential oils of Magnolia grandiflora against Aedes aegypti

C888) N. Tabanca, A. Ali, M. Tsikolia, U.R. Bernier, G. Ozek, T. Ozek, A. Duran, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Composition of Prangos pabularia essential oil: Identification of an unknown compound from the oil and its insecticidal activity agains yellow fever mosquito, Aedes aegypti

 

1st International Chemistry and Chemical Engineering Conference (CCE2013),17-21 April 2013, Baku, Azerbaijan

C889) K.H.C. Baser, Technology and utilization of essential oils

 

1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013),17-20 April 2013, Gazi Magosa, The Northern Cyprus

C890) R. Bahtiyarca Bagdat, M. Kurkcuoglu, N. Cinkaya, N. Arslan, K.H.C. Baser, The essential oil components of Cyclotrichium origanifolium (Labill.) Manden et Scheng. (Lamiaceae) cultivated under Ankara ecological conditions.

C891) G. Gulsoy Toplan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, G. Sariyar, Composition of the essential oils from samples of Vitex agnus-castus L. grown in Turkey

 

International Symposium on Medicinal & Aromatic Plants,4 – 7 June 2013, Izmir, Turkey

C892) K.H.C. Baser, Essential Oils of The Origanum Species of Turkey

 

44th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2013),8-11 September 2013, Budapest, Hungary

C893) F. Demirci, P. Bayramic, G. Goger, B. Demirci, K.H.C. Baser, Characterization and antimicrobial evaluation of the essential oils of Pinus pinea L. from Turkey

C894) K. Polatoglu, S. Arsal, K.H.C. Baser, B. Demirci, Composition of volatile secondary metabolites of Lathyrus L. species of Cyprus

 

XI. International Ethnobotany Symposio,2-5 November 2013, Antalya, Turkey

C895) H.G. Duymus, N. Kirimer, K.H.C. Baser, The ethnobotanical importance of Sambucus nigra

 

International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2013),3-6 November 2013, Bansko, Bulgaria

C896) R. Bahtiyarca Bagdat, M. Kurkcuoglu, N. Cinkaya, K.H.C. Baser, The essential oil composition of Thymus cilicicus Boiss. et Bal. cultivated under Ankara conditions

 

10th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds,21-23 November 2013 Tashkent, Uzbekistan

C897) K.H.C. Baser, Flora of Turkey as a source of essential oils

C898) M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Turkish rose products: Chemistry and properties

C899) A. Guvenc, A. Baldemir, G. Ozek, N. Tabanca, E. Bedir, T. Ozek, A. Ali, I. A. Khan, K.H.C. Baser, Chemical diversity and biological activity of Juglans oils from Turkey

C900) G. Kendir, A. Guvenc, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, Chemical composition of the volatiles of Ribes biebersteinii from Turkey

C901) T. Ozek, G. Ozek, N. Tabanca, M.M. Radwan, A. Ali, U.R. Bernier, S. Shatar, K.H.C. Baser, M.A. Elsohly, I.A. Khan, Biological activity guided fractionation in combination with preparative GC-FID and GC-MS techniques

C902) S. Alan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Morphological, chemical and indumentum characteristics of Rhododendron ponticum L. subsp. ponticum

C903) S.V. Kushnarenko, L.N. Karasholakova, K.T. Abidkulova, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, Chemical composition of Lonicera species from Kazakhstan

 

Tibbi ve Aromatik Bitkilerin Eczacilik ve Ormanciliktaki Önemi Calistayi,20-21 Mart 2014, Malatya, Turkey

C904) K.H.C. Baser, Turkiye’nin onemli tibbi ve aromatik odun disi orman urunleri (Important medicinal and aromatic non-wood forest products of Turkey)

 

16th Phyt’Arom Grasse Congress,11-13 April 2014, Grasse, France

C905) K.H.C. Baser, F. Demirci, New Insights into Plant Volatiles and Essential Oils

 

8th CMAPSEC,19-22 May 2014, Durres, Albania

C906) G. Ozek, S.V. Kushnarenko, G.A. Utegenova, N.M. Kadentceva, T. Ozek, K.H.C. Baser, Chemical diversity of Dracocephalum nutans L. volatile metabolites

 

21. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi,28 Mayis-1 Haziran 2014, Nevsehir, Urgup, Turkey

C907) K.H.C. Baser, Farmakognozi’de Gelecek (Future in Pharmacognosy)

C908) A. Kaya, K.H.C. Baser, Thalictrum aquilegifolium, T. sultanabadense ve T. isopyroides (Ranunculaceae)’in Yaprak Anatomisi [Leaf anatomy of Thalictrum aquilegifolium, T. sultanabadense and T. isopyroides (Ranunculaceae)]

 

22. Turk Biyoloji Kongresi,23-27 Haziran 2014, Eskisehir, Turkey

C909) S. Celen, A.D. Azaz, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, Thymus spathulifoliusHaussk. & Velen Uçucu Yağinin Kimyasal Kompozisyonu, Antibakteriyal, Antifungal ve Antioksidan Aktivite Özellikleri [Chemical composition, antibacterial, antifungal and antioxidant activities of the essential oil of Thymus spathulifolius Haussk. & Velen]

 

VIII. International Symposium on Apiales,1-3 August 2014, Istanbul, Turkey

C910) K.H.C. Baser, N. Kirimer, Essential Oils of Anatolian Apiaceae–A Profile

C911) D.T. Asilbekova, G. Ozek, T. Ozek, A.M. Nigmatullaev, Sh.Sh. Sagdullaev, K.H.C. Baser, Chemical Composition of the Essential Oil and Lipids of Heracleum lehmannianum Bunge from Uzbekistan

C912) D.T. Asilbekova, G. Ozek, T. Ozek, A.M. Nigmatullaev, Kh. M. Bobaqulov, Sh.Sh. Sagdullaev, K.H.C. Baser, Chemical Diversity of Essential Oil and Lipids from Different Parts of Ferula tenuisecta Korovin ex Pavlov

C913) F.G. Delimustafaoglu,S. Karakaya, G. Goger, C.S. Kilic, B. Demirci, K.H.C. Baser, Composition of Volatile Oil of Root, Aerial Parts and Fruits of Ferulago mughlae Peşmen (Apiaceae) Growing in Turkey and Determination of Their Antibacterial Properties

C914) A. Karakaya, D. Cicek Polat, G. Goger, B. Demirci, M. Coskun, K.H.C. Baser, Volatile Oil Composition of Aerial Parts of Hippomarathrum microcarpum (Bieb.) Fedtsch (Apiaceae) Growing in Turkey and Determination of Its Antibacterial Properties

C915) M. Kurkcuoglu, H. Duman, K.H.C. Baser, Essential Oil Composition of a New Species Diplotaenia hayri-dumanii Pimenov & Kljuykov from Turkey

C916) M. Kurkcuoglu, M. Vural, K.H.C. Baser, The Essential Oil of Aegokeras caespitosa (Sibth. & Sm.) Raf., A Monotypic Endemic in Turkey

 

55th Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy (ASP),2-6 August 2014, Oxford, MS (USA)

C917) A. Ali, N. Tabanca, G. Ozek, T. Ozek, Z. Aytac, U. Bernier, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Chemical composition and insecticidal activity of essential oils of Echinophora lamondiana and pure compounds against mosquitoes

 

5th World Congress of Medicinal and Aromatic Plants (WOCMAP V),17-20 August 2014, Brisbane, Australia

C918) F. Demirci, K.H.C. Baser, Biotransformation of bioactive natural volatile compounds

C919) F. Demirci, Z. Firat, B. Demirci, K.H.C. Baser, Microbial transformation of chamomile essential oil

 

45th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2014),7-10 September 2014, Istanbul, Turkey

C920) N. Tabanca, B. Demirci, Z. Ali, U. R. Bernier, A. Ali, A. Weerasooriya, S. Zhang, J. Zhang,  P. Nan, K.H.C. Baser, I. A. Khan, D. E Wedge, The investigation of three Cinnamomum essential oils from a pest management perspective

C921) S. Karakaya, D. Cicek Polat, G. Goger, B. Demirci, M. Coskun, K.H.C. Baser, Essential oil composition of the aerial parts of Ferula orientalis L. and determination of its antimicrobial properties by bioautography

C922) G. Ozek, M. Ishmuratova, B. Kara, K.H.C. Baser, Chemical Diversity of Essential Oil and Lipids of Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees

C923) G. Gulsoy Toplan, M. Kurkcuoglu, K.H.C. Baser, M. Koyuncu, G. Sariyar, Composition of the essential oil from Salvia veneris Hedge growing in Cyprus

C924) D. T. Asilbekova, G. Ozek, T. Ozek,  Sh. Sh. Sagdullaev, K.H.C. Baser, The volatiles obtained from the gum and roots of Ferula foetida St.-Lag. with conventional and microscale techniques

C925) F.G. Delimustafaoglu, G. Eksi, G. Goger , C. S. Kilic, B. Demirci, K.H.C. Baser, Composition of volatile oil of the roots of Ferulago sandrasica Peşmen & Quézel (Apiaceae) growing in Turkey and determination of its antimicrobial properties by biautography

C926) K. Polatoglu, O. C. Karakoc, .l Demirci, N. Goren, K.H.C.Baser, Biological activities of the essential oils of Tanacetum abrotanifolium Druce and proposed chemotype of T. macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip.

C927) K. Polatoglu, S. Arsal, B.Demirci, K.H.C. Baser, DPPH Scavenging, PRAP activities and essential oil composition of edible Lathyrus ochrus L.

C928) M. Kurkcuoglu, H. Inceer, S. Ayaz, H. G. Duymus, N. Kirimer, K.H.C. Baser, Essential oil composition of three endemic Tripleurospermum species from Turkey

C929) S. Alan, M.Kurkcuoglu, Y.B. Kose, K.H.C. Baser, Composition of the essential oil of Hypericum aviculariifolium Jaub & Spach subsp. depilatum (Freyn&Bornm.) Robson var. bourgaei (Boiss.) growing in Turkey

C930) N. Yetimoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, F. Demirci, Antibacterial evaluation of Mentha piperita L., Lavandula angustifolia L. and Eucalyptus globulus Labill. essential oil combinations against Streptococcus sp.

C931) O. C. Karakoc, Y. Yucel Yucel, K. Polatoglu, S. Gucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Biological activities and composition of the Crithmum maritimum L. essential oil

C932) P. Degirmenci, T. Erdogan, U. Cakilcioglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, B. Kivcak, Composition of the essential oil of Centaurea behen L.

C933) S. Suzgec-Selcuk, G. Ozek, T.Ozek, A. H. Mericli, K.H.C. Baser, Essential oil composition of Acorus calamus L. growing in Turkey

C934) G. Ozek, S.Yur, A. Duran, M. Ozturk, K.H.C. Baser, Chemical diversity of Peucedanum longicarpum A.Duran & M.Ozturk volatiles

C935) S. V. Kushnarenko, G. Ozek, G. A. Utegenova, E.Y. Satekov, T.Ozek, K.H.C. Baser, Chemical composition of volatile metabolites of Arctium lappa L. flower, root, leaf and stem

C936) G. Ozek, T. Ozek, S. Altun, G. Akgul, K.H.C. Baser, Chemical diversity of essential oil and lipids of Marrubium peregrinum L. from Turkey

C937) T. Erdogan, P. Degirmenci, U.Cakilcioglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, B. Kivcak, Essential oil composition of Centaurea aggregata Fisch. & Mey. Ex. Dc. subsp. aggregata

C938) Y. Yucel Yucel, K. Polatoglu, O. C. Karakoc, B. Demirci, K.H.C. Baser, S. Gucel, Biological activities and essential oil composition of Salvia veneris hedge.

C939) F. Demirci, Y. Kan, C. Elmaci, B.Demirci, K.H.C. Baser, Characterization and biological evaluation of Chia (Salvia hispanica) essential oil

C940) O. Ozsen, N. Kaya, T. Tikna, I. Kiran, F. Demirci, K.H.C. Baser, Microbial transformation of α-Ionol

 

International Workshop: Scientific and Technological Cooperation in the Field of Plant Diversity and Biotechnology Between Turkey and Germany,25-27 September 2014, Artvin, Turkey

C941) K.H.C. Baser, Medicinal and Aromatic Plants of Turkey: An Evaluation Based on Utilization

 

III International Conference on Antimicrobial Research (ICAR2014),1-3 October 2014, Madrid, Spain

C942) B. Demirci, E. Tulukcu, H.T. Kiyan, K.H.C. Baser, F. Demirci, Chemical characterization of the volatile and fixed oil of the seeds of Nigella damascena L. and biological evaluation

 

5. Kozmetik Kimyasi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi,06-08 Şubat 2015, Antalya, Turkey

C943) F. Demirci, K.H.C. Baser, Ucucu Yaglarin Kozmetikte Kullanimi (Utilization of Essential Oils in Cosmetics)

 

15th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals (ICSP),13-16 April 2015, Oxford, MS (USA)

C944) N. Tabanca, A. Ali, U.R. Bernier, G. Ozek, T. Ozek, S. Shatar, A. Altansetseg, D. Batar, K.H.C. Baser, I.A. Khan, Chemical composition of Paeonia anomala essential oil and its insecticidal activity against Aedes aegypti

 

18th IPUF and 56th SEB Conference,28 June – 2 July 2015, Clanwilliam, South Africa

C945) K.H.C. Baser, Turkey as a source for aromatic plants and essential oils

 

63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA),23-27 August 2015, Budapest, Hungary

C946) D. Tasdemir, R. Sen, M.C. Bergonzi, B. Demirci, A.R. Bilia, K.H.C. Baser, R. Brun, M. Chatterjee, Rapid chemical analysis and antiprotozoal effect of the solvent extracts and the essential oil of Artemisia indica

 

Inaugural Symposium of the Phytochemical Society of Asia (ISPSA 2015),30 August – 2 September 2015, Tokushima, Japan

C947) K.H.C. Baser, F. Demirci, Biotransformations and biological activities of essential oils and natural volatiles

C948) T. Ozek, D.T. Asilbekova, G. Ozek, F. Goger, A.M. Nigmatullaev, Sh. Sh. Sagdullaev, K.H.C. Baser, Enzyme inhibitory and antioxidant activities of Heracleum lehmannianum Bunge leaf oil and extracts

C949) G. Ozek, S. Kushnarenko, T. Ozek, F. Goger, KT. Abitkulova, G.A. Utegenova, K.H.C. Baser, In vitro cholinesterase and a-amylase inhibitory and antioxidant effects of Artemisia scoparia Waldst. et Kit from South-Eastern region of Kazakhstan

C950) H.G. Agalar, F. Goger, B. Demirci, H. Malyer, N. Kirimer, K.H.C. Baser, The essential oil composition of Angelica sylvestris L. var. sylvestris

C951) M. Kurkcuoglu, N. Tabanca, A. Ali, I.A. Khan, A. Duran, K.H.C. Baser, Larvicidal activity and chemical composition from Seseli gummiferum Pall. ex Sm. subsp. ilgazense A. Duran, O. Cetin et M. Ozturk against Aedes aegypti

C952) S. Kucuk, M. Kurkcuoglu, G. Iscan, C. Elmaci, K.H.C. Baser, Anticandidal properties and composition of the essential oils of Juniperus excelsa Bieb. subsp. excelsa growing in Eskişehir

 

59th Symposium on the Chemistry of Terpenes, Essential Oils and Aromatics (TEAC),5-7 September 2015, Osaka, Japan

C953) K.H.C. Baser, G. Goger, B. Demirci, S. Ilgin, F. Demirci, Salvia sclarea L. essential oil in combination with oxiconazole and terbinafine against human pathogenic Candida species

 

42nd International Congress for the History of Pharmacy,8-11 September 2015, Istanbul, Turkey

C954) K.H.C. Baser, N. Kirimer, The History of Lityazol Cemil, A Herbal Remedy for Kidney Stones

 

46th International Symposium on Essential Oils,13-16 September 2015, Lublin, Poland

C955) T. Ozek, G. Ozek, F. Goger, A. Duran, K.H.C. Baser, Chemical composition and in vitro activities of the essential oil of Oliveria decumbens Vent. from Turkey

C956) F. Demirci, G. Goger, B. Demirci, K.H.C. Baser, Synergistic essential oil combinations against Staphylococcus aureus and Propionibacterium acnes

C957) K. Polatoglu, Y.Y. Yucel, O.C. Karakoc, S. Gucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Essential oil composition and insecticidal activity of Inula viscosa (L.) Aiton. from Cyprus

 

11th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (SCNC 2015),1-4 October 2015, Antalya, Turkey

C958) K.H.C. Baser, Essential oils of Achillea species of Turkey

C959) N. Tabanca, B. Demirci, U. R. Bernier, J. R. Bloomquist, A.Ali, E. K. Blythe, T. Ozek, I. A. Khan, K.H.C. Baser, Essential oils as natural mosquito agents

C960) M. Kurkcuoglu, A. Sen, L. Bitis, S.Birteksoz Tan, A. Dogan, K.H.C. Baser, Chemical composition and biological activity of essential oil of Chaerophyllum aromaticum L. from Turkey.

C961) D.T. Asilbekova, Kh.M. Bobakulov, G. Ozek, T. Ozek, N.D. Abdullaev, Sh.Sh. Sagdullaev, K.H.C. Baser, Lipids and essential oils of Arischrada bucharica (M.Pop.) Poped. and Ziziphora pedicellata Pazij et Vved. leaves

C962) J. Bueno, F. Demirci, K.H.C. Baser, Antimicrobial strategies in novel drug delivery systems, applications in the treatment of skin and soft tissue infections

C963) G. Ozek, S. Tur, M. Tekin, M. Turk, F. Goger, K.H.C. Baser, Essential oil composition and biological activities of Tanacetum haussknechtii (Bornm.) Grierson

C964) G. Ozek, S. Kushnarenko, G. Utegenova, L. Karasholakova, Y. Kotukhov, F. Goger, T. Ozek, K.H.C. Baser, Cholinesterase and a-amylase inhibitory, antioxidant and antimicrobial effects of Artemisia kotuchovii Kupr., an endemic species from Altai region of Kazakhstan

C965) G. Ozek, T. Ozek, F. Goger, D.T. Asilbekova, Sh.Sh. Sagdullaev, K.H.C. Baser, The in vitro characterization of biological activities of Artemisia sogdiana Bunge, an endemic species from Uzbekistan

C966) T. Ozek, D.T. Asilbekova, G. Ozek, A.M. Nigmatullaev, Sh.Sh. Sagdullaev, K.H.C. Baser, Chemical composition of lipids and essential oil of Ferula kuhistanicafrom Uzbekistan

C967) G. Ozek, A. Duran, K.H.C. Baser, Chemical characterization of Astrantia maxima Pallas. subsp. maxima volatiles

C968) T. Ozek, Y. Haliloglu, M. Tekin, G. Ozek, M. Turk, F. Goger, K.H.C. Baser, Essential oil and fatty acid composition and biological activities of Achillea sivasicaCelik et Akpulat (Asteraceae),

C969) G. Ozturk, B. Demirci, G. Goger, A. Duran, M. Celik, K.H.C. Baser, Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Seseli salsuginea A. Duran et M. Celik

C970) G. Ozek, B. Kara, I. Kara, F. Goger, K.H.C. Baser, Chemical composition and biological activities of Comandra umbellata (L.) Nutt.

C971) N. Kirimer, F. Goger, H. Malyer, K.H.C. Baser, Phenolic compound determination of Chaerophyllum byzantinum Boiss. by LC-MS/MS

8th Brazilian Symposium on Essential Oils (8th SBOE 2015), 10-13 November 2015, Rio de Janeiro, Brazil

C972) K.H.C. Baser, Important Aromatic Plants and Essential Oils of Turkey

C973) F. Demirci, H.E. Temel, A. Akalin Ciftci, G. Sener, G. Goger, G. Iscan, K.H.C. Baser, Inhibitory effects of Lavandula angustifolia essential oil on selected metalloproteinases

C974) G. Ozek, M. Tekin, T. Ozek, F. Goger, K.H.C. Baser, Investigation of the essential oil of Tanacetum albipannosum (Hub. Mor. ) Grierson for cholinesterase inhibitory and antioxidant activities

5. Her Yonuyle Eczacilik Sempozyumu,22-24 Nisan 2016, Eskisehir, Turkey

C975) K.H.C. Baser, Turkiyenin Onemli Tibbi ve Aromatik Bitkileri

 

14 Mayis Eczacilar Gunu Etkinligi,14 Mayis 2016, Kayseri, Turkey

C976) K.H.C. Baser, Akademisyenlik Seruveni ve Eczacilik

 

12. Turk Eczacilik Tarihi Toplantisi,1-3 Haziran 2016, Eskisehir, Turkey

C977) K.H.C. Baser, Zakkum’un Bilinmeyen Oykusu

 

9th Joint Natural Products Conference (9th JNPC),24-27 July 2016, Copenhagen, Denmark

C978) M. Kurkcuoglu, F. Tosun, H. Inceer, K.H.C. Baser, Volatile Compounds of Tripleurospermum decipiens from different sites in Turkey

 

International Symposium on Natural Products for the Future (ISNPF2016),1-4 September 2016, Tokushima, Japan

C979) K.H.C. Baser, Rose mentioned in the works of scientists of the Medieval East and implications in modern science

C980) F. Demirci, N. Karaca, B. Demirci, K.H.C. Baser, Combination of essential oils with antibacterial agents against sinusitis pathogens

C981) T. Ozek, M. Ishmuratova, Y. Haliloglu, F. Goger, K.H.C. Baser, G. Ozek, Investigation of Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. And Galatella tatarica(Less.) Novopokr. essential oils from Kazakhstan for free radical scavenging activity

C982) G. Ozek, M. Tekin, S. Yur, F. Goger, K.H.C. Baser, T. Ozek, Investigation of Tanacetum cappadocicum Sch. Bip. for biological activity

 

47th International Symposium on Essential Oils (ISEO),11-14 September 2016, Nice, France

C983) T. Ozek, G. Ozek, E. Bedir, N. Tabanca, A. Ali, A. Duran, I.A. Khan, K.H.C. Baser, Preparative gas chromatography for isolation of eudesmane type sesquiterpene ketone from Prangos heyniae essential oil

C984) K. Polatoglu, H. Servi, O.C. Karakoc,Y.Yucel Yucel, S. Yucel, B. Demirci, K.H.C. Baser, Essential oils as potential insecticidal agents for protection of stored products

C985) G. Ozek, S. Yur, A. Altantsetseg, K.H.C. Baser, T. Ozek, Chemical diversity of Aster tataricus volatiles from Mongolia

C986) G. Ozturk, B. Demirci, A. Duran, M. Celik, F. Altinordu, K.H.C. Baser, Chemical composition and antioxidant activity of Sium sisarum L. essential oil

 

International Symposim on the Innovation and Development of Traditional Medicine,21-24 September 2016, Linyi, China

C987) K.H.C. Baser, E. Sezik, Folk medicinal practices in Turkey

 

5. Ulusal Uzumsu Meyveler Toplantisi,27-30 Eylul 2016, Adana, Turkey

C988) K.H.C. Baser, H.G. Agalar, Sambucus nigra L. meyveleri üzerine bir derleme

 

3. Tibbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu,4-6 Ekim 2016, Antalya, Turkey

C989) K.H.C. Baser, Turkiye’nin onemli aromatik bitkileri ve ucucu yaglari

 

2nd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of B&H,21-23 October 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

C990) K.H.C. Baser, New insights into traded medicinal and aromatic plants of Turkey

 

International Symposium: Advances in Lamiaceae Science,26-29 April 2017, Antalya, Turkey

C991) K.H.C. Baser, N. Kirimer, Essential Oils of Anatolian Lamiaceae – An Update

C992) M. Kurkcuoglu, S. Kucuk, M. Kursat, K.H.C. Baser, Essential oil composition and morphological characteristics of Cyclotrichium glabrescens (Boiss. et Kotschy ex Rech. fil.) Leblebici endemic in Turkey

C993) A. Hanoglu, D. Yigit Hanoglu, B. Demirci, D. Ozkum Yavuz, I. Calis, K.H.C. Baser, Essential oil composition of Origanum majorana from three different locations in Northern Cyprus

C994) S. Süzgec Selcuk, G. Ozek, S. Yur, F. Goger, E. Tuzlaci, M. B. Gurdal, G. Gulsoy Toplan, A.H. Mericli, K.H.C. Baser, T. Ozek, The leaf and gall volatiles of Salvia fruticosa Miller from Turkey: Chemical and biological diversity

C995) G. Ozturk, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Antimicrobial evaluation and chemical characterization of the essential oil of the endemic Salvia cryptantha Montbret et Aucher ex Bentham from Eskisehir

C996) S. Oflaz, K.H.C. Baser, Study of the yield and the chemical composition of Origanum vulgare subsp. hirtum

C997) B. Demirci, G. Yildiz, N. Kirimer, A. Ocak, K.H.C. Baser, Essential oil composition of Stachys obliqua Waldst et Kit

C998) A. Koroglu Guvenc, G. Ozek, M.M. Hurkul, T. Ozek, K.H.C. Baser, Composition of the essential oil and antioxidant capacity of Moluccella species from Turkey

C999) D. Kirci, B. Demirci, F. Goger, M. Armagan, K.H.C. Baser, Antioxidant and antimicrobial activities of Phlomoides laciniata essential oil, methanolic extract and infusion

C1000) D. T. Asilbekova, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, S. Sh. Sagdullaev, Essential oil and fatty acid compositions of Stachys hissarica Regel from Uzbekistan

C1001) A.E. Karadag, B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Baser, Chemical characterization of Phlomis kurdica Rech. fil. essential oil from Turkey

 

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies,15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey

C1002) S. S. Erdogan, M. K. Soylu, K.H.C. Baser, Antioxidant properties of some wild mushrooms

 

12th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds,7-8 September 2017, Tashkent, Uzbekistan

C1003) K.H.C. Baser, Aromatic plants and essential oils of Cyprus

C1004) G. Ozek, S. Shatar, A. Altansetseg, S. Yur, K.H.C. Baser, T. Ozek, Assessment of Carduus crispus essential oils for antioxidant, antidiabetic, antiinflammatory and antimelanogenesis activities

C1005) M. Kurkcuoglu, S. Kucuk, M. Kursat, K.H.C. Baser, Essential oil composition and morphological, anatomical characteristics of Stachys megalodontha Hausskn. et Bornm. ex P.H. Davis subsp. mardinensis R. Bhattacharjee endemic in Turkey

C1006) M. Kurkcuoglu, H. Inceer, K.H.C. Baser, Volatile compounds of Tripleurospermum pichleri (Boiss.) Bornm. and Tripleurospermum rosellum (Boiss. et Orph.) Hayek var. album E. Hossein from Turkey

C1007) Kh. M. Bobakulov, D.R. Siddikov, G. Ozek, T. Ozek, K.H.C. Baser, D.T. Asilbekova, Sh.Sh. Sagdullaev, Essential oil and fatty acid compositions of Ferula prangifolia Korovin fruits growing in Uzbekistan

 

48th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2017),10-13 September 2017, Pecs, Hungary

C1008) T. Ozek, M. Ishmuratova, S. Yur, F. Goger, Y. Haliloglu, K.H.C. Baser, G. Ozek, Assessment of volatile ann non-volatile fractions of two Galatella species for biological activities and chemical profiles

C1009) G. Ozek, S. Shatar, S. Yur, F Goger, K.H.C. Baser, A. Shataryn, T. Ozek, Assessment of the potential of Cimicifuga dahurica Huth. oils as inhibitors of α-amylase, lipoxidase, xanthine oxidase and tyrosinase activities

 

23. Bitkisel Ilac Hammaddeleri Toplantisi (BIHAT 2018),9-12 Nisan 2018, Antalya, Turkey

C1010) F. Demirci, K.H.C. Baser, Turkiye’de ve Dunya’da Ucucu Yag Pazari ve Potansiyeli

C1011) O.M. Aburwais, D.Y. Hanoglu, A.Hanoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, Kuzey Kibris’ta Dogal Olarak Yetisen Zosima absinthifolia (Vent.) Link Meyvelerinin Ucucu Yag Bilesimi

C1012) D.Y. Hanoglu, A. Hanoglu, B. Demirci, I. Calis, K.H.C. Baser, Kuzey Kibris’ta Iki Farkli Lokasyondan Toplanan Endemik Teucrium micropodioides Rouy Turunun Ucucu Yag Kompozisyonlari

C1013) A. Hanoglu, D.Y. Hanoglu, H.Yusufoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, D. Ozkum Yavuz, I. Calis, Phlomis cypria Post Uzerinde Fitokimyasal Calismalar

C1014) D. Kirci, G. Ozturk, M. Celik, O. Cetin, B. Demirci, K.H.C. Baser, Bupleurum lophocarpum Boiss. & Balansa ve B. heldreichii Boiss. & Balansa Turlerinin Ucucu Yag Bilesimleri

C1015) G. Ozturk, B. Demirci, M. Celik, K.H.C. Baser, Bunium L. Cinsine Ait Uc Farkli Taksonun Ucucu Yaglarinin Kimyasal Bilesimleri

C1016) G.Yildiz, B. Demirci, A.Duran, K.H.C. Baser, Artedia squamata Turunun Meyve ve Toprak Ustu Kisimlari Ucucu Yag Kompozisyonu

 

66th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) and the 11th Shanghai International Conference on Traditional Chinese Medicine and Natural Medicines (S-TCM 2018),26th to 29th August, 2018, Shanghai, China

C1017) F. Demirci, H.G. Agalar, G. Tumen, D. Paper, K.H.C. Baser, B. Demirci, Salvia multicaulis Vahl. versusSalvia hispanica L. – A Comparison

C1018) Studies on the Essential Oil Bearing Plants of Cyprus, K.H.C. Baser

49th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2018),13-16 September 2018, Nis, Serbia

C1019) F. Demirci, N. Karaca, B. Demirci, G. Ozturk, K.H.C. Baser, In vitro antimicrobial and anti-mycobacterial activity of Piper nigrum L. essential oil

 

4th International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 2-4 October 2018, Cesme, Izmir, Turkey

C1020) K.H.C. Baser, Chemistry and Biological Activities of Carvacrol and Carvacrol Bearing Essential Oils

C1021) M. Temel, K.H.C. Baser, A. B. Tinmaz, Production and Foreign Trade of Medicinal and Aromatic Plants of Turkey

 

1st International Conference on Frankincense and Medicinal Plants, 30 October-1 November 2018, Muscat, Oman

C1022) K.H.C. Baser, Global trade and potential of essential oils

 

30th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, ISCNP30/ICOB10, 25-29 November 2018, Athens, Greece

C1023) S. Al-Massarani, A. El-Shaibany, N. Tabanca, A. Ali, A.S. Estep, J.J. Becnel, F. Goger, B. Demirci, A. El-Gamal, K.H.C. Baser, Assessment of selected Saudi and Yemeni plants for mosquitocidal activities against the yellow fever mosquito Aedes aegypti (L.), and LC MS/MS and GC/MS analysis of bioactive extracts

C1024) A.E. Karadag, B. Demirci, A. Çaskurlu, F. Demirci, K.H.C. Baser, GC-MS/LC-MS phytochemical and in vitro antibacterial evaluation of Rosmarinus officinalis L. flower extract

C1025) O. Ozsen, I. Kiran, F. Demirci, K.H.C. Baser, Fungal biotransformation of 7,8-dihydro-beta-ionone

 

The 19th Annual Oxford International Conference on the Science of Botanicals, 8-11 April 2019, Oxford, Mississippi, USA

C1026) A.S. Wanas, M.M. Radwan, Z. Mehmedic, S. Chandra, H. Lata, A. Ali, K.H.C. Baser, B. Demirci, M.A. ElSohly, Chemical composition and insecticidal activity of volatile oils of fresh and air-dried buds of three different varieties of Cannabis

Girisimcilik, Inovasyon ve Biyoteknoloji Sempozyumu, 10-11 Mayis 2019, Canakkale, Turkey

C1027) F. Demirci, K.H.C. Baser, Fonksiyonel Gida – Aromakimyasallarin Biyoteknolojik Uretimi

Bilimsel Makale Yazım Kursu, DESAM, 20 Haziran 2019, Lefkosa, KKTC

C1028) K.H.C. Baser, Kimler yazar olmalı?

50th International Symposium on Essential Oils, 9-12 September 2019, Vienna, Austria

C1029) A. Sen, M. Kurkcuoglu, A. Yildirim, A. Dogan, L. Bitis, K.H.C. Baser, Chemical and biological profiles of essential oil from different parts of Myrtus communis L. subsp. communis from Turkey

C1030) A. Sen, M. Kurkcuoglu, A. Yildirim, I.  Senkardes, L. Bitis,  K.H.C. Baser, Anti-radical and enzyme inhibitory potential of essential oil obtained from aerial part of  Centaurea pterocaula Trautv. and its GC-MS profile

C1031) D. Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, K.H.C. Baser, Essential oil composition of Prasium majus L. from Northern Cyprus

Tibbi ve Aromatik Bitkiler Calistayi, 19-20 Eylul 2019, Afyonkarahisar

C1032) K.H.C. Baser, Dunya’da ve Turkiye’de Tibbi ve Aromatik Bitkilerin Durumu ve Ulkemizdeki Potansiyeli

TBMM Tibbi ve Aromatik Bitkiler Komisyonu, 9 Ekim 2019, Ankara

C1033) K.H.C. Baser, Turkiye’nin Onemli Tibbi ve Aromatik Bitkileri ile Ucucu Yaglarinin Ticareti ve Potansiyeli

13th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (13th ISCNC), 16-19 October 2019, Shanghai, China

C1034) K.H.C. Baser, M. Kurkcuoglu, T. Ozek, New Techniques in Turkish Rose Oil Research

The 12th Shanghai International Conference on Traditional Chinese Medicine and Natural Medicine, 17-18 October 2019, Shanghai, China

C1035) K.H.C. Baser, Global Trade and Potential of Essential Oils

The 6th World Congress of Medicinal and Aromatic Plants (WOCMAP 2019), 13-17 November 2019, Famagusta, N. Cyprus

C1036) K.H.C. Baser, World Trade and Global Potential of Essential Oils

C1037) Mavis, A. Hanoglu, D. Yigit Hanoglu, K.H.C. Baser, N. Serakinci, Y. Ozalp, D. Ozkum Yavuz, Potential Therapeutic Role of Origanum dubium Boiss. Essential Oil on Neoplastic Transformed Human Telomerase reverse Transcriptase Immortalized Mesenchymal Stem Cells

C1038) Kaya, B. Demirci, Z. Ugurlu Aydin, E. Oybak Donmez, K.H.C. Baser, A.A. Donmez, Chemotaxonomic Approach to Nigella L. s.l. (Ranunculaceae) in Respect to Fatty Acids

C1039) Yigit Hanoglu, A. Hanoglu, B. Demirci, K.H.C. Baser, The essential oil composition of Lagoecia cuminoides L. growing wild in Cyprus

C1040) Hanoglu, D. Yigit Hanoglu, K.H.C. Baser, Composition of the essential oils of two Dittrichia species growing wild in Cyprus

C1041) M. Zughdani, A. Hanoglu, I. Calis, K.H.C. Baser, Essential oil composition of the rhizomes of Rhaponticum acaule

SIES International Conference. Natural Products – Quality, Safety and Efficacy 6-7 March 2020, Mumbai, India

C1042) K.H.C. Baser, Chemistry and Biological Activities of Carvacrol and Carvacrol Containing Essential Oils

Izmir Demokrasi University International Congress of Health Sciences 2020 (ICHES-IDU 2020), 20-21 June 2020, Izmir, Turkey

C1043) A. Aykac, E. Becer, K. H.C. Baser. Antioxidant Activity and Apoptotic Effects of Origanum onites Essential Oil Against Methotrexate-Induced Hepatotoxicity in Rats.

 31. Ulusal Biyokimya Kongresi // Uluslararası Biyokimya Kongresi 2020, 18-20 Aralık 2020

C1044) E. Becer, E.M. Altundag, K.H.C. Baser. A Comparative Evaluation of Cytotoxic and Cellular Antioxidant Activity Of Origanum Onites L. Essential Oil and Its Two Components in HCT-116 Cells.

1st International Applied Scientific Conference Medicinal, Aromatic and Edible Plants (MAEPs) and their by-products: Utilization and valorization for a sustainable and circular economy (MAEP&WASTE 2020), 26-27 March 2021, Plovdiv, Bulgaria

C1045) K.H.C. Baser, Turkey as a Source for Medicinal and Aromatic Plants

14th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 7-8 October 2021, Tashkent, Uzbekistan

C1046) K.H.C. Baser, Essential Oils of Phlomis species of Turkey

C1047) K.H.C. Baser, Essential Oils of Phlomis species of Northern Cyprus

C1048) M. Kurkcuoglu, H.G.Agalar, B. Temiz, A. Duran, M.Y. Paksoy, K.H.C. Baser, Antioxidanti antityrosinase activities and composition of essential oils obtained from roots and fruits of Ferulago longistylis Boiss.

51st International Symposium on Essential Oils (ISEO 2021), 12-14 November 2021, Online

C1049) F. Demirci, K.H.C. Baser, In vitro enzyme inhibitions of essential oils

C1050) O.O. Batur, I. Kiran, F. Demirci, K.H.C. Baser, Antibacterial Evaluation of β-Ionyl Acetate and The Bioconversion Metabolite

C1051) S. Adediran, A. Hanoglu, D.Yigit Hanoglu, K.H.C. Baser, D. Ozkum Yavuz, Essential Oil Composition and Ethnobotanical Profile of Some Selected Species of Eucalyptus Growing in Cyprus

C1052) K.H.C. Baser, A.E. Karadag, S.N. Biltekin, B. Demirci, F. Demirci, In vitro ACE2 Enzyme Inhibition of Different Salvia Essential Oils

C1053) M. Kurkcuoglu, H.G. Agalar, B. Temiz, A. Duran, K.H.C. Baser, Antioxidant/Antityrosinase Activities and Volatile Composition of Peucedanum alkaliniae Essential Oil

C1054) M. Kurkcuoglu, H.G. Agalar, B. Temiz, A. Duran, M.Y. Paksoy, K.H.C. Baser, Volatile Constituents and In Vitro Antioxidant and Antityrosinase Activities of the Prangos munzurensis Fruits and Roots Essential Oils

5th International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management (NRSEM-2021), 8-12 November 2021, Nicosia, N. Cyprus – Online-

C1055) K.H.C. Baser, Essential Oils and Aromatic Plants of Cyprus

International Conference on Bioactive Natural Products – in memory of Prof. Dr. Ayhan Ulubelen,                                 30 November 2021, Istanbul, Turkey – online

C1056) K.H.C. Baser, A brief look at the essential oils of Cyprus

Webinar Celebrating 21 years of SAEOPA, 9 December 2021, Johannesburg, South Africa – online

C1057) K.H.C. Baser, International Symposium on Essential Oils (ISEO) History, and the 51st ISEO

4th International 33rd National Biophysics Congress 2022, 31 August-3 September 2022, Adiyaman, Turkey

C1058) Asli Aykac, Dilek Özbeyli, Kerem Teralı, Duygu Hanoğlu, Kemal Hüsnü Can Başer, Goksel Sener, Evaluation of the Cognitive and Cholinergic Effect of Rosa damascena in a Rat Amnesia Model

52nd International Symposium on Essential Oils, 4-7 September 2022, Wroclaw, Poland

C1059) K.H.C. Baser, Essential Oils of Cyprus

doTerra online Conference, 22 February 2023, Ohio, USA

C1060) K.H.C. Baser, Turkish Rose Oil

53nd International Symposium on Essential Oils, 13-16 September 2023, Milazzo, Messina, Italy

C1061) K.H.C. Baser,Some thoughts on the future of essential oils

17th OPTIMA Meeting, 20-23 September 2023, Palermo & Erice, Italy

C1062) K.H.C. Baser, Essential Oils: Science, Technology and Applications, Yesterday and Today

15th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 2-5 November 2023, Antalya

C1063) A.E. Karadag, S. Hacioglu, S. Koc, K.H.C. Baser, F. Demirci, Evaluation of the antiviral potential of Marrubium vulgare extracts

C1064) S.E. Kaya, A.E. Karadag, B. Demirci, K.H.C. Baser, F. Demirci, Synergistic potential of Pinus nigra J.F. Arnold and Thymus L. essential oils against different human pathogens

 

11.11.2023 – 318 meetings

Please select the publication you want to see